Romans 14

Tu witumagana ega ta laibahibahi

Lawa iyai witumagana uyahina i tapitapiya tauna ipa ona kaoheya. Ma ega a winugonugotuhu tepahiyei ma ona igamogahigahi. Lawa emosi a witumagana emoemotana ginouli atapuhi ina ananihi ma tu tapitapiya lawana aniani awa e'mam. Iyai ginouli atapuhi e ananihi ega tu wiyohi ina gagalena iapapoeya. Ma iyai e iyohi lawa yamyabayababana ega ina gagalena iapapoeya babana Yaubada i kaoheya. Taumi iyowai po ipa apo Yaubada a tu bagibagi ona laibahibahihi? Lawana a taniwaga Yaubada apo ina wikahaya po ina towotowolo bo ina mepeu. Ma apo ina towotowolo babana Guyau emoemotana apo ina dewaya po ina towotowolo.

Lawa gehouhi hai nugotuhu ipa iyeta emosi i geduma tauhi uyahihi ma apoma iyeta atapuhi. Ma lawa gehouhi hai nugotuhu iyeta atapuhi emoemotahi. Lawa emosi po emosi u nugonugomi nugotuhu emosi hota ma ega ona lauluwaluwaga. Iyai iyeta awai i nugotuhuya tauna uyahina iyeta baneina naka i dewaya ipa Guyau ina wiyateyateya. Iyai gasi e yamyababa naka i dewaya ipa Guyau ina wiyateyateya babana anianina binei e imaamala. Ma iyai gasi e iyohi ipa Guyau ina wiyateyateya po ina imaamala. Ta yauyautu ega tunawata bitiyei tata yauyautu po ta hilahilage ega tunawata bitiyei tata hilahilage. Inapa ta yauyautu yaka naka ata Guyau binei ta yauyautu. Ma inapa ta hilage yaka naka ata Guyau binei ta hilage. Uyahinei inapa ta yauyautu bo ta hilage naka tauta Guyau binei.

Matababana Keliso i hilage ma i luyagohana meme po ipa ina wiguyau lawa yauyautuhi po hilahilagehi ubeihi. 10 Awai binei walewalehimi o laibahibahihi? Ma awai binei walewalehimi o gagalena iapapoenihi? Ataputa apo Yaubada u matana ta towolo po tauna ina libahibahita. 11 Matababana Guyau a Buka i baheya i pa,

‘Guyau i pa: Moina dumana tau Yaubada Lauyagohanana.
Yaka apo lawa atapuhi hina polou tau uyahiu
ma gamohi hina lagahihi po hina wotalagiyeu, tau Yaubada.’
12 Uyahinei, ataputa apo ta wibenabenamena meta Yaubada uyahina.

Tu witumagana ega ta laipeuya

13 Uyahinei, ta wohouna po ega ta laibahibahi meta. Ma nugonugota ta luemotehi po ginouli awai uyahina walehita apo aena ina tonetoneya po hoi apapoe ina pipeu ega ta dewadewaya. 14 Tau u wiemota Guyau Yesu uyahina i dewau po a hanapugena dumaya naka aniani tunawana ega a gobu awai. Ma inapa lawa gehouna aniani ina gagalena igobuya yaka naka tauna a witumagana gobugobuna. 15 Inapa aniani awai ta anani uyahinei walehita ta linugoapapoeni yaka naka luhogala mamaena amaka ta haleya. Yaka aniani awai ta anani lawa u matahi ta wilugagayo meta po walewalehita ega tana iapapoenihi babana Keliso ubeihi i hilage. 16 Tauta awai ta gagalena idewadewaya ega ipa ta dewaya po lawa u matahi gowata ina woapapoe. 17 Matababana Yaubada anani taniwaga naka ega ipa tana iomam po tana iumuma ma dewadumalu po nugodumola po kaoha Alugo Woiyawa tauna e weleweleta. 18 Geka dewana uyahinei lawa Keliso ina pupouleya naka Yaubada e laikaohaya po lawa gehouhi hi galeya i dewadewa.

19 Uyahinei ginouli awai i haguta po ta ikadidili meta po ginouli awai tauna nugodumola e neneiyai tauhi ipa houga magomagouna tana iletahi. 20 Ega aniani binei ma awai Yaubada i dewadewaya tana iapapoeya. Aniani atapuhi apo ta'nanihi ma aniani awai lawa e dewaya po e pipeu hoi apapoe naka ega ita dumalu. 21 Yaka muhala amna po wine umana po dewa gehouna dewadewana ega ta dewadewahi babana ata lawa apo ta lipeunihi.

22 Om witumagana mamaena geka dewana uyahina ega lawa hina hanahanapugeya ma tam ma Yaubada tunawam uyahim. Iyai mamae geka pite e mimiyena idumaluya naka mayana i wimeya, tauna tu kaoha. 23 Tamogi iyai in'omam gowagowada yaka apo libahibahi gouna ina wialoni. Matababana dewahi e dewadewahi ega witumaganagei po lawa ginouli awai ega witumaganagei he dewadewaya naka apapoe.

Copyright information for `TBO