Psalms 29

En Psalm Davids. Bärer fram  Herranom, I väldige; bärer fram  Herranom äro och starkhet. Bärer fram  Herranom hans Namns äro; tillbedjer  Herran i heligo prydning.  Herrans röst går på vattnen; ärones Gud dundrar;  Herren på stor vatten.  Herrans röst går med magt;  Herrans röst går härliga.  Herrans röst sönderbryter cedrer;  Herren sönderbryter cedrer i Libanon; Och låter dem springa såsom en kalf; Libanon och Sirion, såsom en ung enhörning.  Herrans röst afhugger såsom en eldslåge.  Herrans röst berörer öknena;  Herrans röst berörer öknena Kades.  Herrans röst berörer hinderna, och blottar skogarna; och i hans tempel skall hvar och en säga honom äro. 10  Herren sitter till att göra ena flod, och  Herren blifver en Konung i evighet. 11  Herren skall gifva sino folke kraft;  Herren skall välsigna sitt folk med frid.
Copyright information for SweKarlXII1873