a(2,220 km)
b(66 m)

Revelation of John 21

Tuka Paro Peresi Na Varama Paro

Hitahuna, na hite na tuka paro matea peresi na varama paro matea. Tuka tuai peresi na varama tuai la tihai moiso, ale mo sopo te tasi hinia. Ale na hite taon tapu atu — Jerusalem Paro, mo lo tai aulu na tuka isan God. Mo sohena har̃ai matea mo ruru na ruru lahi mo tatamahu matan tuana.

Ale na rongo na leo tavera matea mo tai na jara sakele nona supe, mo verea mara, “Ka hitea! Nake, jaran God sei mo lo toho hinia, i pa toho peresi na tamlohi. I pa toho peresira, ale enira la pa nona tamlohi, ale God hasena i pa toho peresira, sohena nora God. I pa kamoti na wai matara tari na matara, i pa sopo te mateia, r̃omsasati teni tangi teni epe varihaji, matan hinau matan tuai la tihai.”

Ale haratu mo lo sakele na jara sakele nona supe mo verea mara, “Ale ha levosahia! Na lo vai na hinau tari la paro.” Ale mo verea isaku mara, “O uli hinau nike, matan la reti nike, o pa er̃i rasura, ale la varar̃uhu.” Ale mo mele verea isaku mara, “Mo isoiso! Enau pulo hinau tari! Enau isoisona! Enau tapulo hinau tari! Enau hitahu hinau tari! Isan haratu mo mar̃ohu, a pa silea hin patu wai mauri atu, mo sopo te volina. Haratu mo jeu na nona meresahi i pa lavi la hinau atu. Enau a pa nona God, ale enia i pa natuku.

Pani isan la haratu r̃omira mo sopo r̃ilangi; teni haratu la lo vahar̃i na nora rasua; haratu posira la lumiha; teni haratu la lo vilimatei na tamlohi; teni haratu la lo vai na posposi viriu; teni haratu la lo mahumahu na suiha tanume; teni haratu la lo lotu na hinau mo sopo God, ale haratu la lo halu, jarara enia tasi hapu atu sei mo lo hani na vatu tutuni mata volkeno, enia Harua Mateia.”

Jerusalem Paro Mo Tai Na Tuka

Ale na hite na angelo matea mo mai isaku, enia vonan la angelo atu mo limaravrua sei, tiroma la lo lavi na jilivi mo limaravrua sei la mar̃ivi na rongohaji sasati mo limaravrua, ale mo verea isaku mara, “O mai, a pa vujangiho hin har̃ai atu i pa lahi, enia naroun Natu Sipsip.” 10 Ale angelo atu mo laviau na suihan Tanume Tapu na sahe aulu na patu vutivuti tavera matea. Angelo atu mo vujangiau hin taon tapu atu Jerusalem, mo lo tai aulu na tuka isan God, 11 sasaramin God mo lo malue hinia, mo mera r̃uhu sohen vatu vilasi r̃uhur̃uhu matea, sohen vatu atu jasper majhina mo heja rau, ale mo hahara, mo niro r̃uhu sohena crystal glas. 12 Taon tavera atu ropena mo tavera mo aulu, ale mataruana mo sangavulu r̃omana mo rua, ale angelo mo sangavulu r̃omana mo rua la lo turu hin la matarua atu. Hin la matarua atu la uli la hija tavtavuin Israel atu mo sangavulu r̃omana mo rua na 13 tavaluna vano Opae mataruana mo tolu, tavaluna sahe Auta mataruana mo tolu, tavaluna sivo Tahuna mataruana mo tolu, ale tavaluna sivo Marino mo tolu. 14 Ropen taon tavera atu, pulona mo sangavulu r̃omana mo rua, ale hija vahar̃ule mo sangavulu r̃omana mo rua non Natu Sipsip la lo toho hinira.

15 Haratu mo lo retireti isaku mo tauri na ava matea la vaia na gold vara i ava na taveran taon tavera atu tolu na mataruana peresi na ropena. 16 Ale avana mo sohen harihi: taverana peresi na peravuna la sohesohera purongo, ale taverana peresi na peravuna peresi na auluna avara mo tikeli 12,000 stadia a  enira hatehatea. 17 Moiso mo ava na aulun rope atu mo tikeli 144 cubit b  angelo sei mo ava harihi mo tataholo na tamlohi la lo ava hin pongi atu.

18 Ropena la voroa na vatu r̃uhur̃uhu sei jasper, ale taon tavera atu la vaia na gold vokevoke mo niro sohena glas. 19 La pulo ropen taon tavera atu la lakolakora na vatu vilasi r̃uhur̃uhu sei majhira la tinatinapua. Tiroma vatu enia jasper, haruana enia sapphire, hatolura enia agate, havatira enia emerald, 20 halimara enia onyx, halimaravera enia carnelian, halimaravruara enia chrysolite, halimaravtolura enia beryl, halimaravatira enia topaz, sangavulura enia chrysoprase, sangavulu r̃omana mateara enia jacinth, sangavulu r̃omana mo ruara enia amethyst. 21 La vai la matarua atu mo sangavulu r̃omana mo rua na hur̃utavila tavera mo sangavulu r̃omana mo rua, ale malele na lolon taon tavera atu la vaia na gold mo niro sohena glas.

22 Na sopo hite te Temple na lolon taon tavera atu, matan Moli God enia suiha atu mo tavera jea peresi Natu Sipsip enira natu, nona Temple. 23 Ale taon tavera atu mo sopo opoi na alo peresi na vitu vara la sasarami hinia matan memeran God mo lo sasarami hin taon tavera atu, ale Natu Sipsip enia nona lamu.

24 Mara jara tinatinapua la pa hahau na memerana, ale supe tari na varama la pa lavi na nora tavtav la sivo hinia, 25 Ale mataruana la pa sopo pelati hin te rani hatea matan mo sopo te r̃or̃oha mata vutepongi.

26 Mara jara tinatinapua la pa lavi na nora tavtav peresi nora na nora oloolo la unu na lolona. 27 Pani i pa sopo te hina lumiha hatea i er̃i unu hinia teni haratu posira mo lumiha teni haratu la halu, pani la haratu purongo sei la lo uli na hijara na lolo Puku mata Mauri non Natu Sipsip.

Copyright information for `TGP