Romans 8

Luyagohana Alugo Woiyawa uyahina

Uyahihiyei lawa iyawoi nawa Yesu Keliso mitehi ta iemota apega apapoe wigouna ta wialoni. Matababana ata wiemota Yesu Keliso uyahina ma Alugo Woiyawa a kadidili Yesu Keliso uyahina e weleta po ta lauyagohana. Yaka apapoe po hilage a panipani uyahinei i lupelupena haleta. Awai lugagayo ega emoemotana ina dewadewaya babana ata kamna apapoe tepanei, Yaubada amaka i dewaya. Yaubada Natuna i himili po i nenei galenana mei tauta tu apapoe ipa apapoe ina tumutumutuya yaka a galena iapapoe ata nugotapitapiya uyahina i lugeleteya. Geka pite Yaubada i dewaya po ipa tauta lugagayo a luhogala dumadumaluhi ta dewa tago pahihi, matababana tauta Alugo Woiyawa a nugotuhugei ta memae ma ega ata kamna apapoegei tata memae.

Iyawoi hai kamna apapoegei he memae naka luhogalana hai winugonugotuhu e tanitaniwageya. Ma iyawoi Alugo Woiyawa a nugotuhugei he memae naka Alugo Woiyawa a luhogala hai winugonugotuhu e tanitaniwageya. Luhogala apapoena a witaniwaga mihana hilage ma Alugo Woiyawa a witaniwaga mihana luyagohana po nugodumola. Ma inapa lawa a luhogala apapoena ina tanitaniwageya yaka tauna Yaubada a gawiya. Matababana Yaubada a lugagayo ega ita iponawogogeya po moinana naka ega emoemotana ina wiponawogogeya. Iyawoi hai kamna apapoe he iponawogogehi ega emoemotahi Yaubada hina likaohaya.

Tamogi inapa moinana Yaubada Alugona u hinemi ina memae yaka taumi ega kamna apapoegei ota memae ma Alugo Woiyawa a nugotuhugei o memae. Lawa awai ega Keliso Alugona ita wiwaya naka tauna ega Keliso galinei. 10 Hawena apapoe binei apo hinimi hina hilage tamogi inapa Keliso u hinemi yaka alugomi he lauyagohana. Matababana Yaubada amaka i houna idumaluta tauna mitehi. 11 Inapa Yaubada Alugona tauna Yesu hilage uyahinei i itowoli u hinemi ina memae yaka Yaubadana apo hinimi hilahilagehi Alugona u hinimi a maegei luyagohana ina welemi.

12 Uyahinei, walewalehiu, tauta ega ata yagayaga ita memae po ipa ata kamna apapoe ta wootagohi ma ta memae. 13 Ma inapa kamna apapoehi uyahimi hina memae yaka apo ona hilage. Ma inapa Alugo Woiyawei omi dewa apapoehi u hinimi ona uni halehi yaka apo ona luyagohana. 14 Iyawoi Yaubada Alugona e tahatahaehi naka tauhi Yaubada natunatuna. 15 Matababana Alugona Yaubada i welewelemi ega ipa ina dewami po anai matoutami ona wobagibagi. Tamogi Alugona ina dewami po taumi Yaubada natunatuna po Alugona a wipoyagei ta ototu Yaubada uyahina tana pa, ‘Aba, Amiyai’. 16 Alugo Woiyawa alugota e palipaliweleya po tauta Yaubada natunatuna. 17 Ma tauta tauna natunatuna yaka apo a wiwasawasa ina ludamaneiyai uyahita po Keliso mitehi ina lugogonita. Apo Keliso a hiniwiyuwa u hinena tauta yaka apo gasi a wiwasawasa u hineu a tauta tauna mitehi.

Wiwasawasa u naota

18 A hanapugena dumaya naka amalai hiniwiyuwa awai ta ialonihi ega emoemotana ta wiluweluwena niyeya wiwasawasa Yaubada apo ina woogeleteya uyahita. 19 Yaubada nimana ginoulihi atapuhi hai luhogala baneina Yaubada he ototoni ipa natunatuna ina wogeletehi. 20 Yaubada ginouli i wawalihi ega hita lauano imahi babana a nugotuhu naka pite po i dewahi. Ma hai welupowa naka ega tunawahi hai nugotuhugei ma Yaubada a nugotuhugei. Tauna i dewahi a witumaganahi hina iotonana apo ina lidumaluhi. 21 Matababana Yaubada nimana ginoulihi hilage ma buda hai panipani uyahina apo hina gunagagihi po Yaubada natunatuna hai wiwasawasa ega waipanipanina hina wialoni.

