Matthew 19

Yesu wihulu binei i iatatiyana

Yesu a wiatatiyana i wikokowi ma tupo Galili i nehaleya po i nenae Yudeya Yodani goilana i damani u tupona. Ma bolu baneina Yesu hi wotagoya po hai totogo i widewadewahi.

Ma Palisi lawahi hi nei Yesu uyahina ipa hina ludadani hi pa, ‘Apo lawa agona a dewa binei ega ita kaoha, iyowai a dumalu, ipa ina haleya bo ega?’

Ega yaka Yesu i paliwelehi i pa, ‘Yaubada a Buka uyahina gilugilumana amaka o hanapugeya, “Houga a wawala uyahina tu wiwawala lawa luwaga i wiwawalihi oloto ma wawine”. Ma baha gehouna i pa, “Oloto amana ma hinana ina nehalehi po agona ina waya po mitehi hina megogona po hai luwaga hinihi emosi hota”.

‘Yaka hai luwaga hina wihiniemosi ma ega hini luwaga. Oloto ma wawine hai tawine Yaubada i popo emotehi, uyahinei ega emoemotana po ta lupena halehi.’

Ega yaka hi lubayadeya hi pa, ‘Matababana awai po Mose lugagayo i houni i pa, “Apo lawa agona ina hahaleya yaka giluma gehouna ina gilumi po wawinena ina weleya ma apoma ina wihulu”?’

Yesu hai baha i wimiheya i pa, ‘Naka omi palibagibagi tepanei ma Mose lugagayo geka i baheya uyahimi po ipa wihulu wekiwekilalana ona gilumi, yaka apoma agagomi ona hahalehi. Tamogi houga a wawala uyahinei i nenei ega geka pitenana. Ma a paliwelemi apo oloto awai agona ega ina wihola ma ina haleya, po ina tawine damana wawine gehouna uyahina, yaka naka lawana e matamatamaga.’

10 Ega yaka a hewahewali hi baha nae uyahina hi pa, ‘Inapa oloto ma wawine ita lugagayo geka pitenana yaka ega ta tawitawine’.

11 Ma hai baha i wimiheya i pa, ‘Wiatatiyana geka ega lawa magomagoumi ubeimi, ma iyawoi Yaubada nugotuhu i welewelehi tauhi tunawahi. 12 Matababana ololoto gehouhi hi gunigunihi po ega tawine luhogalana uyahihi ita memae. Ma ololoto gehouhi he hapihapihi po ega emoemotahi hina tawine. Ma ololoto gehouhi Yaubada anani taniwaga binei ma luhogalahi tauhi hi gudu mehi, po tawine ega hita luhogaleya. Inapa lawa awai geka dewana emoemotana yaka ina wotagoya.’

Yesu logaloga i baha lunugotootogogehi

13 Ega yaka lawa gehouhi logaloga hi neihini mai Yesu uyahina ipa ina wotepanihi, ma ina lupali ubeihi. Ma a hewahewali hi paliyehi.

14 Ma Yesu i baha i pa, ‘Logaloga ona palihalehi po hina nenei uyahiu ma ega ona guduguduhi. Matababana lawa mei geka logalogahi apo Yaubada anani taniwaga hina luiya’. 15 Yesu nimana i lodomi po logaloga i wotepanihi, ma i nehalehi.

Hewali waigapolana

16 Tu waigapola gehouna i nei Yesu uyahina po i baha i pa, ‘Bada, bagibagi dewadewana awai a dewaya po luyagohana tuwetuwenai a tuhagaya?’

17 Yesu i baha nae uyahina i pa, ‘Awai binei e laubayadeu bagibagi dewadewana binei? Tu dewadewa emosi hota e memae, inapa luyagohana tuwetuwenai una luhogaleya yaka Yaubada a lugagayo una wotagohi.’

18 Hewalina Yesu i lubayadeya i pa, ‘Lugagayo awai?’

Yesu i baha i pa, ‘ “Ega una yamunugo, ega una matamatamaga, ega una danedanene, ega una igou koyakoyama.
19 Amam ma hinam una wiyateyatehi” ma “U liyaliyam tu mae una luhogalehi po mei tam e lauhogalena mem”.’

20 Ma hewalina i baha i pa, ‘Geka lugagayohi a wotagohi, ma apo awai a dewaya?’

21 Yesu i baha nae hewalina uyahina i pa, ‘Apo om luhogala ipa om dewa atapuna ina dewadewa, yaka om gapola magomagouhi una gimalena halehi po mihahi tu dayadayabu una welehi. Apo hoi yada una wigapola ma una nei po una wimulitagou.’

22 Hewalina Yesu a baha i noonoli po a nugodubuna i gunawilena meya, babana a gapola hi maga duma.

23 Ega yaka Yesu a hewahewali tauhi i paliwelehi i pa, ‘A baha duma uyahimi, tu wigapola lawahi hai lui Yaubada anani taniwaga uyahina i witai. 24 A paliwelena memi, kamela ega emoemotana heyau domona ina honogi. Ma tu wigapola lawana a lui Yaubada anani taniwaga uyahina i wipilipili lagona ma apoma naka gamogamona a honoga.’

25 Yesu a hewahewali baha geka hi noonoli po nugonugohi hi gohola dumahi po hi pa, ‘Heki, iyai apoma apo luyagohana ina tuhagaya?’

26 Yesu i gagalehi po i kokoe ma i pa, ‘Lawa uyahihi luyagohana tuhagana ega emoemotahi ma Yaubada uyahina ginouli atapuhi emoemotana’.

27 Ega yaka Pita i baha nae Yesu uyahina i pa, ‘U galeya i gapola atapuhi to nehalehi po to wootagom, tauyai apo awai to tuhagaya?’

28 Yesu i baha nae uyahihi i pa, ‘A baha duma uyahimi, yohola apo hipuli wouna uyahina tau Lawa Moinau, u ani wiwasawasa namanamalina uyahina a tugula, ma taumi tu wotagou magoumi 12, ani luhetala ona tugulehi, ma Isalaela gugunina magouhi 12 ona luhetalehi. 29 Apo iyawoi hai meyagai bo walewalehihi bo nounouhi bo amamahi po hinahinahi bo natunatuhi bo hai tano, tau biugei ma hina nehalehi, tauhi apo mihahi hina tuhaga lagoneya ma luyagohana tuwetuwenai hina tuhagaya. 30 Ma amalai gehouhi he tahatahaya apo hina wimuli. Ma amalai gehouhi he imuli apo hina tahaya.

Copyright information for `TBO