John 21

Yesus ilami okumop man ban kal imi diim kemansa uta ko

(Luk 5:4-6)

Kale bilip nala e, tam am maak daanu e, asok Yesus iyo daage no Taiberias Ok Muk daang kun diim kugol okumop man ninggil imi diim kal kemanata, atamsip kale, kanube-silip umi sang uyo kulbu ko. Kale tinum ninggil imi win uyo ki

Saimon Fita yagal,

afaang man Tomas yagal,

Provins Galili abiip Kana tinum Nataniel yagal,

tinum Sebedi imi man tinum alop igil e minte,

okumop man alop maak no kalip ita afeta-bom-nilipta,
Saimon Fita iyo bogobe-nala e, “Niyo aniing abum uni o,” agela e, iyo bogobe-nilip e, “Nuso unum o,” age-nilip e, ninggil iyo no abe tam bot tem tam ton aniing fen tiinan tisipta, mililep uyo aniing umaak abu-nimip binim kelip ko.

Kale am daan koluta, Yesus iyo te yak ok kan tem kal mola kuta, okumop man iyo atamta, beyo Yesus kalaa agebaalip kale, Yesus iyo bogobela, “Man miin ibaa. Aniing umaak abulip bele ki?” age olabela e, iyo bogobe-nilip e, “Waago. Binim o,” agelip e, Yesus iyo bogobe-nala e, “Ipmi aniing abumin men boyo kwaalip te ipkuk ilo kulaak iinuta, aniing uyo maak kululin o,” agelata, aniing abumin men uyo kwaalip daak ok tem iinu e, aniing kwiin tagang uyo te daak dongenu iluum kup tebe koluta, dogonubeta kulep mitam bot tem daa-nimip binim kelip ko.

Kale Yesus imi bubul iyo Fita imi bogobela, “Yak beyo Kamogim Yesus kuba,” agela e, Fita iyo kota imi ilim uyo kweng de-nala e, fuut daak ok tem abe unata minte, ipkumal ita, koyo simanim albaalup kale, mita ulumi kup 90 uta kup kalaa age-nilipta, aniing abumin men uyo dilili kwep bot sino kwep mek kan tem daa-nilipta, metta utamipta e, at dola kenan-bo kalaa ageta utamipta e, aniing so bret so albu kale, aniing uta fuula kenan-bo kalaa agelip e, 10 Yesus iyo bogobela, “Mep ninggil ipmi aniing abulip bo maak kulep tilipta o,” agela e, 11 Fita ita tam bot tem tam-nala e, aniing abumin men abu kobu uyo tisii kuptamo ok kan tem ilep una kale, aniing abumin men kulaak uyo aniing kiim kiim ulumi kup 153 kale, aniing boyo kwiin tagang kuta, aniing abumin men boyo balatalin-tem kelu ko.

12 Kale Yesus iyo bogobe-nala e, “Talta kutim iman unan-kalin o,” agela tilip kale, iyo atamta, beyo Kamogim Yesus kalaa agelip kale, iyo daga-nilip e, “Kabo waanta o?” agomip binim kelip ko. 13 Kale Yesus iyo bret uyo ku fegela kobe-nala e minte, aniing ugol mungkup duula kobe no kepma unelip ko.

14 Kale Yesus imi tuum tem tigi mo-se uyo, okumop man imi diim uyo keman keman ke-bii ilep alop faga-nala e minte, kota asuno kela ko.

Yesus imi Fita imi weng dagasa uta ko

(Luk 22:31-34, Jon 17:9-15)

15 Kale une kupka-nilip e, Yesus iyo Saimon Fita imi bogobe-nala e, “Asegim Jon imi man Saimon kabaa. Mep kapkumal imi aget uyo kubaganuta, nimi aget bota fomtuup kopnebap bele ki?” agela e, Fita iyo bogola, “Aa. Kamogim kabo utamta, niyo aget kopkebi kalaa agebap o,” agela e, Yesus iyo bogobela, “Kabo nimi sipsip man bilip iyo iman ifene-bom-nalapta o,” agela ko.

