Acts 12

Heroteŋe dâmbo Yakobo kombiâ mondo Petoro mem

lope kâlegen katbiâ talep.

Sop ain luâk kotdâ siâ kotŋe Herote yâkŋe, “Yesugât kâmotlupŋe yeŋguwe.” dâep. Dâmbo Herotegât kâmotlupŋande Yesugât kâmotlupŋe luâk âmbâle yeŋgum hâk hilâlâm yeŋgim mem kala busi emet kâlegen katyekbiâ tali. Hain akbiâ Yohanegât teuŋe Yakobo yâkgât dâmbo tâwâtŋe ewumbiâ moep. Hain akto Yuda luâkŋe yâkgât ukenŋe akbiâ yekmâ tembe loko hin makyeŋgiep, “Petoro yâkâ hainâk agaŋŋet.” dâmbo mem kala busi emet kâlegen katbiâ talep. Akto sot bo kaulemap aregât sopŋe miawakto sumbe omberâmbiâ âmâ ainâk kala busi kâlegen katbiâ talep. Katbiâ tato sumbe om nembiâ bo akto Heroteŋe Petoro den âiân katberâm aregât hoŋ bawalupŋe makyeŋgimbo lâuwâŋe mem kala busi kâlegen katbiâ tato tembe loko 16 tatmâ Petoro ariwop dâm damunŋe kârikŋe agi. Ariwop dâm tembe loko humoyeŋande âi hârem yeŋgimbo kâmot imbât siâkâ lâmgombiâ lâmgombiâ akmini. Akto Yesugât kâmotlupŋande den are nâŋgâm Petorogât hilâm ârândâŋ Anutu ulilaŋi.

Aŋelo siâŋe Petoro mem oloŋdo lope kâlegenba

gem ariep.

Akto Heroteŋe Petoro mem den âiân katberâm agep aregât sopŋe tâlâguep. Akto emet bo hauŋdo hândâkŋân tembe loko damun lâuwâŋe Petoro mem tâk kârikŋe kotŋe sein arekŋe hikom katbela hutyetŋân asiŋ yiep. Akto tembe loko bikŋande betgen kinmâ damungoyi. Damungom kinbiâ Humogât aŋelo siâŋe yâkgâlân pagaleŋe olowâk miawakmâ kindo âmâ pagaleŋe arekŋe emet kâlegen pagalembo aŋeloŋe Petoro goaŋmâ hin dâep, “Agatmâ kin.” dâmbo tâk kârikŋe are hulaŋ akto Petoroŋe agalep. Agato aŋeloŋe hin magaŋep, “Hâk pekeŋege lalakmâ kei pekeŋege mem lugu akmenâ nâ olop arire.” dâep. Hain dâmbo lauŋe lokoep. Lauŋe lokom âmâ lope kâlegenba gem Petoroŋe han lâuwâ akmâ aŋeloŋe wan agep are giwelân ekmâ bunŋe bo dâm nâŋgâep. 10 Hain nâŋgâm kindo betgen tembe loko kili are ewangi yekmâ arewa arim tembe loko kili arekâ hainâk ewangi yekmâ arim haot bâiŋângen arim hâŋgi kârikŋe pali ain arimbela ikiŋak lewulakto arewa gem ariyiat. Akto gem dâwân aŋelo are ainâk heambugep. 11 Heambukto Petoro ainâk biwiŋe hulaŋ akto hin dâep, “Hinŋeâk âmâ bunŋe nâŋgâm heŋgemgoân. Humoŋe aŋelo huŋgunaŋdo gem Herotegât tâk kârikŋânba akto Yuda luâk bikŋe yeŋgâlânba mem oloŋnektâp.” dâep.

