Exodus 36

Ho Noravano Kotiva Besaleliravata, Ohorapiravata, vo vaiintinavuvata, koqe avu aato nimumanta vika Kotira naiSeri Naavu ho kaqeka vaurara tiro, Mosiva vika vi kaiqara nimura. Mosiva vi vaiintinavukara Noravano Kotiva tinantemake, ekaa vi kaiqara varaate, tura.

Mosiva minti tivakero vi vaiintinavuka naarama kero vi kaiqara nimiro KotiraSeri Naavu hoqarama taate tivakero ... Isareri vaiinti nahenti vi naavura kaqerara iriha Mosira vo airaira vo airaira amuvaro viva vi haikara vi vaiintinavuka nimumanta vinavuka viraqohai KotiraSeri Naavu kaqareka hoqarama tora...

Copyright information for `TBG