Ephesians 3

God imi weng tambal Fol tebe tinum miit migik imi baga-emsa uta ko

(Rom 10:5-13, 2 Kor 11:16-12:10, Kol 1:24-29, 2 Tim 1:11-12, Tat 1:1-3)

God iyo alugum bota kanu-bom-nalata, tinum miit migik migik ibo dong dogobelan o age-nalata, kanube-se utamta, Fol niyo ibo God iyo aman duga-em-nuubi ko. Niyo Yesus Krais imi ogok uyo waafu-bom-nili e minte, tinum miit migik migik ibo dong daga-e-bom no ke-bilita kale, bomi kalan uta sok ke-sii ko. Ibo nimi sang uyo tinangkulipta, “God ita Fol iyo ogok tambal uyo kobelata, kanu-balata, bemi ogok boyo tebe Efesis kasel ibo dong daga-em-nuubu e minte, God iyo ilami sugayok aget fuguno, ‘Bota kanuman-temi o,’ age waafusa uyo Fol imi diim kal kupkem daabelata, utam-se o,” agelip kalaa age tinangku-silip tap kale, bomi sang katip uyo malaak iip kwegal dola koli kale, ibo ise bomi tikilan-temip kota, nimi bomi utamsi uyo ipkil mungkup tol utam-nilip e minte, Krais imi tebe-nala God imi sugayok aget fugunin yang waansu bo kanu-bom-nala kupkem daa-se uyo utam no kelan-temip ko. Sugamiyok uyo tinum iyo God imi aget fugunin waansu boyo maak utamsaalip kuta, kota imi Sinik iyo daala talta God ilami tinum win tibin ko age ilami kalaan tinum nuso ilami weng kem baga-emin tinum so numi diim kal Sinik tebe God imi aget fugunin waansu boyo kupkem daabelata, bo kem utamsup ko. Kale God imi aget fugunin yang waansu uyo ki, fugun-bom-nala e, “Tinum miit migik iyo nimi weng tambal uyo tinangku yak nimi Man Yesus Krais imi diim uyo febalan-temip kota, niyo tambal kup telela imo imkaa Juda kasel imi te tam Krais imi ilak dolip telela imkabi ulutap kelita, tinum miit alop iyo dam maagup ke-nilipta, nimi mufekmufek sang bogo, ‘Kanubelan-temi o,’ age kwep daasi uyo kulan-temip o,” age-nalata, God iyo aget fuguno waafusata ko.

God iyo saak tinum kale, yagal ulaa nimdulata, ilami ogok waafusi uyo ki, unang tinum iyo ilami weng tambal kalbu koyo kupka-em-nuubi kale, boyo yagal titil uyo kopnelata, kanum-nuubi kale, nugumal God imi unang tinum imi tiin diim uyo niyo atin win binim ke kubagansi kuta, God ilami atin ogok tambal bota kopnelata, tinum miit migik iyo God imi weng tambal boyo baga-e-bom-nili e minte, bogobe-nili, “Krais iyo ki atin ipmi ilak uta o age-nalata, mufekmufek bisel maak ko kanube-se o,” agan-bom no kem-nuubi kale, God imi aget fugunin yang waansu uyo nita ku-nilita, tinum unang alugum iyo tele kafale-bilita, utamipta, God iyo dogobeta boyo kanubelan-tema kalaa age-nilipta, utaman-nuubip ko. God iyo sugayok abiil so kafin so kafin kaa kutufosu komi mufekmufek so telela kosa tinum kale, aget fugun-bom-nala e, “Son-temu uyo, abiil tigiin umi ensel titil kup tebesip iyo utamipta e, God iyo tebe Kristen unang tinum iyo telela imola dogonupmin albip kalaa age-nilipta, boyo utamipta e, atin ki God iyo aget tambal kup fugunin tinum kalaa age utamin o,” age-nalata, God iyo ilami kamaki sugayok aget fuguno-nala, “Bo kanuman-temi o,” agesa uyo waafusata, ko kupkem daa-se ko. 11 Kamaki sugamiyok uyo God imi aget fugunin uyo, “Son-temu uyo, nimi aget fugunin nalami aget tem albu uyo baga-e-bilita, tele utam-nilipta, dagaa kulin o,” agesata, mungkup ko numi Kamogim Yesus Krais iyo daala talta yagal God imi aget fugunin tambal umdii kota kupkem daala keman-suu ko. 12 Nuyo yak Krais ilami diim feba-nulup e, numi aget uyo kwep yak ilami diim daa no ke-sulup utamta, tele utamupta e, nuyo ilep so kale, God iyo dagalupta, numi weng uyo tinangkulan-tema kalaa age-nulupta, finanin binim God iyo aman duga-em-nuubup ko. 13 Atin nugumal ibaa. Waasi iyo tebe-nilipta, niyo ipmi dong daga-em tebesi umi kalan o age kaal fuyap uyo kupkane-bilip kuta, ibo nimi kaal fuyap bomi aget uyo fugun-bom aget iluum kugamin ba kale, nimi kaa dong daga-e-bili ipmi titil fagagan-bilip komi aget uta kup fugun-bom deng tebe-bom-nilipta o ageta ko.

