2 Corinthians 6

Yesus imi kalaan tinum ninggil nuyo God iso ogok ke-bulup kale, ibo nuyo weng maak uyo fomtuup bogobelum o ageta kale, tinangku-silipta. Ibo God imi tebe ipmi i-filin daa telela imo-se boyo ibo bisat kupkabe-nimip kale, kupkalip abuluk o ageta ko. Kale bomi sang uyo God iyo bogo-nala e,

  • “Unang tinum imi ilim bo-emin am uyo daan mitam tulu kalaa age-nilita, kapmi weng uyo tinangku-nilita, dong dogopke-sii o,”
age-se kale, tinangkulal. Siin uyo God iyo kam age-se kale, kamano am kaa daanu koyo God imi tebe kapmi weng tinangku kapmi ilim bokemin am uyo daanu kale, dagalapta, yagal dong dogopkelak o ageta ko.

Yesus imi kalaan tinum imi ogok bomi ke-bom aget iluum kugamsip uta ko

(Ap 20:17-24, 1 Kor 4:1-13, 9:1-27, 2 Kor 4:1-15, 11:16-32)

Kale unang tinum iyo ninggil numi kuguup kanu-bom God imi ogok ke-bulup bomi kalan uyo God iyo umik ugobe-nimip o age-nulupta, nuyo kuguup mafak uyo maak kem-nuubaalup kale, kuguup tambal uta kup kafale-bulupta, ibo ninggil nuyo itamipta e, bilip iyo fen God imi ogok kemin tinum kalaa agan-nuubip kale, numi kanum-nuubup boyo, yak mufekmufek mafak tal numi diim abelu min, aget iluum kulup min, ifak daalu min uyo nuyo olsak tebemin binim bom-nulupta, titil faga-bom-nulupta, God imi weng uyo kupka-em-nuubup ko. Kale waasi iyo tebe nuyo ye-bom-nilip e minte, sok de imka-bom-nilip e minte, iyo tebe yan-togon-bom atul faga-bom no ke-bilipta, nuyo atin dital fagaa bong kup faga-bom-nulupta, ogok uyo ke-bom-nulupta, nuyo tambaliim agaal unemin binim ke-bomta iman tep kup umtal dagamsup kuta, nuyo atin kuguup tambal kup waafu-bom-nulup e minte, aget fugunin tambal uyo kulbu kalaa age waafu-nulup e minte, yuut olsak tebemin binim ke-bom-nulup e minte, unang tinum iyo telele-bom no kem-nuubup boyo, nuyo God imi Sinik Tambal imi titil uta ku-nulupta, nuyo tinum migik imi aget uyo atin fomtuup kupka-e-bom no kemsup ko. Kale kanu-bom-nulupta, nuyo God ilami tuluun weng uta kup kupka-e-bom-nulup e minte, God imi titil diim kugol ogok uyo ke-bom-nulup e minte, nuyo atin tol kuguup uta waasi dinan-kalin umi mufekmufek waafulin ke-nulupta, tinum tebe nuyo ifak daalum o agan-bilip iyo kubaganip im-kagan-nuubup ko. Kale tinum iip maak maak ita numi win uyo kufak daga-e-bilip e minte, iip maak maak ita numi win uyo kufu-e-bilip e minte, iip maak maak ita weng mafak uyo nuyo baga-e-bilip e minte, iip maak maak ita yang tinum migik iyo bogobe-nilip e, “Fol ninggil bilip iyo kuguup tambal kup ke-bilip o,” agan-bom no ke-bilipta, iip maak maak imi aget fugunin uyo, “Ninggil bilip iyo bisop bagamin tinum o,” agan-nuubip kuta, nuyo fen tuluun weng uta kup bagan-nuubup kale, tinum iip maak maak ita bogo-nilip e, “Ninggil bilip iyo win binim o,” agan-nuubip kuta, yang abiip maak maak imi unang tinum kwiin tagang iyo nuyo itamsip kale minte, nuyo kaanan agin kelupta, God iyo dong dogobelata, kaanin-tem albup kale minte, iip maak maak imi aget fugunin uyo, “Ninggil bilip imi fengmin umi kalan uta God iyo tebe kaal fuyap boyo kupka-e-be o,” agan-nuubip kuta, mufekmufek mafak uyo maak mek numi kaal diim abe anolu kaanin-tem albup ko. 10 Kale ninggil nuyo atin aget iluum uyo kugan-bulup kuta, nuyo boyo utabala suun God imi deng kup taban-bom-nulup e, bulup man kelup kuta, nuyo God imi mufekmufek tambal tambal uyo unang tinum kwiin tagang iyo kuga-e-bom-nulup e minte, nuyo kafin diim komi mufekmufek uyo binim kuta, nuyo God imi mufekmufek kwiin tagang uyo waafuu no kesup ko.

11 Kale atin ki numi duubal Korin kasel ibaa. Nuyo ipmi aget uyo kobesup kale, numi aget fugunin numi aget tem kek albu uyo ibo kubabelaalup kale, ibo alugum bogobelup ko. 12 Kale nuyo ipmi aget uyo ilumansaalup kale, nuyo ipmi aget uyo suun kup fugun-bomup kuta, ipkil numi aget uyo kobelaalup o age titil kup fagasip ko. 13 Kamano koyo aalap tebe man imi weng kem kupka-eba ulutap ke-nilita, weng koyo ibo bogobelan o ageta kale, tinangku-silipta. Kota numi kuguup ko ipmi kanu-e-bomup boyo ipsiik numi aget uyo alugum kobe-nilip kano, yan kebelin o ageta ko.

Fol imi bogo-nala, “Ibo God imi ilak dolin binim imi kuguup mafak uyo kwep tilip kwego dego nin ba o,” agesa uta ko

(1 Kor 3:16-17, 6:12-20)

14 Kale tinum God imi ilak dolin binim bilip iyo igilimi migik kale, ibo iso tiine-bom imi kuguup uyo dong daga-e-bilip kanumin ba ko. Kale tol kuguup sino kuguup mafak so alop iyo duup kiina tala kelan-temaalip e minte mungkup, daanamin so mililep so alop igil kwego dego ke alop maagup tambaliim ke no kelan-temaalip kale, 15 Krais iyo Saatan sino alop aget maagup kesaalip kale, dogobeta tinum God imi ilak dolin so minte tinum God imi ilak dolin binim so alop imi aget fugunin uyo maagup uta kup waafulan-temip a? Umbae. 16 Minte dogobeta nuyo men amem kulep no God imi am amem tolupta, God sino aget maagup kelan-temup a? Umbae. Ibo utamsip kale, Kristen numi iibak tem kek uyo suun kup nin tinum God ilami am aligaap kale, bomi sang uyo God iyo siin uyo bogo-nala kano,

  • “Niyo iso bom-nilita, imi iibak tem kalagal mo-nilita, nita imi God kebeli e minte, ita nimi unang tinum kepne no kelan-temip o,”
age-se utamta,
17 Bisel iyo weng uyo maak so bogo-nala e,

  • “Ibo nimi ilak dolin binim bilip iso tiinemin ba kale, imkaa yang ipkilipmi bom-nilipta o ageta ko. Kale ibo kuguup mafak umi waafunamin binim keman-temip uta, niyo tebe ibo imdu-nilita,
18 nita ipmi aalap kebeli e minte, ipta nimi man tinum kepne-nilip e minte, nimi man unang kepne no kepnelan-temip o,” age-nalata, titil miit kayaak Bisel ita kam age-se ko.
Copyright information for `TLF