1 John 3

E Ieesuß Se Hah En Maß

Oman rakah! E Tamaara Sosoenën to iu suntan a rora, pareß pokaß en pea o pus koaß peß. Ke ea o pus koaß vamaman rakah peß. A napan va po oeh vëh to hikta nat voh ne e Sosoenën, ivëh nee to hikta inan vavih suk a rora sih o pus koaß pe Sosoenën. Ma vamomhë peöß, kuru na to teß e no o pus koaß pe Sosoenën. Ivëhkëk, amot na se kon o sionin to matan vah va non nih? A tah vaßih to hikta teß maaka vi non sih. Ivëhkëk, ea to nat e no, amot ne Ieesuß Kristo se hah maß, ko tavus vamhën maß, ka ep inan rakah ee peß, para tavus kurus va ee manih peß. A napan varih to ananoeh ne sih e Ieesuß Kristo, ee to iu teß vivihan rakah ne manih pa matan e Sosoenën. Ee to iu teß vivihan va ne manih, pa ö ne Ieesuß Kristo to teß vivihan va non.

A teß vëh to kök a taateß pe Sosoenën manih pa ö neß to nonok non a ma taateß hat, ka hat neß to nok, eß a hat ko pamëh to kök e non pa taateß. Eöm to nat e nem, e Ieesuß Kristo to tavus voh manih po oeh vëh, pa vavahik a ma taateß hat. Ke Ieesuß koman no a hikta hat to teß non manih peß. Ka teß vëh to vatös me non poan, eß to hikta suksuk non sih a taateß hat. Ka teß vëh to suksuk non sih a taateß hat, a, ea to nat e no pa teß pamëh to hikta inan voh e Kristo, pareß hikta vaman non eah, ko vatet a taateß peß.

Pus koaß peöß, eöm se matop vavih nem, eß to hat non pa ta pah teß tomeß piuk ka neöm, ko rëh koe ka neöm manih pa taateß hat. A teß vëh to nonok non a taateß vih, eß a teß vih no a taateß peß to totoopin, eß to teß va e non manih pe Ieesuß Kristo, a teß no a taateß peß to vih pareß totoopin. Moaan voh po taneo ne susun po oraß hat to nonok voh kov e non pa ma taateß hat. Ivëh, ketereh to teß avoeß ne pa nok vatëh a ma taateß hat poë varih, ee kurus a napan pe susun po oraß hat. E Koaß Teß pe Sosoenën to nö voh maß, marën a ö neß se vavahik me a miröß a kiu pe susun po oraß hat. O teß varih to teß ne o pus koaß pe Sosoenën, ee to hikta nonok ne sih a taateß hat, suk ataeah, o toßtoß pe Sosoenën to teß non manih pee, ivëh, nee to hikta vavatet suk ne a taateß hat, ke Sosoenën teß tamoaan e non manih pee. 10 Ivëh, ka onöt e no pa ep inan pe retereh ivarih o pus koaß pe Sosoenën, me e retereh ivarih o pus koaß pe susun po oraß hat. O teß varih to hikta nonok ne a ma taateß vih, ee to hikta teß ne pan, ee o pus koaß pe Sosoenën, ko teß me varih to hikta iu ne a ma kea pee, me ra ma vameere, ee me to hikta teß ne pan, ee ro pus koaß pe Sosoenën.

Ea Se Iu Rakah O Upöm Teß

11 Ivaßih o vavaasis nöm to tënan voh po taneo, moaan rakah voh na to tënan voh a Soe Vih pe Sosoenën to soe non pan, ea se iu rakah o upöm teß. 12 Ea se nat no teß va no manih pe Keen, e Keen a teß pe susun po oraß hat, eß to ip vamët voh e kea peß Ebel. E Keen ip vamët suk voh e kea peß ataeah? Suk a tah neß to nonok non to hat, ke Sosoenën heß tonun en peß. Ivëhkëk, a taateß pe kea soneß peß to vih, ke Sosoenën iu non poan, ivëh ne Keen to heve suk, pareß ip vamët e kea peß.

13 Kën kea peöß me ra kën vamen, koe a töhkak vahat pa ö no a napan va po oeh vëh se rës a no neöm. 14 Ea to nat e no, pea to heßheß no sih a ma kokoman pea manih po upöm napan pe Sosoenën. Ivëh, ka nat vavih e no, pea to tavus këh voh ee maß pa taateß va pa mët, para kon ee po toßtoß tamoaan. A teß vëh to hikta iu non o upöm teß va po vaman, a apeneah to teß va e non manih pa teß mët. 15 O teß varih to rës vakis ne sih a ma kea pee, me ra ma vameere, ee to teß va e ne manih po teß ipip teß. Ka nat e no pa teß ipip vamët teß, eß to hikta teß me non o toßtoß tamoaan. 16 Keß ivaßih a ö na se nat va i no a taateß iu teß, e Ieesuß to heß voh o toßtoß peß, pareß mët suk a ra manih pa kuruse. Ka manih pa mët peß, neß to vataare en pea pa taateß iu teß. Ea me se mët suk a ma kea pea varih a napan pe Kristo. 17 Ivëhkëk, ta pah teß se keh vaneah non ta ma tah peo va po oeh vëh, pareß ep akuk non e siß kea peß a arus, pareß keh hikta uruan ko vaßaus poan, a, ea to nat e no pa taateß iu teß pe Sosoenën to hikta teß non manih pa teß pamëh. 18 Pus koaß peöß, ea se nat no iu akuk no a ma kea pea manih po rivon, ahik, ea se iu rakah no raoe manih pa ma kupu pea, para vaßaus raoe, ko nok a taateß vih manih pee.

A Napan Pe Kristo Se Sun Vakis Rakah Ne Manih Pa Matan E Sosoenën

19 Ea se iu rakah no a ma meh teß pea, ea to nat e no pea to vavatet e no pa hanan va pa soe man. Ka tëëm no kokoman pea se keh ruk a ra pan, ea to hikta vavatet no a soe man, ea se teß me o kokoman tö manih pa matan e Sosoenën. Suk ataeah, e Sosoenën to nat e non pa ma moeh tah kurus, ko teß nat peß teß oah e non pa ma kokoman pea. Eß to hikta onöt non a vahoß a ra po vahutët, suk a taateß piuk pea, ahik, eß se soe ka ra pan, ea se vavatet rakah no a soe man peß. 21 Ma vamomhë peöß, a ma kokoman pea se keh hikta vaharaß vahat a rora, ea to hikta se nö me no o naöp manuh pa matan a ö ihihoß pe Sosoenën, ea se hinhin tamoaan no para vavaato me no eah. 22 Ea se keh hin suk na ta tah manuh pe Sosoenën, eß se heß en pea pa tah pamëh, suk ataeah, ea to vavatet tamoaan e no pa taateß peß, para nonok no a ma tah to vavaeö non poan. 23 Keß ivarih a ma tah no a taateß pe Sosoenën to sosoe suk non, ea se vaman no a ëhnan e Koaß peß Ieesuß Kristo, ea papaeh se iu no o upöm teß, vamanih pa ö neß to soe vavoh ka ra. 24 Ta pah teß se keh suksuk non a taateß pe Sosoenën, eß to vatös rakah me en peß, ke Sosoenën teß e non manih peß. Ea kurus to nat e no pe Sosoenën to heß en pea pa Tuvuh Vasioß. Ka Tuvuh Vasioß pamëh to vataare va e non pea manih pan, e Sosoenën to teß vaßpeh tamoaan me e non pea.

Copyright information for `TPZ