aEks 32:6
cSng 24:1; 50:12; 89:11

1 Corinthians 10

Ea Tomeß Kuß Pa Punöß

Kën kea peöß va po vaman, eöß to iu noß pan, eöm se nat vavih va nem manih pan, po poen voh pe Mosës, a ma kën sipuura, ivarih, o teß va po vaman, to teß voh ne paan a unöh vëh ne Sosoenën to vateß voh marën a me vataare raoe a hanan. Kee nö voh, pare pahan a tahiß. Eß to teß va non manih pee to pupui voh raoe manih pa unöh, me pa tahiß, keß vataare non pan, ee o vuteß pe Mosës.

Ee kurus to ëën voh a taëën vëh no a Tuvuh pe Sosoenën to heß voh raoe, pare kaak taneß voh pa ruen vëh no a Tuvuh pe Sosoenën to heß voh raoe. Ee to kaak taneß voh a ruen pa vös va pa Tuvuh, vëh to nönö vaßpeh me voh non raoe. A vös pamëh to vëknöm non e Kristo koman. Ivëhkëk, e Sosoenën to hikta vaeö me voh non a peo pee. Ivëh, kee mët vahok voh manih pa moeh upin.

A tah pamëh to tavus vavoh manih po vëknöm pan, ea se ep ko nat no mamanin no a ma moeh tah hat vamanih, pa ö no a napan poë varih to teß moaan vavoh ne. Eöm se nat nem hinhin nem manih po sosoenën vapikpiuk, vamanih pa ö no a ma meh pee to teß vavoh ne. O Puk pe Sosoenën to sosoe suk voh non raoe pan,

“Ee to ihoß ko kakaak ne pare ënëën ne,
ko sun pare taneo ee pa pinoß.” a 
Ea se koe a nok a taateß rëhrëh, vamanih pa ö no a ma paeh va pee to nonok vavoh ne. Ivëh, ko poen voh pamëh no a 23,000 teß rakah to mët voh, suk a ma hat pee. Ea se koe a vakmis pasun e Kristo, vamanih pa ö no a ma paeh va pee to nonok vavoh ne. Ivëh, no o kuruß hat to kokot vamët suk voh ne raoe. 10 Eöm se koe a varek ke Sosoenën vamanih pa ö no a ma paeh va pee to nonok vavoh ne. Ivëh, no a ankeroß ipip teß to ip suk voh raoe.

11 A ma tah varih to tanok voh manih pee, eß to teß va non manih po vëknöm. O teß to kiun töön voh a ma vahutët varih manih po Puk pe Sosoenën pa vavaasis a ra, suk kuru, ea a ma napan to teß no pa ö no oeh to vatët nö e non pa hik. 12 Ivëh, ka ta pah teß to haraß non pan, eß to vavatet vaeh e non, eß se matop vavih non, tomaß eß kuß. 13 A ma punöß to tatavus voh a no neöm, to vatoe e ne pa ma punöß varih to tatavus ne po teß kurus. Ivëhkëk, e Sosoenën to vavatet non a soe man peß, ko hikta se vaonöt non ta pah punöß to teß oah non o kikis peöm. Ivëh, ka punöß se keh tavus a neöm, e Sosoenën se nok a hanan pa vaßaus a neöm. Eß se heß a neöm o eh, köm antoen e nem pa onoah a punöß pamëh.

Ea Se Koe A Hin Manih Pe Sosoenën Vapikpiuk Me Pa Tuvuh Hat

14 Ivëh, ke eöm a ma vakamöß rakah peöß, eöm se teß ke këh nem a taateß hin manih pa ma sosoenën vapikpiuk. 15 Eöm to teß me nem po kokoman. Ivëh, ke eöm koman se kiiki a soe peöß. 16 A kap va pa komonioß, nea to sosoe vavihvih ke no eah, ko kakaak taneß no manih peß, eß to ununun vaßpeh a rora me o eraß pe Kristo. Ka taëën vëh nea to kökök, ko ënëën no, eß to ununun vaßpeh a rora me a sionin e Kristo. 17 Suk, eß a paeh a taëën ro, no a napan peo to ënëën taneß ne. Ivëh, kea ma napan peo tavus ee o pöh o sionin. 18 Eöm se koman me nem a napan va Israël, pa ö nee to ënëën voh ne o vönaß nee to pupuh voh manih pa pok, a taëën pamëh to ununun vaßpeh voh non raoe me Sosoenën.

