2 Timothy 3

Afungen am daanam tolon-temu umi sang uta ko

(Ef 4:17-19, 2 Fit 3:3-5, Jut 17-23)

Kale utamal. Afungen am daanam tolon-temu uyo, kuguup mafak mafak kwiin tagang uyo mitam tolon-temu kale, unang tinum iyo ilimi aget kup fugun-bom-nilip e,

tuumon aget kup fugun-bom-nilip e,

ilimi tok uyo baga-bom, “Nuta kup o,” agan-bom-nilip e,

fagaang tebe-bom-nilip e,

weng mafak uyo God imi baga-e-bom-nilip e,

ogen aalap imi weng bagan-bilip uyo kwaasule-bom-nilip e,

“Suguul o,” agan-kalin binim ke-bom-nilip e,

God imi kuguup uyo waafulin binim ke-bom-nilip e,

isak maagup iyo aget bubul uyo kupka-emin binim ke-bom-nilip e,

dinan-kalin boyo kup-kagamin binim ke-bom-nilip e,

umik tem weng uyo baga-bom-nilip e,

kutaang tibin kuguup uta kup kupka-e-bom-nilip e,

kek kek iyo olsak bubul kupka-e-bom kuguup mafak uyo kupka-e-bom-nilip e,

kuguup tambal umi bon dii-e-bom-nilip e,

duup iyo kululip yak waasi imi sagaal diim abelip yan-bom-bilip e,

intap intap nulum o agelip uyo aget tambal uyo fugunin binim yuut kanu-bom-nilip e,

ilimi titil tii-bom, “Nuta kup o,” agan-bom-nilip e, bisop kugol deng kup taban tiinemin bomi deng kup tebe-bom suun fen tiine-bom-nilip e, God imi aget kupka-emin binim ke-bom-nilip e,

God imi kuguup uyo waafulup ko agelip kuta, God imi weng dam umaak waafulin-tem kelip e minte, God imi titil uyo bilip imi diim nin-tem ke no keman-temip kale, kabo kanupmin tinum kulip imi miit tem uyo finan-bom-nalapta o ageta ko.

Kanupmin tinum iip maak maak kamano ko albip iyo weng asit bagamin tinum kale, unang tinum iyo uget togolipta, imdep tam am daalipta, kafale-bilipta, aget fugunin binim unang iip maak maak iyo bilip imi bisop weng kafale-bilip uyo tinangku-nilipta, dam ko agan-nuubip kale, unang bilip iyo ilimi siin fenga-bii-silip umi aget afek uyo fugun-bom-nilip e, imi fengmin umi aget uta tebe kufu-e-buluta bole, yang fenga kwep meng kwep meng ke-bom-nilip e, suun kup weng migik migik uyo dagaa kulum o age tinangka-bom-nilip e, ke-bilip kuta, bagang-kale-nilipta, weng boyo fen dam kalaa age God imi tuluun weng uyo dagaa ku-nimip binim ko. Kale sugayok uyo Janes isino Jambres sino alop iyo bogo-nilip e, “Moses imi weng uyo bisop bagan-be o,” age-silip kale, kulutap tinum bilip iyo God imi dam weng uyo bon dii-e-bom-nilip e, imi aget fugunin uyo mafagane-bulu e, God imi weng uyo fen dam kalaa agelin-tem kelip kalaa age-nalata, God yagal, “Bilip iyo nimi ba o,” age-nalata, imkalata, bisop nuubip kuta, kulip imi kuguup so win so uyo kwiin kiim kelan-temaalu kale, boyo dok uta ba kale, sugamiyok uyo Janes so Jambres so alop iyo kanu-bilipta, ipkumal iyo itamipta, amon amon kemin kuguup uyo waafubip kalaa age-silip kale, mungkup tinum kulip igil ilimi kuguup kanu-bilip kuta, imi kuguup so win so uyo kwiin kiim kelan-temaalu ko.