12 Hain dâm arim Yohane kotŋe siâ Mareko memeŋe kotŋe Maria yâkgât emelan ariep. Arimbo âmâ luâk âmbâle dondâ mendugum tatmâ Anutu ulilaŋmâ tali emet ain âgâep. 13 Ulilaŋmâ tatbiâ Petoroŋe âgâm emet dawalauŋân kinmâ, “Woa” dâep. Hain dâmbo hoŋ bawa âmbâle siâ kotŋe Rode togom hâŋgiân talep. 14 Ain tatmâ nâŋgâm hin dâep, “Mâ, Petorogât den hin.” dâm mârum biwiŋe heroŋe akmâ hâŋgi bo mem katmâ âmâ emet kâlegen âgâm hin makyeŋgiep, “Petoro ina togo hâŋgiân kindâp.” dâep. 15 Hain dâm makyeŋgimbo nâŋgâm, “Biwige gulip aktâp.” dâyi. Hain dâm magaŋbiâ kârikŋe akmâ dâep, “Bo. Bundâk togo yu hâŋgiân kindâp.” dâep. Hain dâmbo hin dâyi, “Otneŋande mon togo kindâp?” dâyi. 16 Hain dâm magaŋgi goaŋgi akbiâ Petoroŋe hainâk kârikŋeâk, “Woe” dâmbo hâŋgi mem katmâ Petoro ekmâ sân sân membiâ dâtŋe agep. 17 Dâtŋe akto bâtŋande koratyeŋgum, “Den yoŋâk” dâmbo den yoŋâk tatbiâ Humoŋe kala busi emet kâlegenba mem hulaŋep aregât den pat makyeŋgiep. Hain makyeŋgimbo nâŋgâm heroŋe akbiâ hin dâm makyeŋgiep, “Den pat ire Yakobo akto galalupŋe makyeŋgiŋet.” dâm hepun yekmâ gem siângen ariep.

Heroteŋe bâleŋe akmâ aregât hâuŋe miep.

18 Emet hauŋdo tembe loko arekŋe Petoro undâgâtmâ gain gain aktâp dâm han lâuwâ agi. 19 Hain akbiâ Heroteŋe hâwât yekmâ, “Mem miawakŋet.” dâm makyeŋgimbo undâgâtmâ arim tembe loko bikŋande Petorogât makyeŋgimbiâ pâpkom kinbiâ aregât tembe loko moŋetgât dâep. Akto Herote Yuda hân hepunmâ Kaisarea kepian ge malep.

20 Akto sop ain Heroteŋe Tiro akto Sidoŋ kepia ambolupŋe are gasa akyeŋgiep. Gasa akyeŋgimbo aregât kepia ambolupŋande mendugum den are makmâ heŋgemgowerâm akmâ luâk kotdâ siâ kotŋe Bilasto Herotegât hoŋ bawalupŋe yeŋgât humoyeŋe malep yâkgât dâmbiâ tân yeŋguep. Tân yeŋgumbo benŋe wan me wangât magaŋgi goaŋgi akmâ Herotegât hân arewa sot meyigât gala agaŋberâm Heroteŋe den are purik katyeŋgiwiapgât den kalep, 21 are tâlâgumbo aregât luâk kotdâgât sâŋgum mendo âgâmbo dewun yeŋân kinmâ luâk kotdâ yeŋgât tatalân tatmâ den makyeŋgiep. 22 Makyeŋgimbo luâk hârokŋe den humo akmâ hin magi, “Den ire luâk denŋe bo. Den ire âmâ Anutugât denŋe hinare.” dâyi. 23 Hain dâmbiâ Heroteŋe den are nâŋgâm Anutugât nâŋgâmbo giep aregât Anutuŋe aŋelo siâ huŋgunaŋdo gem kondo nane bâleŋande tepŋe igim hârembo moep. 24 Gârâmâ luâk âmbâle dondâŋe Anutugât den nâŋgâm biwiyeŋe Yesugâlân katmâ mali.

25 Akto Banaba akto Saulo yâk âi yetkiyi are mem metem Yerusalem kepia hepunmâ Antiokia kepian purik katmâ ariwerâm Yohane kotŋe siâ Mareko kewugumbela olowâk ariyi.

Copyright information for `TIM