Matthew 17

Yesu a wasawasa namanamalina i wogeleteya hoi oya

Iyeta magouhi 6 hi kokoe, Pita ma Yamesa walehina Yoni mitehi tunawahi weluwinihi po hi gae oya baneina u tepana. Oyana uyahina hi memae, ma Yesu tepana galenana i buiya a hewahewali u matahi po i namanamali mei kabudala namalana, ma a kaleko wakekena i wimatatona. Ma mala emosi ma babada odubohi hi lugeletehi po tauna mitehi hi ibaabani. Babadahi naka Mose ma Elaisiya.

Pita i baha Yesu uyahina i pa, ‘Guyau, i haki duma po tauyai geka hosi. U luhogaleya ipa kape tonuga a wogohi, emosi tam bimgei, ma emosi Mose binei, ma emosi Elaisiya binei?’

Pita yohola i ibaabani ma gahu yayatana i lutatahi, ma gahuna u hinena baha hi noonoli i pa, ‘Natuwe geka a luhogaleya, tauna binei a kaoha duma; a baha ona iponawogogeya’.

Ma a hewahewali baha geka hi noonoli po hi matouta duma, yaka hi guli hoi hipuli po hi lautalapupugehi. Ma Yesu i nei po i limaamahihi i pa, ‘Ona towolo, ega ona matomatouta.’ A hewahewali hi lauwatatehi po ega lawa gehouna hita galeya ma Yesu tunawana i towotowolo.

Oyagei hi hopuhopu mai ma Yesu a hewahewali i paliwelehi i pa, ‘Ega lawa uyahihi ona bahebaheu, awai o gagalehi, a sigana tau Lawa Moinau hilage uyahinei apo a towolo meme’.

10 A hewahewali hi lubayadeya hi pa, ‘Awai binei lugagayo tanitaniwagahi hi baheya hi pa, apo Elaisiya ina tahaya mai ma u mulina apo Besinana lawana ina nei?’

11 Yesu i baha nae uyahihi i pa, ‘Naka moina dumana, Elaisiya ipa ina tahaya mai po ginouli atapuhi ina lidumaluhi. 12 A paliwelemi Elaisiyana amaka i nei, ma lawa ega hita hanapugeya, po hi wihinigigiyeya ma tau Lawa Moinau gasi apo hina wihiniwiyuwau.’ 13 Yaka a hewahewalihi hi hanapugeya Elaisiya anona Yoni tu wibapatiso.

Tewela olotona alugo apapoena i luiya ma Yesu i luyawahi

14 Yesu a hewahewali mitehi oyagei hi hopu mai bolu uyahihi, ma lawa gehouna i nei po anai wiyateyatena i polou Yesu uyahina 15 ma i baha i pa, ‘Guyau, natuwe una lunugotootogogeya po una luyawahi. Houga magomagouna alugo apapoena e tapeibadebadeya po u hinina wiyuwa he lalata duma. Houga gehouhi mayau alalatana uyahina e pipeu, ma houga gehouhi goila uyahina e yoliyoli. 16 Ma om hewahewali uyahihi a neneiyai po ega emoemotahi hina widewadewaya.’

17 Yesu i baha i pa, ‘Taumi geka hapana ega omi witumagana po apapoe lawami. Houga a dao awai apo a meme liyaliyanimi po a genogenogemi? Tewelana ona neiyai uyahiu.’ 18 Yesu alugo apapoena i paliyeya po tewelana i hopu haleya, ma naka kabudalana i dewadewa meme.

19 Ma Yesu a hewahewali tunawahi hi nei Yesu uyahina po hi lubayadeya hi pa, ‘Iyowai po ega emoemotiyai alugo apapoena to wiyagaya?’

20 Yesu i baha nae uyahihi i pa, ‘Ega alugo apapoehi ota iyagahi babana omi witumagana ega ita lata. A baha duma uyahimi, itapa omi witumagana a lata mei ihagila polana apo oya uyahina ota baha ota pa, “Una nae noka hosi”, apo ita wiponawogogemi. Tu witumagana uyahimi ginouli magomagouhi hi teyateya. [ 21 Ega tahaya gehouna po ipa apo dewa geka pitenana ta dewahi, tahaya emosi hota naka lupali po wiyohi.]’

Yesu a hilage bahana i wiluwagaya uyahihi

22 U Galili atapuhi hi'mboina gogona ma Yesu i paliwelehi i pa, ‘Lawa Moinau apo hina houna damaneu lawa u nimahi 23 po hina lihilageniu, ma iyeta tonuga hina kokoe ma apo a towolo meme.’ Yesu a baha geka binei ma nugonugohi hi wiyuwa duma.

Hai numa dalabu monena hounana

24 Hi nae po Kapaneum u meyageina hi memae ma numa dalabu monena tu tama hi nei po Pita uyahina hi baha hi pa, ‘Iyowai apo omi tu wiatatiyana mone ina houni, bo apeega?’

25 Ega yaka Pita i baha i pa, ‘Ee, apo mone ina houni’.

Pita i gunawilena meya hoi numa, ma Yesu Pita i lubayadeya i pa, ‘Simona, om winugonugotuhu hipuli wasawasahi uyahihi iyawoi, hai mone he tamatama natunatuhi uyahihiyei, bo lawa tapuhi uyahihiyei?’

26 Pita i baha i pa, ‘Lawa tapuhi uyahihiyei ma ega natunatuhi uyahihiyei’.

Yesu i baha i pa, ‘Moina dumana, tauhi natunatuhi ega hai witai gehouhi.
27 Ma tauta uyahita apo hina nugoapapoe, yaka geka hougana sili una waya ma una nae u boga po una wisili, po iyana tahatahayana un'ununi naka u gamona mone una waya, po apo ita hagu una houni tam ma tau ubeita.’

Copyright information for `TBO