Psalms 93

 Herren är Konung och härliga beprydd;  Herren är beprydd, och hafver begynt ett rike, så vidt som verlden är, och tillredt det, att det blifva skall. Ifrå den tiden står din stol fast; du äst evig.  Herre, vattuströmmarna upphäfva sig, vattuströmmarna upphäfva sitt fräsande; vattuströmmarna upphäfva sina böljor. De vågar i hafvet äro stora, och fräsa grufveliga; men  Herren är ännu större i höjdene. Din ord äro en rätt lära; helighet,  Herre, är dins hus prydning evinnerliga.
Copyright information for SweKarlXII1873