1 Timothy 6

Bisop sok de imolip tinum maak imi ogok kemin unang tinum imi sang uta ko

(Ef 6:5-9, Kol 3:22-4:1, Tat 2:9-10, 1 Fit 2:18-25)

Kale unang tinum bisop sok de imolip tinum maak imi ogok kemin iyo alugum fugun-bom-nilip e, “Numi tiin molin beta kup kale, nuyo imi weng uyo

waafuu kanuman-temup o,” agan-bom-nilipta o ageta kale, kanuman-temip uta, tiin molin beyo utamata e, ogok kemin bilip imi kuguup boyo tambal kalaa age-nalata, God imi win uyo kufak daga-eman-temaala e minte, “Kristen imi kuguup boyo mafak o,” agan-kalon-temaala no ko.
Kale bisop sok de imolip tinum maak imi ogok kemin imi tiin molin iyo Kristen kelin umdii, ogok kemin beyo aget fuguno-nala e, “Beyo nalami duup kale, weng binim, imi ogok uyo daal daal ke-bom-nilita o,” agan-kalin ba kale, bemi aget fugunin uyo, “Beyo Kristen kale, niyo bemi aget kobebi bota, imi ogok uyo tambaliim ke-e-bili e, yagal ogok ke-e-bii kwek uyo mufekmufek tambal uyo kuga-bala no kemum o,” age fugunolan-tema uta, fen ogok uyo tambal kup keman-tema ko.

Kafalemin tinum mafak imi sang so mufekmufek kwiin tagang kwaamin umi sang so uta ko

(1 Tim 1:3-11, 4:1-5, 2 Tim 2:14-19, 3:12-13, 4:3-5, Tat 1:10-16, 2 Fit 2:1-22, 1 Jon 2:18-29, Jut 3:16)

Kale kabo suun kup unang tinum iyo kafale-bom-nalap e, “Kuguup boyo kanu-bom-nilipta o,” agan-bom kafalemin kup ke-balapta o ageta kale,
numi Kamogim Yesus Krais iyo tebe-nalata, nuyo God imi kuguup umi sang uyo tele kafalemsa kale, tinum dok ita tebe-nala Krais imi tol weng so God imi kuguup waafunamin sang sino boyo kupkaa yak weng migik uta ku-nala unang tinum imi kafalema umdii, nugol utamupta, tinum beyo, “Nita tele utamsi ko,” age kutaang tebeba kuta, beyo maak tele utamsaala binim kalaa agelan-temup kale, aget mafak uyo bemi diim kal bom-buluta, bisop weng uyo, “Nita kup bogolita o,” agan-bom-nala e minte, weng magam umi kalan uyo wengaal digin-bom no ke-boma kale, kanupmin kuguup bomi aget uta ugaa kwaa-bom-nalata, kanu-boma kale, kanupmin weng kafale-bala kek kek iyo tinangka-bom kuguup mafak kanu-bomip uyo kulbu kale,

tam ipkumal ilimi mufekmufek kalan kwegal

tingine-bom-nilip e,

dinan-bom-nilip e,

ipkumal iyo weng mafak kupka-e-bom-nilip e,

ipkumal iyo aget mafak kupka-e-bom-nilip e minte,

suun kup wengaal digin tiine-bom no

ke-bomip ko. Kale kanupmin weng kafalemin tinum mafak bemi aget fugunin uyo mafaganebesu kale, God imi tuluun weng uyo tele utamin-tem ke-nalata, weng migik uta kafale-bom, “God imi weng o,” agan-nuuba kale, imi aget fugunin uyo, God imi weng uyo kafale-bilita, tisol saane-bilip mani soyaap kelan o agan-nuuba ko.

Dam kale, tinum dok ita bilili age-nala ipkumal imi mufekmufek mok uyo unan-kalin binim ke-bom God imi kuguup uyo waafu-boma umdii, God iyo tebe beyo atin telele-boma ko. Kale nugol utamsup kale, ogenal imi numi fagan-nuubip uyo, mufekmufek umaak kwep-nulupta, talan-nuubaalup e minte, son-temu nala kafin diim komi kupkalan-temup uyo, mufekmufek umaak kwepta unon-temaalup no kale, kanube nuyo unan-kalin min, ilim kaal min uyo albu umdii, nuyo, “Mufekmufek katip beyo tii o,” agan-bom-nulupta o ageta kale minte, tinum iyo dok ita mufekmufek kwiin tagang kwaamin umi aget kup kola umdii, beyo intaben intaben uyo tebe dup-kugulan-temu uyo daak abe kumen mumal tem iinin tap kela e minte, kuguup mafak uyo tebe imi aget tem kufak daabelu ilum ilum bom bomi aget kup ugel kala no ke-nala e, uk kugan ko-nala e, atin mafaganan-tema kale, 10 boyo dok uta ba kale, tinum imi tuumon aget min, tisol kwaamin aget kup ugaa kwaalin kup kemin boyo yak alugum kuguup mafak mafak umi magam uyo kulbu kale, tinum iip maak maak iyo ise tuumon aget kup ugaa kwaagamin bota tebe-nuluta, imdep yang tem tililuta, ilimi God imi ilak dugamin uyo kupka-nilipta, fagaa kwep mek kaal diim saan-bom-nilipta, aget iluum kiim uyo kugan tebesip ko.

