1 Thessalonians 3

Fol imi tebe Timoti daala no Tesalonaika kasel dong daga-emsa uta ko

(Fpai 1:27-30, 1 Tes 2:14-16, 2 Tes 1:5-7, 2 Tim 3:10-4:5, 1 Fit 4:12-19)

Kale ninggil numi aget fugunin uyo, numi kagal bisop bom ipmi aget kup deng mit kal fugun-bulup boyo mafak kale, nisino Sailas isino alop nuta kup abiip Atens kagal nan-temup kale minte, Timoti ita daalup ipmi finang uyo no talak o age-nulupta, daalup no ti-se kale, Timoti beyo nusino maagup God imi ogok kemin tinum kale, beyo God imi weng ko age Yesus Krais imi sang uyo kwep unang tinum iyo baga-em tiinan-boma ko. Kale kek kek imi tebe kuguup mafak ipmi kupka-e-bilip uyo tebe ipmi aget fugunin uyo kufak daabelu yang iinomip o age-nulupta, Timoti beyo daalup no-nala ibo fomtuup dong daga-e-bala ibo titil fagaa God imi ilak uyo fomtuup dolin o age-nulupta, beyo daalup no ti-se ko. Kale siin ninggil numi ipsino bom-nulup uyo, ibo bogobe-nulup, “Unang tinum God imi ilak dolin binim bilip iyo tebe Kristen unang tinum nuyo kuguup mafak uyo kupka-eman-temip o,” age-sulup uyo dam bogobe-sulup kale, ko mitam ti-suu kale, ibo kumang saanin ba kale, utamipta e, God imi aget fugunin uyo, kuguup mafak mitam tulu uyo kupkali no Kristen imi kaal diim abeluk o age-nalata, kanupmin kuguup mafak boyo kupkalata, tal numi diim abe-buluta, kaal fuyap uyo utaman-bulup kalaa age utamin o ageta ko. Kale niyo tinangkulita e, kek kek iyo tebe ibo kuguup mafak uyo kupka-e-bilip kalaa age-nilita, aget kwiin tagang fugun-bom-nili, ipmi God imi ilak dugamin boyo kupka-nimip o age-nilita, niyo tebe Timoti be daali no-nala ibo itamata, titil faga-bom mobip kalaa age-nalata, weng uyo kwep tal bogopnelata, utaman o ageta daali no ti-se kale, nimi aget fugunin uyo, boyo ki Saatan iyo tebe numi ogok bong faga-bom dong daga-emsup uyo alugum kufak daa-nala ibo uget togola God imi ilak dugamin uyo kupkaa yang iin-silip tap o age-nilita, aget kwiin tagang uyo fugun tebesi ko.

Timoti imi weng tambal kwep tal Fol imi bogobela deng tebemsa uta ko

Kuta Timoti imi ipmi imkaa talba uyo, weng tambal uyo kwep tal nuyo bogobe-nala, “Tesalonaika kasel iyo God imi ilak uyo fomtuup duga-bom-nilip e minte, imi ipkumal imi aget uyo kupka-e-bom-nilip e minte, suun kup numi aget uyo fugun-bom deng tebe-bom no ke-bomip kale, ninggil numi bilip imi aget fugun-bom-nulup, bilip iyo no itamum o agan-bomup ulutap, igil mungkup, Fol ninggil bilip iyo tilip itamum o agan-bomip o,” age Timoti iyo tal nuyo bogobeba kale, kamano koyo nuyo ipmi aget kwiin tagang fugun-bomup uyo kupkaa deng uta kup taban-bulup ko. Kale mufekmufek mafak mitam tele-bulu nugol mungkup aget iluum tebe-e-bom kaal fuyap utama-bom kem-nuubup kuta, nugumal ipmi sang Timoti kwep tal numi bogobela tinangkubup uta tebe aget iluum uyo kupkan kebeluta, bilili age-nulupta, deng kup taban-bulup kale, boyo dok uta ba kale, nuyo tinangkulupta e, ibo Kamogim Yesus imi ilak uyo fomtuup duga-bom atin utamipta e, Kamogim iyo nusino bom kuntuk mobela fomtuup mo-bom imi kuguup tambal uyo suun kup waafu-bom nan-temup kalaa agan-bilip o age bogobela tinangku-nulupta, asok numi aget tem uyo tambalanepmu bilili age deng kup tebe-bomta tambaliim kup albup ko. Ninggil nuyo fomtuup ipmi deng uyo tebebup kuta, numi, “Suguul o,” agan-kalin uyo dogobeta God iyo atin fomtuup kobelan-temup a? 10 Ninggil nuyo ibo i-filin-bom-nulupta, mililep sino taap sino suun kup God iyo dagaga-bulupta, ilep teebelata, no tulup tibit tala tala ke-nulupta, God imi weng uyo maak sino ibo kafale-bulupta bole, ipkil atin fomtuup dagaa ku utamipta e, God iyo dong daga-e-bala numi Krais imi ilak dugamin uyo tambaliim kup titil fagalu tambaliim kup nan-temup kalaa agelin o ageta ko.

Fol imi tebe, God iyo dagaga-bilita, nimdala Tesalonaika unon o age beten kemsa uta ko

11 Ninggil nuyo beten ke-bulupta, numi Aalap God so numi Kamogim Yesus so ulim igil mufekmufek ilep tonbu uyo ugaa kwaalipta, nuyo ipmi finang uyo no tulum o age dagaga-bom-nulup e minte, 12 Kamogim iyo dagaga-bulupta, yagal dong dogobelata, ibo tebe ipmi ipkumal Kristen iyo aget kupka-e-bom-nilip e minte, unang tinum kek kek God imi ilak dolin binim bilip igil mungkup aget kupka-e-bom no ke-bom-nilipta, ipmi ipkumal aget kupka-emin kuguup uyo fomtuup titil fagalu te tam ninggil numi tebe fomtuup ipmi aget kupka-em-nuubup ulutap ke-nilipta, ipmi ipkumal sino kek kek sino iyo aget kupka-emin o age dagaga-bom no kem-nuubup ko. 13 Kale ipmi kanuman-temip uyo, Kamogim Yesus iyo tebe dong dogobelata, ipmi Yesus imi ilak dugamin uyo titil fagaluta, numi Kamogim Yesus imi ilak dolin unang tinum siin kaansip imi kulep tolon-tema uyo, tal ibo kwego no ke imdep tam numi Aalap God imi tiin diim tolata, ibo ilami unang tinum aligaap kelipta, Saatan iyo bagang-kale tebe titul weng umaak baga-eman-temaala kalaa age-nulupta, bomi sang uta God iyo dagagan-bomup ko.

Copyright information for `TLF