Yesus Krais imi unang tinum imi aget kup ugel kalagamin uta ko

(Jon 3:16, Rom 8:31-39, 1 Jon 3:1-2, 4:7-21)

14 Tinum miit migik migik ipso Juda kasel nuso nuyo kwego dego ke tinum miit maagup ke-sulup kale, tiinemi uyo dok kota bomi aget fugunoli uyo katuun duung fegela daak ton-nilita, Aatum God iyo aman duga-e-bomi ko. 15 Alugum abiil tigiin kasel so alugum kafin diim kasel nuso nuyo tinum yagalami miit maak kela kela kesup kuta minte, Aatum God beyo alugum numi miit kayaak iyo kulba kale, 16 utamita e, titil kiim uyo Aatum God imi diim kal albu kalaa age-nilita, dagalita, imi Sinik iyo bogobelata, yagal tebe titil kobe-nalata, ipmi aget fugunin uyo dong dogobelata, titil faga-bom-bilipta o age dagaga-bom-nili e minte, 17 ipmi aget kwep yak Yesus Krais imi diim daalipta, yagal suun kup ilipmi aget tem kal bom-balata o age dagaga-bom no ke-bomi kale, ipmi kuguup kanum-nuubip umi magam uyo ki, at timtim boyo dong dogobelu at umi titil fagaa momin kale, ulutap kale, niyo God iyo dagalita, yagal dong dogobelata, ibo God imi aget sino unang tinum imi aget so uyo ugel kala-bom-nilipta, titil fagaa mo-nilip e, kuguup tambal uyo waafu-bilipta o age dagagan-bomi kale, 18 Krais iyo atin numi aget kup ugel kalasa kale, nuyo dogobeta bomi magam uyo tele utam-numup binim kesup kuta, God iyo dagalita, yagal dong dogobelata, ipso alugum Krais imi ilak dolin unang tinum iso ibo bagang-kale utam dagaa kulipta e, Krais iyo ipmi aget uyo kwiin kiim ugel kalagan kwep kutop kutop kem-nuuba kalaa age-nilipta, ipkil atin God ilatap ke top so kemin o age dagagan-bomi ko.

20 God iyo ilami titil uta ku-nalata, bagang-kale numi iibak tem kegal ogok afaligen uyo kem kwep top so kem-nama kale minte, numi beten weng uyo, “God kabo bota kanubelal o,” age-nulup e minte, nulumi aget fugunin uta, “God iyo bagang-kale boyo kanube-nama bele o?” age no kelan-temup uyo kubaganuta, imi kubak daa kanubelan-tema bole, uta uta ke unanbu tam iinon-temu kale, 21 Yesus Krais ilami diim kal feba ilami tinum miit ke-sulup nuyo God imi win uyo kufu-bom imi tok uyo baga-bom ke-bomta nuso man ilop kutop iso nuyo ke-bomta kutop kutop ke-bulupta o ageta kale, bota kwa.

Copyright information for `TLF