Psalms 6

En Psalm Davids, till att föresjunga på åtta stränger. Ack!  Herre, straffa mig icke i dina vrede, och näps mig icke i dine grymhet.  Herre, var mig nådelig, ty jag är svag; hela mig,  Herre, ty mine ben äro förskräckte; Och min själ är svårliga förskräckt; ack!  Herre, huru länge? Vänd dig,  Herre, och undsätt mina själ; hjelp mig för dina mildhets skull. Ty i döden tänker man intet på dig; ho vill tacka dig i helvete? Jag är så trött af suckande; jag gör mina säng flytande i hela nattene, och väter mitt lägre med mina tårar. Mitt ansigte är förfallet af sorg, och är gammalt vordet; ty jag varder trängd på alla sidor. Viker ifrå mig, alle ogerningsmän; ty  Herren hörer min gråt. 10  Herren hörer mina bön; mina bön anammar  Herren. Alle mine fiender komme på skam, och förskräckes svårliga; vände sig tillbaka, och komme på skam hasteliga.
Copyright information for SweKarlXII1873