1 Corinthians 13

Nugumal kek kek imi aget kupka-emin umi sang uta ko

(Jon 13:34-35, 15:11-17, 1 Jon 2:7-11, 3:11-18,23, 5:1-5)

Kale kanube niyo yak tinum miit maak maak imi weng so ensel imi weng so uyo ku unang tinum iyo baga-eman-temi kuta, niyo bilip imi aget uyo kobelin-tem ke-nili weng koyo baga-emi umdii, weng baga-eman-temi boyo belo umi tingang tingang kebip aa-e min, ot tin telela kolin-tem ke bo-bilip weng mafak olbu aa-e ulutap ke-bom bisop weng uta kup baga-eman-temi ko. Minte kanube niyo God imi profet ko age weng kem baga-emin tinum imi weng baga-ebip ulutap ke-nili e minte, alugum God imi aget fugunin yang waansu uyo dagaa ku-nili e minte, yak aget fugunin migik migik uyo alugum utam-nili e minte, niyo utamita, God iyo titil afalik uyo kopnela ku yak amdu boyo bogobeli umi mosu baan diim boyo kupkaa yak anang migik unon-temu kalaa age no kelan-temi kuta, niyo tinum unang iyo atin aget kobelin-tem keli umdii, niyo saak win binim kelan-temi ko. Minte niyo kanube nalami mufekmufek uyo alugum tinum bulup man imi togobelan-temi min, niyo Kristen numi waasi iyo imkali tebe nimdalip yak at tiil iinom ken tebe kaanan-temi min kuta, niyo bilip imi aget uyo tele kobelin-tem ke boyo kanubeli umdii, kuguup tambal boyo dogobeta dong dogopnelan-temaalu binim ko.

Kale tinum iyo ipkumal imi aget kupka-emin tinum beyo kek kek imi tebe kuguup mafak kobelan-temip uyo, isiik yuut yan kebelan-temaala e minte, beyo ipkumal dong daga-emin tinum e minte, tinum mufekmufek so kasel imi mufekmufek uyo tingineman-temaala e minte, ilami tok uyo baga-bom e minte, “Nita kup o,” agan-bom e minte, kutaang uyo tebe-bom e minte, ilami mufekmufek umi aget kup fugun-bom mogop tebe-bom no keman-temaala, minte yuut olsak tebemin uyo ke-bom min, tinum migik tebe fenga kobelip uyo abo fiila-bom no keman-temaala kale, beyo kuguup mafak umi deng uyo tebeman-temaala kale, fen God imi kuguup umi deng uta kup tebe-bom-nala e minte, ipkum tebe fenga kobela boyo kupkabe suun kup duup ke-e-bom-nala e minte, tinangkulata, “Kek kek iyo tebe nimi duup iyo dupkege-bilip o,” agelip kalaa agela uyo, beyo aget fuguno-nala e, “Nugum beyo kuguup mafak kemin binim kale bole, kek kek iyo bisop bogobe-nilipta, weng uyo kwep mek bemi tem uyo tili-bilip umaak tap o,” agan-bom-nala e minte, suun kup deng tebe-bom God imi tebe dong dogobelan-tema uta kup fen-bom-nala e minte, suun kup kuguup mafak mitam tulu uyo titil fagaa mo fagaa kwaala unemin tinum iyo kulba ko.

Kale ise numi nugumal aget kupka-emin kuguup boyo atin binimanan-temaalu kuta, son-temu uyo, God imi profet ko age weng kem baga-emin kuguup boyo binimanu e minte, abiip maak maak imi weng utamamin binim umi weng bagamin umi kuguup boyo binimanu e minte, yak aget fugunin migik migik uyo alugum utamamin kuguup boyo biniman no kelan-temu ko. Kale kamano koyo nuyo God imi kuguup uyo atuk atuk uta kup utam dagaa kuga-bom-nulup e minte, God imi weng ugol mungkup atuk atuk uta kup baga-e-bom no kem tebesup kuta, 10 Yesus Krais iyo mufekmufek alugum koyo utam-nala e minte, kuguup tambal uta kup waafuu no kesa kale, son-temu nala tolon-tema kota, numi God imi kuguup atuk atuk dagaa kugamin so God imi weng atuk atuk baga-emin so boyo alugum binimanan-temu ko.

11 Siin nimi man katip bii-sii kwek uta, man kangkang ilimi weng uyo baga-bom-nili e minte, man kangkang imi utamamin kuguup uta utama-bom-nili e minte, nimi aget fugunin uyo man kangkang ilimi aget fugunin ulutap ke-bom no ke-bii-sii kale minte, koyo mitam fito ko-nili e, man kangkang imi kuguup uyo kupka-sii ko. 12 Kale mungkup ulutap kamano koyo Kristen nuyo God imi kuguup uyo tele utamanbaalup kale, ok kikitok ko age glas ninak ton-bulu umi tem kek fen mufekmufek tele utamin-tem kebup ulutap ke-bulup kuta, son-temu nala aaltam kota fen God imi tibit kun uyo tele utaman-temup kale minte, kamano koyo God imi kuguup uyo atuk atuk uta kup utamsup kuta, son-temu kota, ilami tebe atin tele numi itamsa ulutap mungkup nugol kanube imi kuguup uyo tele utaman-temup ko. 13 Kale kamano koyo numi utamupta, God beyo dong dogobelan-tema kalaa agan-kalin umi kuguup so God imi fenin umi kuguup so nugumal imi aget kupka-emin umi kuguup so asuno boyo suun kup bomu kuta, kuguup asuno bomi kamok iyo ki, numi nugumal aget kupka-emin kulbu ko.

Copyright information for `TLF