God imi weng fomtuup waafunamin umi sang uta ko

(Ap 14:5,19,22, Fpai 1:12-30, 2 Tim 2:9-13, 4:14-18, Rom 15:4, 2 Tim 4:1-5, 2 Fit 1:21)

10 Kale kabo nisino tiine-bom-nalapta, alugum nimi kuguup uyo utamsap kale,

nimi weng unang tinum baga-e-bii uyo tinangka-bom-nalap e,

nimi kuguup kanu-bii uyo utama-bom-nalap e,

alugum nimi kuguup kanu-bii umi magam uyo dagaa ku-nalap e,

nimi titil fagaa God imi ilak dugamin uyo utama-bom-nalap e,

nimi olsak weng binim, bilili age-bom dong daga-emin kup ke-bii uyo utama-bom-nalap e,

unang tinum imi aget kobesi uyo utama-bom-nalap e,

God imi ogok kup-kagamin binim, fomtuup waafunam tebesi uyo utama-bom-nalap e,

11 kek kek imi kuguup mafak kupkanemsip uyo utama-bom-nalap e,

nimi no Antiok tono, Aikoniam tono, Listra tono tiine-bili kaal fuyap kupkanemsip uyo utama-bom no kesap kale, kanupmin kuguup mafak kwiin tagang uyo kupkane-bilip umtal dagamsi kuta, Kamogim Yesus iyo tebe dong dagane-bom dil mo dil mo ke-balata, tambaliim tebesi ko.
12 Alugum unang tinum iyo dok ita imi aget fugunin uyo, Yesus Krais imi diim feba-nulupta, God imi kuguup uyo waafuu kwep tabum o agelip umdii, kota God imi kuguup bon diipmin tinum ita tebe ifak dagan-bilip abiin mafak tonan-temip kale minte, 13 tinum mafak mafak sino bisop bagamin tinum isino kulip ita tebe-nilip unang tinum iyo bisop baga-e-bilip e, Saatan yagal bisop baga-e-bom no ke-e-balata, kulip imi kuguup mafak uyo kanum top top senganan-temu ko.

God imi Sinik tebe God imi suuk kon tem weng uyo kupkem daga-bala dolasip umi sang uta ko

(Luk 24:27,44, Jon 5:39-40, Ap 17:11, Rom 15:4, 1 Kor 1:18,21, 2 Tim 4:1-5, Hib 4:12-13, 2 Fit 1:20-21, 1 Jon 5:13)

14 Kuta kabo weng kafalke-bulup dam kalaa age-nalap ku-salap uyo fomtuup waafu-bom waafuu kwep tebe-balapta o ageta kale, kabo kapmi kafalkemsup nuyo itamsap kale, 15 maak kusino utamsap kale, kabo siin uyo man katip bom-nalap kota, God imi weng tol kup tebesu dolasip uyo utaman tam tam tebesap kale, kanupmin suuk kon tem weng bota tiki-balapta, weng bota tii aget fugunin tambal kuguup uyo kopkeluta, utam-nalapta, Yesus Krais imi ilak uyo dolapta, bota God iyo tebe telela kamolan-tema ko. 16 Kale God imi Sinik yagal tebe-nalata, God imi suuk kon tem weng uyo alugum kupkem daga-balata, dolasip kale, God imi suuk kon tem weng bomi ogok tambaliim uyo kanumin kale, bota tebe God imi tuluun weng uyo nuyo kafale-bom-nulu e, numi fengmin uyo kupkem daga-e-bom-nulu e minte, numi tiinemin tonamin uyo telela imka-bom-nulu e, tol kup tebesu kuguup uyo nuyo kafale-bom no kem-nuubu kale, 17 bota tebe-nuluta, God imi unang tinum nuyo dong daga-e-buluta, titil fagaa atin ki tii ke-nulup telela-nulup fiko ko alugum ogok tambal tambal uyo kemum o agan-nuubup ko.

Copyright information for `TLF