Matthew 7

Lawa ega ta laibahibahihi

‘Ega lawa gehouhi ona laibahibahihi meka po apo Yaubada ina libahibahimi. Lawa hai apapoe ega ona inimayooyogehi babana omi winimayooyogana Yaubada apo ina wotagoya po ina winimayooyogemi.

Awai binei walehim u matana dubudubu e gagaleya ma tam u matam mayau tipolina ega uta genogeya? Apo iyowai walehimna uyahina una baha nae una pa, “Una nei po u matam dubudubu a wihaleya”, inapa tam u matam mayau tipolina ega una galeya? Tam tu wikoyakoyama. U matam mayau tipolina una wihalena tahaeya po una galena imahi ma apoma walehim u matana dubudubu una wihaleya.

‘Yaubada a gapola ega ona hahalena yabayababaya kedewa u matahi, apo ona liyahiyahihi ma hina luhagawilehi po hina kimami. Mei gasi omi kahi matana ega polo ona weleweleya apo ina tuibaabaya.

Lupali wiatatiyanana

‘Ona lupali yaka apo Yaubada ina welemi. Ona bibeiha yaka apo ona tuhagaya. Ma ona laitutou yaka Yaubada apo taumi bimiyei gudu ina hoeya. Matababana tu lupali atapuhi hai luhogala Yaubada e welewelehi. Ma tu beiha hai luhogala he tutuhagahi po tu litutou ubeihi Yaubada gudu e hoehoeya.

Itapa geka u hayamina tam olotom po natum olotona ita kawayaniyani, apo gaima uta weleya? 10 Bo ita kawaiyana, apo mota uta weleya? 11 Taumi tu apapoe ma o hanapugeya po natunatumi ginouli dewadewana o yambenehi, yaka Amata hoi yada tu lupali ginouli dewadewana e welewelemi. 12 Ma awai u luhogaleya ipa lawa uyahim hina dewadewaya naka dewana emosina uyahihi una dewadewaya, naka pitenana Mose po tu bahapiko hai wiatatiyana anona.

Mateta dinadinana

13 ‘Ona wileta po mateta dinadinana uyahinei ona luilui ma ega mateta yawayawatana uyahinei ona luilui, naka tahaya teyateyana po lawa magomagouhi nugohi i waya ma uyahinei he nenae anani kokoe uyahina wiyuwa e memae. 14 Ma tahaya dinadinana i witai ma matetana i dinadina, po lawa ega hita maga ma uyahinei he nenae anani kokoe uyahina yautu tuwetuwenai.

Tu wiatatiyana koyakoyama hai dewa

15 ‘Tu wiatatiyana koyakoyama ona galena imahiyehi. Babana apo gehouhi hina nehi uyahimi po gagalenahi mei sipi malamalagamahi ma tamogi u nugonugohi mei kedewa woyahiyahihi. 16 Lawa hai ugo uyahihiyei apo ta galena tuhagahi. Apega gologolowa gowana wine ugona donadona u tuyana una lohi po apega sitaniya u toyana kiyaha ugona una lohi. 17 Mayau dewadewana ugona dewadewana, mayau kakai ugona apapoena. 18 Mayau dewadewana apega ugona kakai ina houni ma mayau kakai apega ugo dewadewana ina houni. 19 Inapa mayau ega hina ugugo imahi yaka apo Yaubada ina tala halehi po ina apuhi. 20 Yaka apo lawa dewadewahi po apapoehi ona galena tuhagahi hai bagibagi uyahihiyei.

21 ‘Lawa hi maga duma uyahihi he kawakawaiguyau, ma tamogi atapuhi apega hina lui Amau anani taniwaga uyahina, ma iyawoi tauhi Amau hoi yada a nugotuhu tu wiponawogogena tauhi tunawahi. 22 Iyeta he nenei uyahihi lawa magomaoguhi apo hina baha hina pa, “Guyau, Guyau, i bagibagi gowamgei to dewahi: to baha piko po alugo apapoehi to iyagahi po manini magomagouhi to dewadewahi”. 23 Ma apo a baha nae uyahihi ana pa, “Lolowa ega ata hanapugemi taumi tu bagibagi apapoehi ona nehaleu”.

Tu lunuma luwaga

24 ‘U wibaabani geka apo taumi iyawoi ona nonola imahiyeya po ona wiponawogogeya yaka apo taumi mei tu lunuma hanahanapuna po hoi gaima a numa amaka i wogoya. 25 Ma houga apapoena ina nei apo gadiwewe ina atuna po goila ina hopu ma togowa baneina ina togo mai numana uyahina ma apega ina guli, matababana gaima u tepana i witowoli po i kadilili. 26 Apo taumi iyawoi u wibaabani geka ega ona nonola imahiyeya po ega ona wiponawogogeya, yaka apo taumi mei tu lunuma buubuwana a numa hoi bubu i wogowogoya pite. 27 Ma hougana gadiwawewe baneina ina atuna po goila hina hopu ma togowa baneina ina togo mai numana uyahina, yaka apo ina dubali po ina lugolugoluhi.’

28 Yesu a wibaabani i wikokowi ma lawa magomagouhi hi nugogohola duma a wiatatiyana binei, 29 babana a baha hi wipoya ipa lawa hina wotagoya, ma ega mei lugagayo tanitaniwagahi hai wiatatiyana.

Copyright information for `TBO