Romans 6

Keliso mitehi ta luyagohana

Heki awai apo ta baheya? Tauta ipa hoi apapoe ta meme gawata po apo Yaubada a lunugotootogo ina lata, bo? Eega duma. Tauta galenata mei tu hilahilage po apapoe apega mayana ta waya ma iyowai po apo ta meme gawata apapoe u hinena? Matababana ta hanapugeya naka hougana bapatiso ta wiwaya ata wiemota Yesu Keliso mitehi naka ta hilage gogona. Uyahinei hougana ta ibapatiso naka Keliso mitehi ta hilage po hi guluwa gogoneta. Geka binei ma Amana anai wasawasana hilage uyahinei i itowolo meya naka pite gasi tauta apo luyagohana wouna uyahina ta meimahi.

Ma amaka tauta ta wiemota tauna mitehi a hilage u hinena. Yaka apo tauna po tauta ta wiemota a towolo meme uyahina. Ta hanapugeya naka ata kamna odubohi amaka Keliso hi witake gogonehi. Yaka hinita hai kamna gobugobuhi hai kadidili amaka i bohohi po apega apapoe uyahina tana itubagibagi. Matababana hougana lawa e hilahilage naka amaka apapoe a panipani e gunagagi.

Inapa Keliso mitehi ta hilage gogona yaka ta witumagana tauna mitehi apo ta luyagohana gogona. Matababana ta hanapugeya naka Keliso hilage uyahinei i towotowolo apega ina hilage meme. Hilage a manini tauna uyahina amaka i kokoe. 10 Ma mala emosi hotana i hilage yaka apapoe a manini tauna uyahina amaka i kokoe po amalai luyagohanana e mimiyeya naka Yaubada binei e memae.

11 Uyahinei tauta apapoe a tupo uyahina ta hanapugena meta naka amaka ta hilage ma Yesu Keliso uyahinei Yaubada binei ta memae. 12 Apapoe ega ona palihaleya po hinimi a dewa gobugobuhi ina tanitaniwagemi po hai luhogala ona wootagohi. 13 Ega hinimi gutagutahi ona palihalehi po hina ibagibagihi dewa apapoe ubeihi. Tamogi ona palihalena memi Yaubada uyahina mei lawa hoi hilage i lauyawahimi. Hinimi atapuna ona palihaleya tauna uyahina po dewadumalu binei ina ibagibagimi. 14 Apapoe ega ina tanitaniwagemi babana ega lugagayogei ota memae ma Yaubada a lunugotootogogei.

Dewadumalu a tu bagibagi

15 Heki apoma iyowai? Tauta ipa apapoe ta meme tagoya babana ega lugagayogei tata memae ma Yaubada a lunugotootogogei, bo? Eega duma. 16 Ta hanapugena dumaya naka inapa lawa gehouna uyahina ta palihalena meta ipa ta witubagibagi naka moinana tauta naka taniwagana ta iponawogogeya, a tu bagibagi. Inapa apapoe uyahina ta palihalena meta yaka apo ta hilage ma inapa Yaubada tana iponawogogeya yaka apo ina houna idumaluta? 17 Tamogi Yaubada a maamali, matababana lolowa apapoe i ibagibagimi ma amalai wiatatiyana galenana gehouna o wiwaya po wiatatiyanana uyahina nugonugomi hinehiyei o iponawogogeya. 18 Ma apapoegei Yaubada i wihalemi, po amalai taumi dewadumalu a tu bagibagi.

19 Iyowai lawa he idedede uyahimi naka pitenana a idedede witubagibagi binei babana omi hanapu ega hita lata. Lolowa hinimi gutahi gehouhi o palihalehi po o ibagibagihi mae gobugobuhi po apapoehi uyahihi po apapoe i ibagibagimi. Emoemotana mei amalai, hinimi gutahi ona palihalehi po ona wibagibagihi dewadumalu uyahina po mae waiwoiyawana binei ona itubagibagi. 20 Hougana tauta apapoe i ibagibagita ega kikina dewadumalu tata galena tuhagaya. 21 Naka dewahi amalai ta ihinimaehi. Ma tamogi lolowa ta dewedewehi uyahihi awai dewadewana ta tuhagaya? Naka dewahi ta dewadewahi u mulina apo hilage ta wialoni. 22 Tamogi amalai apapoe a panipaniyei Yaubada i wihaleta po tauta Yaubada a tu bagibagi. Ata witubagibagi mihana apo mae waiwoiyawana tauna uyahina ta tuhagaya po u mulina apo luyagohana tuwetuwenai ta wialoni. 23 Matababana apapoe a wimeiha naka hilage. Ma Yaubada anani'mbenena ega mihana naka luyagohana tuwetuwenai ata Guyau Yesu Keliso uyahina.

Copyright information for `TBO