Mark 8

Yesuŋe luâk 4,000 sot yeŋgimbo neyi.

Sop ain luâk kâmot humo arekŋe lâuwâŋe Yesugâlân mendugum sot bâlâk tatbiâ hoŋ bawalupŋe hin makyeŋgiep, “Gutŋet. Nâ luâk âmbâle ire yekmâ okot nâŋgân. Yâkŋe nâ olop mandenŋe hilâm âlâwu akto sot bâlâk mandâi. Siânbaŋe hân kâlewângenba togoyi aregât huŋgun yeŋgire arim sotgât dâwân dewun biri yeŋguwop.” dâep. Hain dâmbo hoŋ bawalupŋande hin magaŋi, “Hân pumân ire aŋgim nene emetŋe bo tatâp aregât sot humo wanânba mem miawakmâ yeŋgiweren?” dâyi. Hain dâmbiâ Yesuŋe hin makyeŋgiep, “Yeŋgâlân sot koaŋe amon kindâp?” dâmbo, “Nâmbulân lâuwâ.” dâyi. Akto “Luâk âmbâle hârok hânân tatŋet.” dâmbo tatbiâ sot nâmbulân lâuwâ are mem Anutu mepaiŋe miep. Mepaiŋe mem sot are munditmâ hoŋ bawalupŋe yeŋgimbo kalem katmâ luâk âmbâle yeŋgiyi. Akto iŋan amonsiâ talep arekâ mem hainâk Anutu magaŋmâ gâim potatmâ hoŋ bawalupŋe hin makyeŋgiep, “Ire yeŋgiŋet.” dâmbo hain agi. Luâk âmbâle arekŋe nem tepyeŋe pikto sot pipiŋe hânân giep are pitim haka nâmbulân lâuwâ lugumbiâ pigep. Luâk 4,000 hain are sot are neyi. Akto huŋgun yeŋgimbo purik kali.

Yesuŋe kulem mendo eknegât makbiâ bo dâep.

10 Luâk âmbâle arekŋe arimbiâ ainâk hoŋ bawalupŋe olop waŋgan âgâm arim Dalimanuta kepian togoyi. 11 Ain togom waŋganba sopanmâ gembiâ Parisaio luâkŋe togom hin dâyi, “Makmenâ himbimânba kulem siâ miawakto ekne.” dâm magaŋmâ dop koyi. 12 Hain dâm hiaŋbiâ biwi umatŋe akto nâŋgâm herâm hin makyeŋgiep, “Kulem miawagâkgât egâliaŋmai amâ nâŋgâre ârândâŋ bo aktâp. Luâk âmbâle hârokŋe kulem gâlâk nâŋgâmai gârâmâ kulem siâ bo hekat yeŋgiwian.” dâep. 13 Hain dâm hepun yekto waŋgan âgâm bâtgum biken arim mali.

14 Waŋgan âgâm arim sotgât nelâm yeŋgimbo sot koaŋe konok waŋgan yiep. 15 Yendo hin makyeŋgiep, “Ye Parisaio akto Herote yâkŋe yeŋgât matuk pipikom nemai are nâŋgâm hanokoak akbei.” dâep. 16 Hain dâmbo yâkŋe den aregât keiŋaet pâpkom magaŋgi goaŋgi akmâ hin dâyi, “Ire âmâ sotgât nelâm nengimbo togoen aregât maknengiâp me gain?” dâyi. 17 Hain dâmbiâ nâŋgâm hin makyeŋgiep, “Ye wangât hain dâi? Ye iregât keiŋe bo nâŋgâm heŋgemgoâi me? Hanyeŋe kârikŋe aktâp mon? 18 Ye âmâ ekmai amâ bo ekmâ nâŋgâmai. Akto nâŋgâmai amâ bo nâŋgâm heŋgemgomai. Ye wan me wan ekmâ nâŋgâm âmâ benŋe wangât dowâk nelâm yeŋgimbo manmai? 19 Nâŋe sot momerâk potatmâ luâk 5,000 yeŋgire nembiâ pipiŋe yendo membiâ haka amon ge pigep?” dâep. Hain dâm aiyeŋgumbo, “Keiân lâuwâ.” dâyi. 20 “Dâ sot nâmbulân lâuwâ kalem katmâ luâk 4,000 yeŋgire nembiâ pipiŋe yendo membiâ haka amon ge pigep?” dâmbo, “Nâmbulân lâuwâ.” dâyi. 21 Hain dâmbiâ hin makyeŋgiep, “Aregât keiŋe boâk nâŋgâm heŋgemgoâi mon?” dâep. 22 Hain dâmbo Besaida kepian togoyi.

Yesuŋe dâmbo luâk dewunŋe bokbokŋe siâŋe hârok ekmâ metiep.

