Psalms 61

En Psalm Davids, till att föresjunga på strängaspel. Hör, Gud, mitt rop, och akta uppå mina bön. Härnedre på jordene ropar jag till dig, när mitt hjerta i ångest är: För mig dock uppå en hög klippo. Ty du äst min tillflykt; ett starkt torn för mina fiendar. Jag vill bo uti dine hyddo till evig tid, och min tröst hafva under dina vingar. Sela. Ty du, Gud, hörer mina löften; du lönar dem väl, som ditt Namn frukta. Du gifver Konungenom långt lif, att hans år vara ifrå slägte till slägte; Att han må evigliga för Gudi sittandes blifva. Bevisa honom godhet och trohet, att de bevara honom; Så vill jag lofsjunga dino Namne evinnerliga, att jag må betala mina löften dageliga.
Copyright information for SweKarlXII1873