19 Ivëhkëk, eöm se nat nem koman nem pan, a ma heß manih no teß to hikta vaman ne to heßheß ne manih po sosoenën vapikpiuk, eß a ma heß vamaman. Eöß to hikta sosoe noß pan, o sosoenën vapikpiuk, ee to teß vamaman e ne, ahik. 20 Ivëhkëk, eöß to sosoe noß pan, a ma vönaß no teß to hikta vaman ne Ieesuß to heßheß ne, a ma vönaß nee to heßheß ne na manuh pa tuvuh hat. Ee to hikta heßheß ne na e Sosoenën. Keöß hikta iu noß pan, eöm se vatös me nem a ma tuvuh hat. 21 Eöm to hikta antoen nem pa kaak taneß manih pa kap pe Sunön, me manih pa kap pa tuvuh hat. Eöm to hikta antoen nem a ëën taneß manih pa pok pe Sunön, me manih pa pok pa tuvuh hat. 22 Ea kës to iu vaharaß vahat no e Sunön, keß se heve a ra, ha? O kikis kës pea to teß kikis oah e non po teß kikis peß, ha?

Ea Se Kë Tamoaan No A Ëhnan E Sosoenën

23 Eöm to sosoe nem pan, “A ma moeh tah kurus to vih e ne pea pa nok”. ‘Ivëhkëk, a ma tah kurus to hikta vaßaus a rora pa teß vavih.’ Ke eöm to sosoe pet e nem pan, “A ma tah kurus to vih e non pea se nonok no”. ‘Ivëhkëk, a ma moeh tah poë varih, to hikta se vaßaus a rora pa tavus a teß kikis va po vaman.’ 24 Ea se nat no koman varoe no a vaßaus hah ah, ahik. Ea se koman me no a vaßaus o upöm teß. 25 A ma vönaß kurus varih ne to vavoen ne po toaan, eöm to antoen e nem pa ëën. Eöm se nat nem kokoman vörep nem, paröm vaiihi vah nem,
A ma pah tëëm nee to heßheß ne o vönaß manih pe sosoenën vapikpiuk, ka vasuksuk nee se teß pa vavoen manuh po toaan. Ivëhkëk, e Pöl to soe pan, a napan pe Kristo se koe a karë suk o vönaß nee to voen taneß manih po toaan, pare koe a koman pan, ee to nok a hat pa ö nee se ëën a vönaß.
ahik.
26 Eöm se ëën em, suk ataeah, o Puk Vaëhëh pe Sosoenën to soe non pan,

“O oeh vëh vaßpeh me a ma moeh tah kurus to teß hop ne nën,
ee a ma tah pe Sosoenën.” c 
27 Ka teß hikto vaman se keh hi a neöm pa nö pa ëën vaßpeh me eah, köm se keh iu nö vaßpeh me nem eah, eß to vih e non. Eöm se ëën em pa ma taëën neß to vamatop ka neöm, paröm koe a vaiihi vah, pa nat pan, eß vih e non pa ëën a taëën, keß ahik. 28 Ivëhkëk, a pah teß se keh soe ka oah, “A taëën manem nee to heß e sosoenën vapikpiuk,” koe a ëën. Koe a ëën a vönaß, suk a teß vëh to soe ka oah, me eß to koman non pan, eën se keh ëën, eën to nok eom pa hat. 29 Eöß to hikta sosoe noß pan, eöm koman to tomeß nok a hat, eöß to sosoe suk noß a meh teß se haraß non pan, eöm to nok a hat.

Suk ataeah, kën hi, eöm se kiiki o iu peöß, eöm se ëën em pa tah nöm to iu nem. Vahvanih, ke eöm vavatet nem o iu pa meh teß ko vapenpen nem pa nok a tah?
30 Eöß se keh soe vavihvih keoß pe Sosoenën pa taëën nöß se ëën, eöß se ëën me o vaeö. Suk ataeah poß, ka meh teß sosoe vahat a no neoß pa tah nöß to soe vavihvih keoß pe Sosoenën, paröß ëën?

31 Ivëh, ka piun ivëh, eöm se keh ënëën nem, keß kakaak nem, keß nonok nem ataeah, eöm se nonok nem a ma tah poë varih pa kë a ëhnan e Sosoenën. 32 Eöm se koman nem a ma napan varih o Jiuß, me o teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, me o kum teß varih to vaman ne e Sosoenën. Ko nat nem nonok vah nem ta ma taateß to antoen non a vakuß raoe pa nok a hat. 33 Eöß me to nonok noß a ma tah pa heß vaeö o upöm teß. Eöß to hikta heß vaeö hah a noß pa nok a ma tah varih. Eöß to nonok noß pa heß vaeö a ma teß peo, ke Sosoenën se kon hah raoe.

Copyright information for `TPZ