2 John 1

Koe A Vaßaus O Tövavaasis Pikpiuk

Eöß a Teß Apuh va po kum teß varih to vaman ne e Ieesuß to kiun ka nös oah, e köövo vateß pe Sosoenën me o pus koaß pën.

Eöß to iu kurus rakah e noß peöm manih pa soe man, eß hikta teß non pan, eöß varoe, o upöm teß me varih to nat ne a soe man to iu e ne peöm.
Copyright information for `TPZ