Psalms 82

En Psalm Assaphs. Gud står uti Guds församling, och är domare ibland gudarna. Huru länge viljen I döma orätt, och föresätta de ogudaktigas person? Sela. Skaffer dem fattiga och faderlösa rätt, och hjelper dem elända och torftiga till rätta. Hjelper den föraktada och fattiga, och förlöser honom utu de ogudaktigas våld. Men de låta intet säga sig, och aktat intet; de gå allt i mörkret; derföre måste alla landsens grundvalar falla. Jag hafver väl sagt: I ären gudar, och allesammans dens Högstas barn; Men I måsten dö såsom menniskor, och såsom en tyrann förgås. Statt upp, Gud, och döm jordena; ty du äst en Herre öfver alla Hedningar.
Copyright information for SweKarlXII1873