1 Timothy 4

Tu wiatatiyana koyakoyama ubeihi

Alugo Woiyawa amaka i bahena geleteya i pa, apo yohola houga anani kokoe uyahina tu tapalolo lawahi hai witumagana Yaubada uyahina hina wihinigigiyehi, ma alugo apapoena a dewa ma Tomodulele a wiatatiyana hina wotagohi. Dewa apapoehi tu wikoyakoyama lawa apo hina wiatatiyehi ma tauhi hai apapoe hina nugotoneya. Ma hai wiatatiyana koyakoyamahi gehouhi gegekahi, hi pa tawine dewa apapoena, ma muhala po yaniyani gehouhi he iyohiyehi. Ma tauta tu witumagana wiatatiyana dewadewana amaka ta hanapugeya naka, Yaubada yaniyani atapuhi i iwawalihi tauta ubeita, yaka iyeta emosi po emosi Yaubada uyahina tana imaamala ubeihi. Yaubada ginouli magomagouhi i iwawalihi hi dewadewa duma, ma ega tana ihinigigiyehi ma anai wimaamalata ta tamatama. Matababana Yaubada a baha uyahinei ma tauta ata lupali uyahihiyei amaka i liyeuyeuhi.

Tu bagibagi wouna a ututu

Apo walewalehita ututu geka una paliwelehi yaka tam Yesu Keliso a tu bagibagi dewadewana po om witumagana ma om wiatatiyana dumadumaluhi uyahihiyei om luyagohana una wialoni po una kadidili. Googata hai dedede apapoehi una wihinigigiyehi, ma tam Yaubada om luyagohana i welewelem tunawana una wibagibagi. Ipa una ilubulubu hinim wikadidilina binei naka houga kuku hotana, ma alugom binei naka tauna i haki lagona babana tauna apo ina haguta ata luyagohana hipuli geka uyahina ma houga he nenei uyahihi.

Geka bahana naka baha dumana yaka ipa ta wotago imahiyeya. 10 Yaubada Lauyagohanana uyahina ta winugonugotuhu lagona po ta upuhegoya a bagibagi uyahina babana Yaubada lawa ataputa Tu wiluyagohanita apo ta witumaganeya yaka.

11 Geka ginoulihi om guguya uyahina una wiatatiyaneya lawa uyahihi. 12 Apo lawa hina galena hopuhopunem po hina pa, ‘Tam hewali’, ega genona ma tamogi om mamae uyahihiyei una wiatatiyana po om baha hina dewadewa, po om bagibagi, po om luyagohana, po om witumagana, po om nugoyeuyeu, naka mamaehi una miyena tagohi po ani galena dewadewana lawa u matahi una wogeletehi. 13 Omi houga omboina uyahihi Yaubada a Buka una hiyawi ma una lauguguya po una iatatiyana a sigana a nehi. 14 Yaubada a ombenena u nugonugom ega nugom ina guluguluwi naka babada hi wotepanim Yaubada a bagibagi binei po hai bahapiko hi wogeleteya uyahim.

15 Ututu geka una wotagoya po Yaubada a bagibagi binei una palihalena mem po lawa hina kawamoinem tam tu upuhegoya Yaubada a bagibagi uyahina. 16 Timoti, una galena itete mem po om wiatatiyana una galena itete imahiyehi yaka apo om lawa mitehi Yaubada a luyagohana ona tuhagaya.

Copyright information for `TBO