Psalms 150

Kaiqenavu Nora Kotira autu tuahera kaare.

Kotiva nai turuaraini vairara irihama, ne vira autu tuahera kaate.

Viva naaruvaini vairara irihama, ne vira autu tuahera kaate.

Viva nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa qovarama kairara irihama, vira autu tuahera kaate.

Viva ekaa haika uri aatarakero nai anoma noravano vairara irihama, ne vira autu tuahera kaate.

Neaanumaara/nomavuaqeha vira autu tuahera kaate.

Ne vo qara vo qara inamusikira ariha vira autu tuahera kaate.
Ne ihi ntehataaqa/quvaara ruqutiha vira autu tuahera kaate. Nemusiki ruqutiha pempuravata vuaqeha vira autu tuahera kaate.

Baraasi tanuqira hini hini kauquqi tuateha ruqutivaro vira uvavano noraiqama kero auva ntairamanta vira autu tuahera kaate.

Baraasi tanuqira vira anomake ruqutivaro auvante vaira Nora Kotira autu tuahera kaate.

Ne ekaa qaqi variqi vi varia haikauka, Nora Kotira autu tuahera kaate.

Ekaa mintiaqi viha Nora Kotira autu tuahera kaare.

Copyright information for `TBG