Song of Solomon 7

Huru dägelig är din gång i skorna, du Förstas dotter! Dina länder stå lika vid hvarandra, såsom tu spann, de ens mästares hand gjort hafver. Din nafle är såsom en rund skål, den aldrig dryck fattas; din buk är såsom en hvetehop, omsatt med roser. Din tu bröst äro såsom två unge råtvillingar; Din hals är såsom ett elphenbenstorn, din ögon äro såsom de dammar i Hesbon vid den porten Bathrabbim; din näsa är såsom tornet af Libanon, hvilket sig vänder emot Damascon; Ditt hufvud står på dig såsom Carmel; håret på ditt hufvud är såsom Konungens purpur i fållar bunden. Huru dägelig och huru ljuflig äst du, kära, i vällust! Din längd är lik vid ett palmträ; och din bröst vid vindrufvor. Jag sade: Jag måste stiga upp i palmträt, och fatta dess qvistar; låt din bröst vara såsom drufvor på vinträ, och lukten af dine näso såsom äple; Och din hals såsom godt vin, det minom vän lätteliga ingår; och tala om gammal ärende. 10 Min vän är min, och han håller sig ock till mig. 11 Kom, min vän, låt oss gå ut på markena, och vistas i landsbyarna; 12 Att vi måge bittida uppstå till vingårdarna, och få se, om vinträt blomstras, och hafver fått knoppar; om de granatäple utgångne äro; der vill jag gifva dig min bröst. 13 Liljorna gifva sin lukt, och för våra dörr allahanda ädla frukter; min vän, jag hafver bevarat åt dig både nytt och gammalt.
Copyright information for SweKarlXII1873