Psalms 97

 Herren är Konung, dess fröjde sig jorden, och öarna fröjde sig, så månge som de äro. Moln och mörker är omkring honom; rättfärdighet och dom är hans stols stadfästelse. Eld går framför honom, och uppbränner hans ovänner allt omkring. Hans ljungande lyser på jordenes krets; jorden ser det, och förskräckes. Bergen försmälta såsom vax för  Herranom; för hela jorderikes Herra. Himlarna förkunna hans rättfärdighet; och all folk se hans äro. Skämme sig alle de som belätom tjena, och berömma sig af afgudar; tillbedjer honom alle gudar. Zion hörer det, och är glad; och Juda döttrar fröjda sig,  Herre, öfver ditt regemente. Ty du,  Herre, äst den Högste i all land; du är fast upphöjd öfver alla gudar. 10 I som älsken  Herran, hater det onda; (Herren) bevarar sina heligas själar; ifrå de ogudaktigas hand skall han frälsa dem. 11 Dem rättfärdiga skall alltid ljus uppgå igen, och frommom hjertom glädje. 12 I rättfärdige, fröjder eder af  Herranom, och tacker honom, och priser hans helighet.
Copyright information for SweKarlXII1873