a(3,000)
b(1, 500)
c(30,000)
d(24,000)

Luke 16

Patu Tamlohi Lelevosahi Matea

Iesu mo mele verea isana nona tamlohi usuri mara, “Na rani matea tamlohi tavtav matea, mo rongoa vara nona patu tamlohi sei mo lo kilau na nona hinahinau, mo lo roro purongo na nona hinahinau. Ale mo tovi pa nona patu tamlohi atu, ale mo verea isana mara, ‘Sava nahai na lo rongoa matam? O sileau na nom puku mata kilau na mania matan engko ko isoiso sohena patu tamlohi.’

Ale patu tamlohi atu mo hase verea isana mara, ‘A pa vai na sava, matan noku tamlohi tavera mo tau nar̃ihiau sohena patu tamlohi matea? Enau na sopo r̃ilar̃ilangi vara a er̃i heli na lepa, ale na mahanuhanu vara a usi na tuetueni. Ale, na levosahi na sava a pa vaia nake, matan vara i tau nar̃ihiau ale tamlohi la pa avulahi mata laviau na imara.’

Ale, mo tovi vevuhi la haratu la lo ave isan nona tamlohi tavera la mai matea matea. Ale mo verea isan haratu tiroma mara, ‘Nom ave isan noku tamlohi tavera mo visa?’ Mara, ‘Na ave na litre wel, mo tari vaha tolu a .’ Ale mo verea isana mara, ‘Ale o jarai nar̃ihi na nom ave, ale o ulia vara ko ave mo tari vaha hatea mo ngavulu sangavulu lima b .’

Ale mo verea isana tinapua mara, ‘Nom ave mo visa?’ Ale mo verea mara, ‘Na ave na piri wit, kilo mo tari vaha ngavulu tolu c .’ Ale mo verea isana mara, ‘Ale o jarai nar̃ihi na nom ave, ale o ulia vara ko ave na piri wit, kilo mo tari vaha ngavulu rua mo vati d .’

Ale tamlohi tavera atu mo hitea vara nona patu tamlohi atu mo patuha na sava mo vaia, hina purongo vara mo lejileji. Matan tamlohi hin varama nike, enira la patuha na nora bisnis la lo vaira peresi na tamlohi tinapua na varama, mo jeu la haratu la natun malarani. Ale na lo verea isamim, vara ha vai na nomim hinahinau nike na varama la tueni na tinapua ale ha tapala peresira. Hin malele nike, vara nomim hansohai hin varama nike mo isoiso, pa la tapalamim atu na tuka la pa avulahi hin kamim.

10 Haratu mo er̃i turu r̃ilangi na hinau rihirihi purongo, i pa turu r̃ilangi na hinau matuvana, ale haratu mo lejileji na hinau rihirihi matea purongo, i pa lejileji na hinau matuvana. 11 Ale vara ka sopo er̃i turu r̃ilangi na tavtav matan varama nike, hare i pa er̃i tau na tavtav varar̃uhu na limamim? 12 Ale vara ka sopo er̃i turu r̃ilangi na hinau nona tinapua, hare i pa er̃i tau te hinau na limamim vara nomim?

13 Tea i sopo er̃i volitusi isana tamlohi tavera i rua, matan i pa opoi matea, ale i r̃ohu hin matea, teni i pa volitusi isan matea, ale i hitelehilehi matea. Ha sopo er̃i volitusi isan God peresi na mania.”

Te Vujangi Non Iesu

(Mt 11.12–13; 5.31–32; Mk 10.11–12)

14 Pharisee la opoi na mania, ale la haratu la lo toho atu, lara la rongo la hinau sei, la kerehia. 15 Ale Iesu mo verea isara mara, “Kamim ka la tamlohi atu sei la lo vai tataholoira hasera na naho tamlohi, pani God mo levosahi na mapumim. Matan sava tamlohi la lo r̃omr̃omia vara la aulu, enira hina niketa na nahon God.

16 Leu non Moses peresi na sava pr̃ovet la verea la lo turu mo kakau na rani non John tamlohi paptijo, ale mo tapulo atu mo mai nake. Retir̃uhu matan mauri atu God mo aulu hinia, la lo retivujavujangi hinia, ale la lo ngurunguru na tamlohi vara la unu hinia. 17 Pani i pa mele malum vara tuka peresi na varama la tihai, mo jeu haratu vara tea i jarai nar̃ihi te sope leta hatea na lolo leu, ale suihana i mai hina purongo.

18 Tamlohi tari sei la r̃ohu hin naroura, ale la lahi na tinapua la vaivaileu, ale haratu sei mo lahi na har̃ai lahi matea mo rovo hin tuana, mo vaivaileu.”

Tamlohi Tavtav Enia Lazarus

19 Iesu mara, “Na rani matea tamlohi tavtav matea tarea mo lo ru na perpel peresi na ruru lulu malum, ale mo lo hani na hanhani r̃uhu tarea. 20 Ale na nona matarua, tamlohi la tau na tamlohi tilavono matea mo solasola vevuhi na epena hijana Lazarus, 21 mara mo lo toho atu tarea mo opoia vara i er̃i hani te sope hanhani na jara hanhani non tamlohi tavtav atu, pani mo vono. Aulu hin haratu, viriu la lo mai la lo r̃amesi na solana. 22 Hitahu pa tamlohi tilavono atu mo mate, ale angelo la lavi nar̃ihia vara i toho peresi Abraham. Pa tamlohi tavtav atu sohena mo mate, ale la tavunia, 23 ale enia mo sivo na jara talai na varama mata mateia, ale na nona rongohaji tavera, ale mo kilau vano mo hite Abraham enia Lazarus la lo turu asau hinia.

24 Ale mo ulo mara, ‘Pua Abraham, o r̃omopoiau, ale o r̃ule Lazarus vara i vano i weti na pisuna na wai, ale i mai i taua na memeku vara i hamar̃ir̃ia, matan na lo rongohaji hajavua na pepe hapu nike.’

25 Pani Abraham mara, ‘Natuku, o to r̃omr̃omia, na maurim, ko lo lavi na hinau r̃uhur̃uhu, pani Lazarus, mo lo lavi na hinau mo sati, pani nake enia mo lo nanau nike, ale engko ko lo lavi na rongohaji. 26 Ale mo sopo haratu purongo, pani masapa tavera matea mo lo toho na livuhar̃a, ale mo sopo te malele vara tea nike i er̃i vano sei isam, teni tea sei i er̃i mai nike isamam.’

27 Ale mara, ‘Vara sohena, na lo tangi isam vara o r̃ulea i sivo na iman tamaku 28 matan enau tasiku mo lima, ale vara i retir̃oar̃oahaira. Vara i vono, enira sohena la pa sinai hin jara nike mata vailejileji na tamlohi.

29 Pani Abraham mara, ‘Retiulia non Moses peresi na pr̃ovet la lo toho isara moiso; mo tataholo vara la tapurongo isara.’ 30 Ale mara, ‘Mo vono, pua Abraham, vara tea i tai nike na varama mata mateia i sivo isara, la pa posi.’ 31 Abraham mo verea isana mara, ‘Vara la sopo tapurongo isan Moses peresi na pr̃ovet, la pa sopo er̃i rasu tea vara i mele turu na varama mata mateia.’”

Copyright information for `TGP