Psalms 67

En Psalmvisa, till att föresjunga på strängaspel. Gud vare oss nådelig, och välsigne oss; han låte sitt ansigte lysa oss; Sela. Att vi på jordene måge känna hans väg, ibland alla Hedningar hans salighet. Gud, dig tacke folk; all folk tacke dig. Folken fröjde sig och glädjes, att du dömer folken rätt, och regerar folken på jordene. Sela. Gud, dig tacke folk; all folk tacke dig. Landet gifver sina frukt. Gud, vår Gud välsigna oss. Gud välsigne oss, och all verlden frukte honom.
Copyright information for SweKarlXII1873