Acts 18

Paulo Kolinito u hinena

Paulo a baha u mulina Ateni i nehaleya po i nae u Kolinito. Noka hosi lawa Yudeyagei gowana Akwila, Ponita u meyageina hi guniguni i tuhagaya. Tauna amalai hotana agona gowana Pilisila mitehi Italigei hi nei. Hai nei matababana Itali hai taniwaga gowana Kilodiyasi i baha i pa, Yudeya lawahi Loma hina nehaleya. Paulo i nae po i galehi po mitehi hi mae, babana tauna po tauhi hai mone tahayana naka palai hi yamdewa. Dalabu magamaga hau numa dalabu mi Yudeya po mi Giliki mitehi hi igamogahigahi. Ma i ileta ipa nugonugohi ina waya.

Hougana Sailasi ma Timoti Masedoniyagei hi laugeletai naka Paulo a bagibagi palai didinana i nehaleya ma a houga luguguya ugolina i hahaleya. Ma mi Yudeya i palipaliwelena imahiyehi naka Yesu tauna Besinana lawana. Ma hi bahabaha guduguduya po hi iapapoeya naka a luilui dubudubuna i lihooholi ipa hai apapoe ina wiatatiyehi. Ma i baha nae ugolihi i pa, ‘Inapa ona lugowademi, yaka taumi tuawami apo gouna ona waya. Tau ega u gou. Yaka amalai i wawala po i nenae naka apo a nenae tauhi ega mi Yudeya ugolihi.’

Ugolinei mi Yudeya hai numa dalabu i nehaleya po i nae lawa gowana Sisiyasi Yusito, Yaubada tu wotalagiyena a numa ugolina. Lawana a numa naka mi Yudeya hai numa dalabu u liyaliyana. Mi Yudeya hai taniwaga gehouna gowana Kilisipa Guyau i witumaganeya, tauna po a numahine lawahi atapuhi. Ma mi Kolinito magomagouhi Paulo a baha hi noonoli naka hi witumagana po bapatiso hi waya.

Upom emosi Paulo i enogagalena po Guyau i bahabaha nae Paulona ugolina i pa, ‘Ega lawa una matomatoutehi. Tamogi una ibaabani ma ega una wohouna, 10 matababana tau tam mitem. Ma ega emoemotana po iyai ina wihiniwiyuwam babana geka meyageina u hinena u lawa hi maga.’ 11 Ega yaka Paulo noka hosi i mae bolima emosi ma tupona, Yaubada a baha lawa i iatatiyehi.

12 Tamogi hougana Galiyo i taniwaga u Giliki naka mi Yudeya lawahi hi'mtuboina ma Paulo hi numa panipani po hi niyeya hau luhetala. 13 Ma Galiyo ugolina hi pa, ‘Geka lawana lawa nugonugohi e talatalahi ipa Yaubada hina wotalagiyeya. Ma nanakahi naka lugagayo e tutulagoni.’

14 Paulo gamona i tatagi po ipa ina baha ma Galiyo i baha nae mi Yudeya ugolihi i pa, ‘Itapa geka lawana powa bo apapoe baneina ita dewaya apo nanaka u matababana ma upuwe ita hegoemi. 15 Ma geka wigamobahabahana naka baha po gowa po ami lugagayo ubeihi. Ugolinei ma taumi tuawami ona lidumaluya. Apega geka ginoulihi ugolihi a wituluhetala.’ 16 Ma ega yaka i wiyagahi po ani luhetala meyageina hi nehaleya. 17 Atapuhi numa dalabu badana gowana Sositene hi womomohi ani luhetala u matetana ma hi wilawi. Tamogi Galiyo geka dewana ugolina ega ita geno.

Paulo i gunawileya u Anitiyoka

18 Paulo u Kolinito i mamae naka iyeta i maga duma, ma apoma tu witumagana i nehalehi po Pilisila ma Akwila mitehi hi'mkuka po Siliya ubeina hi nae. Yohola ega hita gelu ma Yaubada u matana i wigwala u Kenekeleya ma unununa hi gali. 19 Ma u Kenekeleya hi gelu po hi nae u Epeso po noka hosi Pilisila ma Akwila i tuhounihi. Ma tuawana i lui hau numa dalabu po mi Yudeya lawahi mitehi hi wibaabani. 20 Hi lupaliyeya ipa mitehi hina meidaodao ma i luhinigigai. 21 Tamogi i nenae ma i paliwelehi i pa, ‘Inapa Yaubada a nugotuhu yaka apo a gunawileu ugolimi’. Ega yaka u Epeso ma i'mkuka po i nae. 22 Hougana u Sisaliya i laugeleta naka i nae u Yelusalem po tu witumagana lawahi i mamalihi ma apoma i hopu u Anitiyoka.

23 Noka hosi houga kukuna i haleya ma apoma Galatiya po Piligiya tupohi i yayahihi. Tu wimulitago atapuhi i towolo kadidilihi.

24 Lawa Yudeyagei ma a meyagai Alesanila gowana Apolo i nae u Epeso. Tauna lawa bahabahana po Yaubada a Buka i hanapugena dumaya. 25 Wiatatiyana Guyau a Tahaya ugolina i waya po i palihalena dumaya po Yesu ubeina i iatatiyanehi po i bahebahehi naka i laidumaluhi. Tamogi Yoni a wibapatiso tuawana i hanapugeya. 26 Mi Yudeya hai u numa dalabu i wiwawala po i ibaabani kadidili ma hougana Pilisila ma Akwila hi noonoli po hi weluwaya. Hi weluwaya po hi niyeya hai numa ugolina apoma Yaubada a Tahaya hi dede idumaluya ugolina.

27 Apolo i inugonugotuhu ipa ina damana u Giliki, yaka tu witumagana u Epeso hi haguya po hi'mgiluma nae tu wimulitago u Giliki ugolihi. Hi paliwelehi ipa Apolo hina kaoheya ma hina weluwaya. Hougana i laugeleta naka Yaubada a lunugotootogo galena itetenagei ma lawa hi itumagana naka ugolihi i wihaguhagu duma. 28 Matababana mi Yudeya lawahi mitehi hi laugamobagibagi ma hai baha i ununihi, bolu omboinahi u hinehi, po Yesu tauna Besinana lawana naka Yaubada a Buka ugolinei i laimoineya.

Copyright information for `TBO