16 Kale asok ilep alop bogobela, “Jon imi man Saimon kabaa. Kabo nimi aget boyo fomtuup kopnebap bele ki?” agela e, Fita iyo bogobela, “Aa. Kamogim kabo utamta, niyo aget kopkebi kalaa agebap o,” agela e, Yesus iyo bogobela, “Kabo nimi sipsip bilip iyo tiin mopne-bom-nalapta o,” agela ko.

17 Kale kota ilep asuno Yesus iyo dagala ko. “Jon imi man Saimon kabaa. Nimi aget uyo kopnebap bele ki?” agela e, Fita iyo utamata e, Yesus iyo ilep asuno daga-nala e, “Kabo nimi aget uyo kopnebap bele ki?” agela kalaa age-nala e, bubul iluum tebepmuta, Yesus imi bogobe-nala e, “Kamogim kabo alugum mufekmufek bo utamsap e minte, nimi bubul uyo kopkebi kalaa agebap no o,” agela e, Yesus iyo bogobela, “Kabo nimi sipsip bilip iyo iman ifene-balapta o,” age-nala e minte, 18 “Koyo tuluun weng bogopkelan-temi kale, kabo siin tan bom-nalap uyo ki, kalapmi aget fugunin uta kup ku-bomta mufekmufek telela ko yak abiip maak maak tiinemsap kale minte, biilu tinum usom kelan-temap uyo, kalapmi aget fugunin uta kup ku-namap binim kale, sagaal kufolapta, tinum migik ita tebe sok de kamtamo-nilip e, anang kweng uyo, ‘Waago. Unon-temaali o,’ agelan-temap kuta, kamtamo kweng-tele no daalan-temip o,” agela ko.

19 Kale Yesus do weng ko kanube bogo-se boyo ki, tinum tebe Fita angkolip kaana unang tinum imi Fita imi kuguup tambal umi utam-nilip God imi tok bagaman-temip umi sang uta bogo-se ko.

Kale Yesus iyo bogobe-nala e, “Kabo daang begepnelin kup tal-balapta o,” agela ko.

Yesus ilami bubul tem man imi sang bogosa uta ko

(Jon 13:23-25)

20 Kale Fita iyo fupkela atamata e, Yesus imi bubul tem man iyo numi umik tem talan-be kalaa agela kale, tinum beyo siin uyo iman unan-bilip suk mo yak Yesus imi tolong tem weng daga-nala, “Yesus Kamogim kabaa. Waantap ita kamkem daa kamdala yak waasi imi diim uyo abelan-temap o?” age-se beta ko. 21 Kale Fita iyo okumop man beyo atam-nala e, Yesus imi bogobela, “Kamogim kabaa. Mep tinum keele o?” agela e, 22 Yesus iyo Fita imi bogobela, “Boyo nimi aget bole, tinum beyo dupkali bom-nalata bii, tolon-temi uyo, bom-sala tolomi kuta, bo kapmi san aga? Kabo ki daang begepnelin kup tal-balapta o,” agela ko.

23 Kale kota weng uyo en daalu kale, Yesus imi ilak dolin iyo bogo-nilip e, “Okumop man beyo kaanan-temaala o,” agansip kuta, Yesus iyo weng uyo maak bogo-nalata, “Beyo kaanan-temaala o,” agesaala kale, bogo-nala e, “Boyo nimi aget bole, tinum beyo dupkali bom-nalata bii, tolon-temi uyo, bom-sala tolomi kuta, bo kapmi san aga o?” age-se kuba.

Weng afung uta ko

24 Kale siin uyo okumop man beyo alugum Yesus kanu-bii-se umi sang uyo dola ko-se kale, kamano kota umi sang uyo unang tinum baga-e-be no kale, nuyo utamupta e, bemi weng uyo aafen tuluun weng kalaa agebup kale, 25 Yesus iyo mufekmufek kwiin tagang uyo kanu-bii-se kuta, tinum iyo maak alugum mufekmufek kanu-bii-se bomi sang uyo dolam-nimip uyo atin numi kafin koyo buk ko age suuk kon kwiin tagang umi abiin uyo tii-numu binim ko.

Copyright information for `TLF