1 Thessalonians 4

Ea Se Nat No Nonok No A Taateß Teßteßvaasiß

Kën kea, me ra kën vamen, emöm to vataare voh em peöm pa ma taateß ne eöm se suksuk nem, paröm vavatet nem o iu pe Sosoenën. Eöm to vatet vahik voh em pa ma taateß poë varih. Ivëhkëk kuru, emöm to ihi e nem peöm, pamöm kehkeh vaeh nem a ma kokoman peöm manih pa ëhnan e Sunön pea Ieesuß. Ivëh, köm se makat rakah nem pa nok vavih a ma taateß poë varih. Eöm to nat vahik voh em pa ma moeh tah kurus, nemöm to soe voh ka neöm a nok, manih po kikis pe Sunön pea Ieesuß Kristo. O iu pe Sosoenën manih peöm to teß va non manih pan, eöm se heß a ma toßtoß peöm manih peß. Paröm tavus o teß vivihan, ko vaniu këh a taateß rëhrëh, me a taateß teßteßvaasiß. Eß to iu non a ma papaeh peöm se vaasis vavih a matop a taateß vaen. Ko vatet a taateß vivihan va po vaen manih pa sionineöm, me eöm se vavatet nem a ma taateß vih. Peß to hat non pa ö no a ma kokoman, me a ma iu hat poë varih se rëh koe va ka neöm manuh pa nok a taateß rëhrëh, vamanih pa ö no teß varih to hikta nat ne pe Sosoenën to nonok va ne sih. Eöm me, se koe a nok o pöh vu taateß hat pamëh manih pa kën kea, me ma vameneöm varih, a napan pe Kristo, paröm piuk raoe ko nok em pa taateß hat pamëh manih pee. Moaan voh nemöm to soe vakis rakah ke voh em peöm pan, e Sunön se vakmis rakah en pa napan varih, to nonok ne a ma taateß hat to matan va ne nën. E Sosoenën to vaoe voh a ra, pan ea se teß vivihan no, para vavatet no a taateß vih. Pareß hikta iu a rora se teß no pa taateß hat. Ivëh, ka ta pah teß se keh pënton varo o vavaasis peöß, eß a teß pamëh to hikta pënton varo varoe non o vavaasis peöß. Ahik. Eß to pënton varo me en po teß vavaasis pe Sosoenën. O vavaasis pamëh to hikta teß non pan o vavaasis pa teß. Ahik. E Sosoenën koman, eß a Teß pamëh to heß me en pea pa Tuvuh Vasioß peß.

A hikta tah hah söß kiun suk ka nös neöm, ta soe va pa taateß iu teß peöm manih po upöm peöm. Suk ataeah, e Sosoenën to soe vahik ke voh en peöm, pa taateß iu o upöm peöm. 10 Oman, eöm to heß voh em pa ma iu peöm manih pa ma kea varih to teß me ne o vaman manih pa muhin vëh Mësadoniaß. Ivëhkëk, kën kea me ra kën vamen, emöm to hinhin vakis avoeß e nem peöm pa vakikis a ma kokoman peöm, pan eöm se vataare oah rakah a taateß iu teß peöm manih pa napan poë varih.

11 Eöm se kiu vëhvaß rakah pa nok a ihoß vih vakamöß peöm. Eöm se kiu pa ma koreneöm, paröm nok a ma kiu koman peöm, marën a vaßaus koman hah ëm. Vamanih pa ö nemöm to soe vavoh ka neöm. 12 Eöm se keh nonok va nem nën, eöm hikta antoen nem a kökööt ta pah tah. Ivëh, ka napan varih to hikta teß me ne o vaman, ee se ta e ne peöm. Köm hikta antoen nem a han hah manih po upöm teß, pa ma taneah nöm to iu nem.

E Sunön Se Hah Maß, Pareß Ununun A Ra

13 Kën kea me ra kën vamen, emöm to iu nem a ö nöm se nat vavih pataeah se tavus amot manih pa napan pe Kristo varih to mët voh ee. Ivëh, keß hat non peöm tomeß tamak vamanih po teß varih to hikta teß ne to vaman manih pe Sosoenën. Pare hikta teß vamatop anoeh ne a sun taneß hah pea manih po vapeepe. 14 Ea to vaman no e Ieesuß to mët voh en, pareß sun taneß hah en pa nap mët. Ivëh, ka nat e no po kikis pe Ieesuß ne Sosoenën se kuin hah en po teß pe Kristo varih to mët voh ee. Kee pët hah me ee maß peß.

15 Emöm se soe va ka neöm manih pa soe pe Sunön. O poen ne Sunön se hah maß, ke ea a napan varih to teß toßtoß no manih po oeh, ea to hikta onöt no a vovoh ke ra napan varih to mët momoaan voh. 16 E Sunön se to vakis rakah en maß, ke susun po ankeroß se vakoko maß, ka suvin pe Sosoenën tanih en maß, ke Sunön kunah këh en maß pa vöön va kin, Ka nap mët varih to vaman ne e Ieesuß. Ee a napan poë varih se kon o toßtoß, pare sun momoaan hah ee. 17 Manih po poen pamëh ne ea varih a napan to teß toßtoß avoeß no, e Sunön se ununun a ra, pareß me peah vaßpeh en pea manuh akis me ra napan varih to mët voh ee. Ka vatatan me ee pe Sunön, para teß vaßpeh tamoaan me e no peß. 18 Ivëh, köm se sun vakis, paröm vatvus ke ra ma napan pe Sosoenën a soe pamëh, ka soe pamëh sih vakikis a ma kokoman pee.

Copyright information for `TPZ