1 Corinthians 8

O Vönaß Nee To Heß Manuh Po Sosoenën Vapikpiuk

Kuru eöß to iu vaato suk noß a taateß va pa ëën a ma vönaß varih, nee to heßheß ne manih po sosoenën vapikpiuk. A ma pah teß to sosoe ne pan, “Ea to teß me no o nat va pa ma tah poë varih to oah e non po nat po upöm teß.” A soe pamëh, eß a man, ivëhkëk, o nat pamëh se keh hikta teß me non a taateß ururuan, eß se nok a teß, keß tavus en a teß möhmöh, pareß vatösoe. Ivëhkëk, a taateß iu teß, eß a taateß varoe pamëh to vaeh a rora pa tavus a napan pe Kristo. Ta pah teß se keh koman non pan, eß to nat rakah e non ta pah tah, ivëhkëk, o nat pa teß pamëh to hikta antoen avoeß non. Ivëh, ka teß to iu rakah non e Sosoenën, a teß pamëh ne Sosoenën to nat rakah e non peß, ko matop non poan.

Ka taateß va pa ëën a vönaß, nee to heß na manuh pa oraß siton, eöß se soe vamanih, ea to nat e no, a oraß siton to hikta teß vamaman non, eß a vös akuk. Ahikta ma sosoenën peo, a paeh ro a Sosoenën to teß non. Eß to teß man e non, a ma tah peo nee to popokaß ne, “sosoenën”, me a ma tah peo nee to popokaß ne, “apuh”, me eß se keh teß ro e non ta ma meh “sosoenën” peo, me ta ma meh “apuh” peo, to teß non manuh pa vöön va kin, me manih po oeh, ea to teß me no a paeh a Sosoenën ro, e Tamaara. Eß a pusun in a ma tah kurus, ke ea teß va e no manih pa ma napan rakah peß. Eß to teß me non a paeh e Sunön ro, e Ieesuß Kristo, no a ma moeh tah kurus to tavus koe voh manih peß, ivëh, ke ea kon koe voh o toßtoß manih peß.

Ivëhkëk, a ma meh teß va po vaman to hikta nat ne pa tah pamëh. Ee a ma teß poë varih to panih taneß pa vatet o sosoenën vapikpiuk, ivëhkëk, ee to koman vapiun ne pan, o sosoenën vapikpiuk to teß vamaman e ne. Ivëh, ko poen nee to ëën a vönaß pamëh. Ee to nat va ne manih pan, ee to nok a hat.
Ee to ëën a vönaß, suk ee to ep suk o teß varih to soe pan, ee to nat e ne peß to vih e non pa ëën o vönaß poë varih.
Oman, a taëën na to ëën, keß, ea to koe a ëën, to hikta nok a ra ka teß totoopin no pa matan e Sosoenën. Ivëh, köm se matop nem, eöm tomeß ëën o vönaß nee to heß o sosoenën vapikpiuk. A tah pamëh tomeß miröß a ma teß va po vaman to hikta maaka nee, kee kuß pa taateß hat.

10 Ivëh, ke ea ra nap oeteß me o köövo to teß me no o nat, ea se keh ho manuh pa iuun hinhin soneß pe sosoenën vapikpiuk, ko ihoß pa ëën a vönaß, ka ta pah teß no o vaman peß to hikta teß eh non, to ep a ra to ënëën no, a tah pamëh se kuin en pa komaneah keß ep suk en pa ëën a vönaß nee to heß e sosoenën vapikpiuk. 11 Ivëh, ka taateß nën to nok, manih po nat pën, eß to miröß en pa teß vëh no vaman peß to hikta teß eh non, eß e kea ne Kristo to mët suk voh pa kon hah poan. 12 O kokoman pa ma pah kea me a ma pah vamen va po vaman to hikta maaka ne. Ivëh, ke eöm se keh nok em pa hat manih pee ko miröß o vaman pee, eöm to nok me em pa hat manih pe Kristo. 13 Ivëh, ka taëën nöß to ëën se keh vakuß en pe kea peöß pa nok a hat, eöß se vahik eoß pa ëën hah a vönaß pamëh. Eöß tomeß vakuß e kea peöß pa nok a hat.

Copyright information for `TPZ