Togombiâ kepia ambolupŋande luâk dewunŋe bokbokŋe siâ mem Yesugâlân togom bâtŋande howaiâkgât ulilaŋi.
23 Ulilaŋbiâ luâk dewunŋe bokbokŋe are bâtŋân mem kepia ginŋângen ge kinmâ dewunŋân tâwutkom puliaŋmâ bâtŋe katmâ hin aikoep, “Wan me wan siâ ektât me bo?” dâep. 24 Hain dâmbo dewunŋe panmâ ekmâ hin dâep, “Nâ luâk yektere lâwin hinare akmâ arim togom tatâi.” dâep. 25 Hain dâmbo bâtŋande dewunŋân lâuwâŋe howaimbo luâk arekŋe âlepŋe akmâ dewunŋe pagalembo tâlâwâgân me kâlewân siâ siâ hârok ekmâ metiep. Hain akto Yesuŋe hin magaŋep, 26 “Gâ arim âmâ kepia humoân bo âgâm yoŋâk emetgân ariwen.” dâm magaŋmâ huŋgun aŋdo ariep.

Petoroŋe Yesugât keiŋe makmâ miawagep.

27 Arimbo yâk hoŋ bawalupŋe olop Kaisarea Pilipo hân aregât kepia siâ siâ ewangiyekmâ ariyi. Arim manmâ hoŋ bawalupŋe aiyeŋgum hin dâep, “Luâkŋe nâŋgât keine gain gain dâm magaŋgi goaŋgi akbiâ nâŋgâmai?” dâmbo hin dâyi, 28 “Siânbaŋe âmâ Yohane tu puli luâk are dâmai. Dâ siânbaŋe âmâ Elia dâmai. Dâ bikŋande âmâ propete siâ dâmai.” dâyi. Hain dâmbiâ hin dâm makyeŋgiep, 29 “Dâ yeŋeak âmâ nâŋgât niŋe dâmai?” dâmbo Petoroŋe hin magaŋep, “Anutuŋe hoŋ bawaŋe huŋgun aŋdo gewiap dâmai are amâ gâ.” dâep. 30 Hain dâmbo den kârikŋe hin makyeŋgiep, “Luâk bikŋe ire bo makmâ miawak yeŋgiwai.” dâep.

Yesuŋe mom agatbiapgât makyeŋgiep.

31 Akto hilâm ain keiŋe katmâ den hinâk makyeŋgiep, “Luâk humomolupyeŋe akto sumbe kat kat luâk akto Mosegât den makmâ kepigi yâkŋe mendugum luâk akmâ geân nâ haminiŋmâ mem hâk hilâlâm niŋbiâ mondere hilâm âlâwu akto momoŋânba agatbian.” dâep. 32 Den are makmâ miawak yeŋgimbo nâŋgâm Petoroŋe kuk akmâ Yesu ginŋângen kewugum gem den kârikŋe kugâk kugâk magaŋep. 33 Hain magaŋdo purik katmâ hoŋ bawalupŋe yeŋgâlân dewunŋe panmâ Petoro den kârikŋe agaŋmâ hin dâep, “Gâ Niambi aregât eke. Akto maktât are âmâ luâk nâŋgâ nâŋgâ hainare aktâp. Anutugât den bo.” dâep.

34 Hain magaŋmâ Yesuŋe luâk dondâ mali are akto hoŋ bawalupŋe yekmâ, yeŋgondo togom mendugumbiâ hin makyeŋgiep, “Luâk siâŋe nâ watnekberâm âmâ han hâkŋaet siâ me siâ are hamiaŋmâ lâwin parâŋe lokom watnekbiâp. 35 Luâk siâŋe manmanŋe gangerâmbo âmâ gulip agaŋbiap. Dâ luâk siâŋe nâŋgât akmâ pat âlep dengât hâk biwiŋe kondo âmâ miawagaŋbiap. 36 Dâ luâk siâŋe hângât egâliaŋ delem me ito mem manmâ âmâ manmanŋe mesokto gulip koaŋbiap. Amâ wan âlepŋe miawagaŋbiap? 37 Akto luâk siâ Anutu hamiaŋmâ manmap aregât hâmbâi Anutu manmawân ariwiapgât dop bo tatâp. 38 Akto kâmot agak meme bâleŋe akmai are yeŋgât hutyeŋân siâŋe manmâ hin dâwiap, “Yesu akto ikiŋe dengât hâkâŋ akmâ mandân.” dâm haminiŋdo âmâ benŋe hainâk luâk akmâ geân nâ lâuwâŋe gem ewenaet himbim pagaleŋe olop aŋelo olop togom luâk aregât hin dâwian, “Nâkâ hainâk bo nâŋgâ giŋdân.” dâm hamiaŋbian.” dâep.

Copyright information for `TIM