2 Corinthians 8

Tu witumagana hai ombenena

Walewalehiyai, u Masedoniya tu tapalolo boluhi uyahihi Yaubada lunugotootogo awai i dewadewaya nugonugoiyai ipa ona hanapugeya. Tauhi pilipili hinenei hi nenae naka ludadana baneina hi wialoni, po hawena hi widayadayabu ma hai kaoha i lata duma po hai ombenena i lagona duma. Apo a paligeletehi uyahimi naka ombenena a lata awai emoemotahi apo hina huhouni naka hi houni. Ma gasi tunawahi hai nugotuhugei awai ega emoemotahi apo hina huhouni tamogi hi huhouna lagona. Ma uyahiyai hi laupali higihigili ipa Yaubada tu wiwoiyawena u Yudeya haguhi uyahina hai tupo hina dewaya. I witumagana ipa apo hina haguhaguhi naka hi hagu lagonehi. Ma tunawahi hi wele tahaena mehi Guyau uyahina ma apoma Yaubada a nugotuhugei hi welewele mehi uyahiyai. Uyahinei Taitasi amaka geka luhogalana bagibagina i wiwawali u hayami yaka to lupaliyeya ipa ina wikokowi. Ma ginouli mei witumagana po wibaabani po hanapu po wihaguhagu nugolelehina po omi luhogala ubeiyai uyahihi o mahula duma. Yaka nugonugoiyai ipa gasi geka luhogalana bagibagina uyahina ona mahula duma.

Geka a bahebaheya ega mei lugagayo, ma ipa lawa gehouhi hai wihaguhagu nugolelehina a wogeleteya po uyahinei ma omi luhogala moinana a ludadani. Ata Guyau Yesu Keliso a lunugotootogo amaka o hanapugeya. Hawena tauna i mahula duma tamogi i widayadayabugena meya taumi bimiyei po ipa a widayadayabugei ina wimahulami.

10 Ma u winugonugotuhu geka pite. Bolima u mulita ombenena o iwawali i dewadewa geka hougana ona wikokowi. Taumi ombenena tu widagugena tahatahayami po gasi taumi lawa tahatahayami ombenena o nugokaoheya. 11 Lolowa ombenenana o kaoheya, ma omi kaohana ona limoineya po awai emoemotami omi gapola uyahihiyei bagibagina ona wikokowi. 12 Inapa ombenena ta kaoheya yaka apo ata ani'mbenena Yaubada ina waya. Tamogi ata ombenena naka awai uyahita e memae e nugonugotuhu tagoya ma e wiwaya. Ma awai ega uyahita ita memae ega ita nugonugotuhu tagoya.

13 Geka u bahana ega ata pa ipa lawa gehouhi witai hina awawala haleya ma taumi ona awali. Ma iyowai ta dewa meta po ataputa emoemotata naka geka pite. Amalai tauhi hai gomala u hinena ipa taumi omi mahulagei ona haguhi. Yaka taumi apo omi gomala u hinena hai mahulagei hina hagumi. Geka pite apo ona dewa memi po atapumi emoemotami. 15 Mei Yaubada a Buka u hinena hi gilugilumi pite hi pa, ‘Lawa iyai i yamtuwaluta ega a omtelena. Ma lawa iyai ega ita yamtuwaluta duma ega ita woikuku.’

Taitasi ma a lawa

16 Yaubada ta mamali. Tauna Taitasi i dewaya po hagumi nugolelehina uyahina mei tiyai. 17 Moina i lupali i waya ma hagumi uyahina i nugolelehi duma po a nugotuhugei i wotowolo po e nenehi uyahimi. 18 Taitasi tu haguna mitehi to himilihi po he nenehi. Tuwega dewadewana guguyana uyahina tu hagu geka tuwegana i neduma bolu atapuhi uyahihi. 19 Geka tu haguna tu witumagana hai bolu uyahihiyei wihaguhagu hi witowoli po geka wihaguhagu bagibagina to niniyeya uyahinei tauna mitehi to kadakadau. Ma geka bagibagina to dewadewaya naka Guyau a wiwasawasa binei po gasi wihaguhagu luhogalana ipa to wogeleteya. 20 Geka ani'mbenenana baneina iyawoi to gagalena iteteya ipa to gagalena imahi po lawa ega hina yampili. 21 I luhogala ipa i dewa ina haki. Ega Yaubada u matana tunawana ma lawa gasi u matahi.

22 Ega yaka walehita gehouna to himili po geka lawahi luwaga i witonugahi po mitehi he nenehi. Houga magomagouna to laudadani ginouli tapuhi po tapuhi uyahihiyei po to tuhagaya tauna tu palihalena dumana. Ma geka hougana i nonogo duma babana uyahimi a nugokadidili i lata duma. 23 Ma Taitasi tauna tu bagibagi tulau po hagumi binei tauna mitehi to wobagibagi. Ma walewalehita luwaga Taitasi mitehi he nenehi naka tauhi bolu ubeihi he towotowolo po Keliso a wiwasawasa binei. 24 Yaka omi ani'mbenena uyahinei omi luhogala ona wogeleteya uyahihi po bolu atapuhi apo hina hanapugemi po i nugogegae ona limoineya.

Copyright information for `TBO