Psalms 8

En Psalm Davids, till att föresjunga på Gittith.  Herre, vår Herre, huru härligit är ditt Namn i all land, der man tackar dig i himmelen. Utaf unga barnas och spenabarnas mun hafver du ena magt upprättat, för dina ovänners skull; att du skall nederlägga ovännen, och den hämndgiruga. Ty jag skall se himlarna, dins fingers verk; månan och stjernorna, som du beredt hafver. Hvad är menniskan, att du tänker på henne; eller menniskones son, att du låter dig vårda om honom? Du skall låta honom en liten tid af Gudi öfvergifven varda; men med äro och härlighet skall du kröna honom. Du skall göra honom till en herra öfver dina händers verk; all ting hafver du under hans fötter lagt: Får och fä alltsamman; vilddjuren också dertill; Foglarna under himmelen, och fiskarna i hafvet, och hvad i hafvena går.  Herre, vår Herre, huru härligit är ditt Namn i all land.
Copyright information for SweKarlXII1873