Mark 16

Yesu momoŋânba agalep.

Âi bo meme sopŋe are bo akto hândâk pipiŋe tatoâk Maria Madala gâtŋe akto Maria siâ Yakopo memeŋe akto Solome Yesugât hâkŋe hambuwopgât dâm tu higenŋe ukenŋe puligom mem togoyi. Sonda hândâktâk dewutâ gambo ain sumângen arim dâwân yeŋeâk magaŋgim hin dâyi, “Niŋande tân nengumbo kât humo are hâkokoweren.” dâyi. Hain dâm togom kinmâ ekbiâ kât humo sum dâpŋe tigiep are bo yiep. Are ekmâ kât kâlegen âgâyi. Âgâm ekbiâ luâk sigan siâ sâŋgum kau kau humo luguakmâ bâtŋe bungen kindo ekmâ sân sân mem hamewagi. Akto luâk arekŋe hin dâm makyeŋgiep, “Bo hamewakŋet. Ye Yesu Nasarete gâtŋe lâwinân koyi are ekberâm togoâi amâ emelâk agatmâ ariâp. In bo yendâp. Gutmâ in kali aregât gewâkŋe ekŋet. Yeâmâ arim Petoro akto hoŋ bawalupŋe aposololupŋe bikŋe are makyeŋgiŋet amâ Yesu âmâ ulikŋân makyeŋgiep hain aktâp. Emelâk Galilaia hânân ariâp. Gârâmâ ye ari makyeŋgimbiâ Galilaiagen ari ekŋet.” dâep. Akto âmbâle are kât kâlegenba gam hamewakmâ biwiyeŋe gulip agepgât luâk siâ aregât den pat bo makyeŋgiyi.

Akto Sondan emet hauŋdo hândâktâk Yesu momoŋânba agatmâ arim Maria Madala kepian gâtŋe ulikŋân ikiŋak sinduk baniara bâleŋe nâmbulân lâuwâ watyeŋgiep yâkgâlân arim miawagaŋep. 10 Miawagaŋdo arim Yesu hamiŋângen olop manmâ indeaŋmâ mali are arim makyeŋgiep. 11 Makyeŋgim hin dâep, “Yesu âmâ togo miawakniŋdo ekmâ yu togoân.” dâmbo den are bo nâŋgaŋi. 12 Akto arewa luâk lâuwâ siâ kepia are hepunmâ arim manbela dâwân Yesuŋe enem dewunŋe siâ akto miawak yetkiep. 13 Akto luâk lâuwâ arekŋe Yesu egiat aregât purik katmâ arim galalupyetŋe makyeŋgiyiat. Akto yâkŋe, “Den are hiaŋgiat.” dâm nâŋgâyi. 14 Akto sop siân aposololupŋe keiân konok arekŋe sot nem tatbiâ Yesuŋe hutyeŋân togo kilep. Kinmâ hin makyeŋgiep, “Wangât biwiyeŋe nâŋgâlân bo kali? Akto momoŋânba agatere âmbâleŋe nekmâ togom makyeŋgimbiâ, “Hiaŋgiâi.” dâyi are wangât hain agi.” dâm kugâk kugâk akyeŋgiep. 15 Akto hin dâm makyeŋgiep, “Yeâmâ arim hânŋe hânŋe nâŋgât den pat âlepŋe ire makyeŋgiwei. 16 Luâk siâ bunŋe maktâi dâm biwiŋe nâŋgâlân kato tu puli aŋbai are âmâ sop humoân dosa bâlâk kinbiap. Dâ siâ nâŋgâm hiaŋgiâi dâm nâŋgâlân biwiŋe bo katbiap akto bo nâŋgâniŋmâ kepilâniŋbiap are âmâ dosa mem manmâ kâlâpgât pat akbiap. 17 Nâŋgâlân biwiyeŋe katmâ manbai arekŋe âmâ kulem keiŋe keiŋe membiâ yekmâ, “Ire Yesugât kârikŋân kindâi.” dâwai. Kulem are âmâ hin. Nâŋgât kolân sinduk baniara bâleŋe watyekbai. Akto denyeŋe irakŋe membai. 18 Akto hâme hewuk niambi sâmbâ bo ekmâ tâlimbiâ yeŋgimbo bo mombai. Akto wan me wan sait kâmbokŋe nem âmâ bo mombai. Akto luâk kundatdâ areyeŋgât hâkyeŋân bâtyeŋe katbiâ âlepŋe akbai.” Yesuŋe hain makyeŋgiep. 19 Makyeŋgimbo Anutuŋe oloŋdo hepunyekmâ himbimân purik katmâ âgâep. Âgâm Anutugât bâtŋe bungen ain talep. 20 Akto aposololupŋe arim kepiaŋe kepiaŋe Yesugât den pat makyeŋgim mali. Manbiâ ain ikiŋak kârikŋe yeŋgimbo kulem keiŋe keiŋe membiâ luâk hârokŋe are ekmâ, “Luâk ire âmâ den bunŋe makmâ manmai.” dâyi.

Copyright information for `TIM