1 Corinthians 8

Tolop kulu-nulup men amem umi kobelup o age fuu-bom unan-kalin umi sang uta ko

(Rom 14:1-23, 15:1-6, 1 Kor 9:19-22, 10:18-11:1, Kol 2:16-22)

Kale ipmi suuk kon tem dola kopne-nilip tinum imi, tolop kulu-nulup men amem umi kobelup o age fuu-bom unan-kalin umi sang nimi daga-silip umi sang uta mobelan o ageta ko. Kale ibo bogo-nilip, “Alugum nuyo utamsup o,” agan-bilip bole aafen kuta, “Nuyo utamsup o,” agan-kalin bota tebe-nuluta, “Nuta kup o,” age kutaang tebemin umi kuguup uyo kwep mitam daagan-nuubu kuta, nuyo nugumal aget kobina tala kemin kuguup bomi kulan-temup bota tebe-nuluta, Kristen nuyo dong dogobelu mitam atin titil fagalan-temup ko. Kale kanube tinum iyo maak, niyo mufekmufek boyo utamsi o agela umdii, tinum bemi utamamin boyo mitam tii kelin-tem albu kale minte, fen kanube tinum iyo maak God imi aget kup kobela umdii, bota God iyo utamata e, beyo nalami man kalaa agelan-tema ko.

Kale tolop kulu-nulup men amem umi kobelup o age fuu-bom unan-kalin bomi sang uyo bogobelan-temi ko. Nugol utamsup kale, men amem boyo fen mufekmufek tuluun ba kale, bisop bagamin kale, sinik God ilatap iyo kwiin tagang iyo maak albaalip kale, God iyo maagup ita kup alba ko. Aa bole, kafin diim komi unang tinum iyo mufekmufek kwiin tagang uyo, “God o,” agan-bom-nilip e minte mungkup, mufekmufek kwiin tagang uyo, “Kamogim o,” agan-bom no kem-nuubip kale, yak sinik abiil tigiin albip min, yak mufekmufek kafin diim albip min unang tinum tebe imi bogobe-nilip, “God o,” agan-nuubip bilip iyo numi God ba kale, numi God iyo maagup ita kup kale, beyo Aatum God ita kale, beyo alugum mufekmufek umi magam kayaak ita kale, nuyo ki fen ilami man aligaap ko. Aa mungkup, numi fen Kamogim maagup ita kup alba kale, beyo Yesus Krais ita kale, beta tebe-nalata, mufekmufek alugum koyo telela kolata, Kristen nuyo mitam bemi titil diim kal kaal binim albup ko.

Kuta Kristen unang tinum iip maak maak iyo utamipta e, men amem boyo fen bisop bagamin umi mufekmufek kalaa age tele utamsaalip kale, sugayok kutop kal bilip iyo men amem umi diim kal tebesip kale, Kristen unang tinum kanupmin imi aget fugunin uyo, tolop kulu men amem umi kupka-emin boyo atin mufekmufek tuluun ko agan-bom-nilipta, unan-nuubip kale, bilip imi aget fugunin uyo, tolop koyo fen men amem umi kale, Kristen nimi unan-bii koyo kuguup mafak umaak tap o agan-bom unan-bilipta, bota tebe-nuluta, imi aget tem uyo kufak daga-em-nuubu ko. Kuta kanube nuyo yak unan-kalin miit maak uyo unelin-tem kelup umdii, boyo God imi tiin diim uyo mafaganan-temaalup e minte, tambalanan-temaalap no e minte, kanube boyo unelup umdii, boyo God imi tiin diim uyo tambalanan-temaalup e minte, mafaganan-temaalup no kale, boyo unan-kalin uyo maak tebe-nuluta, nuyo imtamo no God imi mep so uyo daalan-temaalu ko.

Kale yak ilipmi kuguup ko kanu-bilip boyo tebe-nulu e, unang tinum God imi ilak do titil fagalin-tem albip iyo ifak daalu yang fengaman-temip kale, boyo ibo tele utama-bom-nilipta o ageta ko. 10 Kale men amem umi tolop kobelip unelan o agelap boyo kaal binim kale, unan-kalin o agan-balap tinum kabo daage no men amem umi am uyo tam men amem aman dobelin-tem bisop ton-bom tolop kulu men amem umi kuga-e-bilip umi unan-kalon-temap uyo, mungkup kanube tinum titil fagalin-tem ke aget fugun-bomta, “Tolop boyo fen men amem umi kale, Kristen nimi unan-kalon-temi boyo kuguup mafak umaak tap o,” agan-be tinum iyo no katamata e, kapkal unan-balap kalaa age-nalata, imi aget fugunin umdii kufobelu yagal tebe tolop kulu men amem umi kuga-e-bilip boyo unan-kalon-tema ko. 11 Kale boyo kapmi aget fugunin uyo, boyo kaal binim kale, unan-kalin o agan-balap uta tebe-nuluta, tinum titil fagalin binim beyo dufak daalan-temu kuta, duup beyo Krais iyo tebe bemi ilim uyo bolan o age kaan-nalata, asok dep meng ilami miit tem daa-se kale, 12 ipmi duubal iip maak maak imi aget fugunin uyo titil fagaa tele kupkek kupkek kemin-tem albip kale, kanube ibo tebe kanupmin kuguup boyo kanu-bom-nilip e, imi God imi ilak dugamin bomi kufak daga-eman-temip boyo ipmi tebe Krais imi unang tinum imi fengeman-temip uyo kulbu ko. 13 Agesu kale, kanube niyo tolop kulu-nilip men amem umi kobelip boyo unan-bili nimi duup iyo nitama bota tebe imi aget fugunin uyo kufak daabelu yang fenga kola kalaa ageli umdii, tolop uyo maak so unelan-temaali kale, boyo amiit kupkalan-temi ko. Kale, yak asok maak so unelan-temi bole, nimi duup iyo nagal dufak daali yang fengman-tema bo mafak ko.

Copyright information for `TLF