22 Ta hanapugeya naka lolowa ma i nei po amalai Yaubada nimana ginoulihi atapuhi wiyuwa hi gabagabaleya mei tutuwau e wogowogo wiyuwana. 23 Tamogi ega Yaubada nimana ginoulihi tunawahi hita gabagabala. Tauta Yaubada anani'mbenena tahatahayana Alugo Woiyawa ta wiwaya gasi u hineta wiyuwa ta gabagabalehi. Ta gabagabala ma ta iotonana ipa Yaubada ina dewata po tauna natunatuna tauta po hinita hai panipanigei ina lupenita. 24 A witumaganata ta iotonana babana ta nugotuhu lagoneya ata luyagohana anona apo ta galeya. Ma inapa awai ta nugotuhugiyeya ma tana iotonaneya naka amaka ta gagaleya naka ega witumagana a wiotonana. Matababana ginouli awai ta gagalehi naka ega tata inugonugotuhu lagona. 25 Tamogi inapa awai ega ta galehi ma tana itumagana lagona naka binei tana iotonana anai omtaibagibagita.

26 Naka pitenana Alugo Woiyawa ata witapitapiya u hinehi ma e haguhaguta. Matababana iyowai ipa ta laupali naka ega tata hanapugeya. Tamogi Alugo Woiyawa tunawana nugonugota a talagabala binei ma Yaubada uyahina e laupali ega emoemotana ta baheya. 27 Ma Yaubada tauna nugonugota tu galena yayahina i hanapugeya awai Alugo Woiyawa e inugonugotuhugeya. Matababana tauta a lawa waiwoiyawata yaka Alugo Woiyawa e laupali ubeita Yaubada a nugotuhugei.

28 Ta hanapugeya naka iyawoi Yaubada ta lauhogaleya po tauta iyawoi a nugotuhugei ma i ototugeta apo ginouli atapuhi ubeita ina houna imahiyehi. 29 Iyawoi amaka Yaubada i nugonugotuhu wahagita tauta amaka i houna kahata apo ina dewata po galenata mei tauna Natuna. Geka binei ma Natunana apo walewalehina ataputa u hayata tauna tutuwoga. 30 Ma iyawoi odubona i nugotuhu wahagita ipa ina huhouna kahata naka i otugeta. Ma iyawoi i ototugeta naka i houna idumaluta po iyawoi i huhouna idumaluta naka a wiwasawasa i weleta.

Yaubada a luhogala ubeita

31 Geka uyahinei ma apo awai ta baheya? Inapa Yaubada ubeita ina towotowolo yaka apo iyai ina igawiyeta? 32 Yaubada Natuna dumana ega ita nugoneya ma i palihaleya ataputa ubeita. Tauna Natuna i weleta yaka ginouli atapuhi apega mihahi ma apo ina weleta. 33 Yaubada a lawa i inaganita apo iyai ina wigouta? Ega iyai gehouna babana Yaubada i baheya tauta ega ata powa. 34 Uyahinei iyai apo libahibahi gouna ina weleta? Ega Yesu Keliso, babana tauna i hilage ubeita ma banei dumana i towolo meme po Yaubada u awala hinebawana e memae ma ubeita e laupali. 35 Iyai apo Keliso luhogalana uyahina ina kahata? Emoemotana apo dewaguyau bo pilipili bo hiniwiyuwa bo omhilage bo widayadayabu bo hilage matoutana bo kwasikwasi menana ina kahata? 36 Mei Yaubada a Buka uyahina hi bahebaheya pite hi pa,

‘Tam bimgei ma houga daodaona hiniwiyuwa to woohilahilage
Tauyai hi dewiyai po mei sipi apo hina ununiyai.’
37 Apo ina kahata? Apeega. Tu luhogaleta tauna uyahinei ma geka ginoulihi atapuhi u hinehi ta kadidili lagona duma. 38 Matababana a hanapugena dumaya naka apega hilage po apega luyagohana po apega Yaubada a tu winoyanoya po apega palouma po apega awai amalai po apega awai u naota emoemotana ina houna kahata. 39 Ma gasi apega awai ina geduma po apega awai ina hopu duma po Yaubada nimana ginoulihi atapuhi uyahihi apega awai gehouna ina houna kahata Yaubada a luhogala e weleweleta babana Yesu Keliso ata Guyau mitehi ta lupopo emoteta.

Copyright information for `TBO