Psalms 81

På Gittith, till att föresjunga, Assaphs. Sjunger Gudi gladeliga, den vår starkhet är; fröjdens Jacobs Gudi. Tager Psalmer, och för hit trummor, lusteliga harpor med psaltare. Blåser med basuner i nymånaden, i våra löfhyddohögtid. Ty detta är en sed i Israel, och en Jacobs Guds rätt. Det hafver han till ett vittnesbörd satt i Joseph, då de utur Egypti land drogo, och främmande tungomål hört hade; Och jag deras axlar ifrån bördone friade, och deras händer vid krukorna qvitta vordo. Då du åkallade mig i nödene, halp jag dig ut, och bönhörde dig, då tordönen öfverföll dig; och försökte dig vid trätovattnet. Sela. Hör, mitt folk, jag vill betyga ibland dig; Israel, du skall höra mig; 10 Att ibland dig ingen annar Gud är, och du ingen främmande Gud tillbeder. 11 Jag är  Herren din Gud, som dig utur Egypti land fört hafver. Låt din mun vidt upp, låt mig uppfylla honom. 12 Men mitt folk hörde intet mina röst, och Israel är intet om mig. 13 Så hafver jag låtit dem uti deras hjertas sinne, att de måga vandra efter sitt råd. 14 Om mitt folk ville mig hörsamt vara, och Israel på minom vägom gå, 15 Så ville jag snart nederlägga deras fiendar, och vända mina hand emot deras motståndare. 16 Och de som  Herran hata, skulle fela uppå honom; men deras tid skulle evinnerliga vara, Och jag skulle spisa dem med bästa hvete, och mätta dem med hannog utu hälleberget.
Copyright information for SweKarlXII1873