Romans 10

Yuda luâkŋe Anutugât den hâkâŋe dâyi.

Galama, nâŋgât kâmot Yuda luâk âmbâle are Anutuŋe meyekbiapgât hannande dondâ hâwât nekto Anutu aregât ulilaŋman. Amâ yâkŋe Anutugât âi mendenŋe huraguâk dâm kârikŋe akmâ manmai. Dâ amâ pâpkom kinmâ akmai. Yâkŋe Anutugâlân ba dosa bâlâk aknegât dâp yendâp aregât pâpkomai gât yeŋeak âlepŋe aknegât âiŋe kârikŋe memai. Hain akmâ Anutuŋe yekto huraguâk gât dâp hâkâŋ akmai. Aregât keiŋe hin. Kristoŋe den kârikŋe are lokombo bo agep. Aregât luâk âmbâle siânbaŋe Kristo nâŋgaŋbiâ âmâ Anutuŋe dosayeŋe bo dâm yeŋgonmap.

Aregât Moseŋe hin kulemgoep, “Luâk siâ den kârikŋe are hârok lokore Anutuŋe nekto huraguâk gât manbiap yâkŋe den kârikŋe hârok lokombo âmâ âlepŋe manmanân manbiap.” Dâ Kristo nâŋgaŋbiâ Anutuŋe yekto huragumap gât den hin yendâp, “Niŋande himbimân âgâm Kristo mem oloŋdo gewiap? Me niŋande hememân gem Kristo momoŋe yâk yeŋgât hutyeŋânba oloŋdo gawiap? Ye hain bo dâwai.” Anutuŋe magep hin tatâp, “Anutugât denŋe kâlewângen bo tatâp. Enemân akto biwigân yendâp.” Are amâ biwi kat katgât den pat âlepŋe nâŋgâŋetgât makyeŋgimaen. Amâ Yesu amâ Kembune dâwiat akto biwigân Anutuŋe Yesu momoŋânba mem agalep dâm nâŋgâm kepilâwiat benŋe Anutuŋe heŋgem gugumbo manman âlepŋân manbiat. 10 Aregât han nenŋande Yesu nâŋgaŋmâ âmâ dosa bâlâk manmaen. Akto launenŋande makmâ miap panmâ mandenŋe Anutuŋe heŋgem nengumap. 11 Aregât Anutugât denŋande hin dâep, “Siâŋe nâŋgaŋbiap âmâ bo pâpkom aŋun aŋgiwiap.” 12 Amâ Yuda me Girik luâk potat potat bo yendâp. Humo Kembu konokŋe amâ hârokgât Kembunenŋe mandâp. Yâkŋe luâk me âmbâle bikŋande yâkgât kotŋe konbiâ âmâ ainâk han kalem akyeŋgim wan me wan âlepŋe potatmâ yeŋgiwiap. 13 Aregât Anutugât denŋande hin dâep, “Niŋe me niŋe Kembu kondo âmâ ainâk Anutuŋe mem heŋgemgo aŋbiap.” 14 Gârâmâ luâk âmbâleŋe amâ Kristo bo nâŋgaŋmai amâ gain gain kotŋe konbai? Akto siâŋe Kristogât keiŋe bo makyeŋgimbo âmâ gain gain nâŋgaŋbai? Akto den pat âlepŋe makmaen nengâlân gâtŋe konokŋe bo arim makyeŋgimbo âmâ gain gain den pat âlepŋe nâŋgâwai? 15 Akto Anutuŋe bo huŋgunaŋdo âmâ gain gain arim makyeŋgiwiap? Anutuŋe makto siâŋe hin kulemgoep, “Pat âlep den makmak luâk togombiâ âmâ, munŋande han nâŋgâ nâŋgânenŋe mem owâimap.”

Anutuŋe Yuda luâk âmbâle yeŋgondo bo nâŋgaŋi.

16 Den pat âlepŋe ire amâ luâk hârokŋe bo nâŋgaŋmâ bunŋerâm kepilâyi aregât Yesaiaŋe hin magep, “Kembu, den pat âlepŋe makmâ miawaktenŋe siâŋe bo nâŋgaŋmâ kârigiep.” dâep. 17 Aregât hin nâŋgâweren. Siâŋe Kristogât pat makyeŋgimbo den bunŋe nâŋgâmaen. Akto den bunŋe nâŋgâenŋe amâ biwi kat katgât miawakmap. 18 Gârâmâ aregât hin aiyeŋguân. Luâk âmbâle amâ den pat âlepŋe are bo nâŋgâyi mon? Hain bo. Anutuŋe makto siâŋe hin kulemgoep.

  • Denyeŋande hânŋe hânŋe sambelem ârândâŋ agep. Akto den lauyeŋande hân tuŋguŋângen ârândâŋ agep.
19 Aregât gaetŋe hin aiyeŋguân, Israe luâk bo nâŋgâm heŋgemgoyi mon? Hain bo. Ulikŋân Moseŋe hin kulemgoep,

  • “Anutuŋe hin dâep, Nâŋe luâk yânŋe meyektere ye ewangiyekbiâ nâŋgâmbiâ bâliwiap. Akto luâk kâmot bo nâŋgâ niŋbai are oloŋyektere yekmâ biwiyeŋe kâlâp akbiap.” dâm kulemgoep.
20 Akto beirâ Yesaiaŋe den umatŋe mem gem makmâ âmâ bo aŋun aŋgim hin dâep,

  • “Anutuŋe hin dâep, Bo kulâgât nekmâ maliŋe penâniŋi. Nâŋgât bo makmâ mali yâk yeŋgât mete katyeŋgiân.” dâep.
21 Hain akmâ Yesaiaŋe Israe luâk yâk yeŋgât hin makmâ kulemgoep,

  • “Anutuŋe hin dâep, Nâ luâk kâmot nâŋgâm gulip agakŋe akto den kokoŋe sop kâlep gaŋet dâm yeŋgonmâ mandere bo togoyi dâep.” dâm kulemgoep.
Copyright information for `TIM