Fol imi bogo-nala, “Kapmi suun nin tinum kesap boyo fomtuup titil faga-balapta o,” agesa uta ko

11 Kuta kapde God imi man kale,

kabo ise kanupmin kuguup boyo kupkek kupkek ke-bom-nalap e,

ninal faga kuguup tambal tambal uta kup kuga-bom-nalap e,

atin God imi kuguup uta kup waafu-bom-nalap e,

kapmi aget uyo kwaalap yak God imi diim abelu kupka-nalap e,

kapkumal kek kek iyo inal o agan-bom-nalap e,

mufekmufek mafak tal kapmi diim abelu uyo titil fagaa mo-bom fagaa kwaalap une-bulu e minte,

tinum migik kek kek iyo bet bubul kupka-e-bom no ke-bom-nalapta o ageta ko.
12 Kale tinum imi Krais imi ilak do-bom nan-tema boyo ki tinum yuut unanbu no o tala, kapta kapta kelap o age mufekmufek kupka-ebip ulutap kale, kapkal kapmi tambaliim kup yuut unan-balap boyo titil faga-bom-nalapta o ageta kale, siin uyo God iyo, dep daalita, suun nin tinum kelak o age-nalata, kamdep daalata, kabo unang tinum kwiin tagang imi tiin diim uyo kapmi Krais imi ilak do-salap umi sang uyo kupkem daalap utam-silip kale, ise kapmi suun nin tinum kesap boyo fomtuup titil faga-balapta o ageta ko.

13 Kale God iyo alugum tigitanin mufekmufek umi mam kupka-emin tinum e minte, Yesus Krais iyo kiyap Pontius Pailat imi tibit diim weng tol weng tambaliim bogobesa tinum no kale, God so Yesus Krais sino ulim imi tiin diim weng kem koyo kopkelan-temi kale, 14 kabo intap intap nu-balap uyo, weng mafak uyo kwep te yak God imi weng tem uyo tilimin ba kale, tambaliim kup tiin mo-bom-nalapta o ageta kale, kabo tele tiin molan-temap uyo, unang tinum iyo bogo-nilip e, “Weng boyo mafak o,” agelan-temaalip kale, kanube tiin molin kup abe-balapta, unanbu top numi Kamogim Yesus Krais imi tal kemanan-tema ku diliit kelal o ageta kale, 15 God iyo utamata, Yesus Krais imi daali daak kemanan-tema o agesi uyo mitam tulu kalaa agelan-tema kota, daala malaak kemanan-tema ko. Kale God ita kup deng tebemin umi magam e minte, maagup beta kup titil afaligen uyo imi diim kal albu no kale, beta alugum king imi kamok miton e minte, alugum kamogimal imi dubom no ko. 16 Kale maagup beta kup kaanamin binim no kale, bemi ilagenin kefosa uyo atin tiin bulusii so kale, dogobeta nuyo no imi mep so uyo yang unomup binim e minte, tinum maagup iyo maak tebe-nalata, atamsaala e minte, tinum maagup iyo maak tebe atam-nama binim no kale, unang tinum nuyo imi tok uyo baga-bulup e, iyo suun kup nuyo tiin molin kup bom-balata o ageta kale, bota kwa.

Mufekmufek so kasel imi sang uta ko

(Mat 6:19-21, Luk 12:13-21)

17 Kale kafin diim komi mufekmufek uyo yuut mafaganan-temu kale, tinum mufekmufek so kasel bilip iyo, “Nuta kup o,” agan-kalomip kale, bogobelapta, bilip imi mufekmufek kwiin tagang bomi ilak dugamin boyo kupka-nilipta, atin God imi ilak bota dolin o ageta ko. Kale God beyo ki yagal nuyo mufekmufek tambal kwiin tagang uyo kupka-e-bala deng kup taban-bomup ko. 18 Kale kabo mufekmufek so kasel bilip iyo bogobelap suun kup kuguup tambal tambal uyo waafu-bom-nilip e, ipkumal iyo atin kuguup tambal kup kupka-e-bom-nilip e, suun kup imi mufekmufek uyo bubul binim tinum migik iyo tagalim tebe-bom misiim dala-e-bom no ke-bom-nilipta o ageta kale, 19 bomi kanumin boyo kapmi, son-temu nala iman maak fuu-bom tigi-bom deng tebeman-temi o age-nalap mufekmufek uge kupkan-nuubap ulutap kale, mufekmufek so kasel iyo, son-temu nala suun nin unang tinum ke-nulupta, deng tebemum o age-nilipta, kanupmin kuguup tambal boyo waafuu kwep tebeman-temip ko.

Fol imi bogo-nala, “Kapmi ogok boyo tele tiin mo-bom-nalapta o,” agesa uta ko

(1 Tim 4:7, 2 Tim 1:14, 2:18)

20 Kale Timoti kabo God imi ogok kopke-se boyo tele tiin mo-bom-nalapta o ageta ko. Kale tinum iip maak maak iyo tebe bogo-nilip e, “Nuta kup tuluun weng utamsup tinum o,” agan-nuubip kuta, bilip iyo bisop weng baga-bom-nilip e minte, kafin diim komi bisop weng bota, “Boyo God imi weng o,” agan-bom no kem-nuubip kale minte, tinum maak iyo bogo-nilip e, “Nuyo dagaa kusup o,” agan-nuubip kuta, God imi fen tuluun weng uyo uk kugan kosip kale, kabo imi kanupmin weng boyo umik ugobe-nalapta o ageta ko.

Kale God iyo nugumal ibo telele-bom tiin mola tambaliim kup bom-bilipta o ageta ko.

Copyright information for `TLF