2 Thessalonians 2

A Taateß Vatösoe Se Tavus

Kën kea me ra kën vamen, emöm to teß me nem a tah nemöm to iu soe vanat a no neöm, ivëh, ko Poen hah pe Sunön pea Ieesuß Kristo se tavus maß, ka tönun vaßpeh me ee peß. Kemöm iu nem a ö nöm se tënan vavih a soe pemöm. Eöm se koe a vanun hah ëm, pa ö nöm to pënton a soe va po Poen ne Sunön se hah maß, to tavus voh en, paröm nat nem koman vaßnaöp nem. Suk o upöm teß to antoen e ne pa soe va ka neöm manih pan, o Poen pamëh to tavus voh en manih pa soe vanënën pee, me manih pa ö nee to vatvus a soe pe Sosoenën, keß, manih pa ö nee to kiun o kiun vëh, to taneß pöß nös manih pemöm. Ivëhkëk, ahik. Eöm se nat nem vaonöt ke ta pah teß, keß piuk ka neöm pa soe peß me a taateß neß to nonok non. O Poen ne Sunön pea se hah maß to hikta onöt non a tavus akuk maß. Ahik. Vamomoaan no a nap peo rakah se vatösoe ko heß tonun e Sosoenën, ko vahik, ka Teß vëh To Teß Me Non A Hat tavus poß maß, ko pah suk en pa hanan to nö non po suraß ësës tamoaan. A teß pamëh se hat rakah ov e non pa ma moeh tah kurus varih no a napan to vasunön ne, pare popokaß ne a ma tah poë varih e sosoenën pee. Eß se möhmöh non, pareß kë koman hah a non. Ko vöknah en pa ma tah kurus poë varih. Ka teß pamëh to onöt e non pa ho manuh koman Iuun Hinhin Apuh pe Sosoenën, pareß ihoß e non nën, ko soe en pan, eß koman e Sosoenën.

Eöß to teß vaßpeh me voh e noß peöm, paröß soe vanat voh eoß peöm pa ö no a ma tah poë varih se tanok. Eöm to hikta kokoman hah kës ko nem na a tah pamëh, ha? Ka kuru vaßih, nöm to nat e nem pa tah to sunpip non a Teß To Teß Me Non A Hat, a tah pamëh to sunpip non poan, ko öök non na po poen ne Sosoenën to vateß voh poan, pan eß se tavus vateeraß. Eöm to nat e nem, kuru no a taateß vatösoe to kiu aven e non manih po oeh. Ivëhkëk, eß to teß non a pah teß to sunpip non o kikis va pa taateß vatösoe. A teß pamëh to sunpip e non pa taateß pamëh, keß se onöt na po poen no a teß vëh to sunpip non a hanan pa taateß vatösoe, se sun këh a hanan pamëh, ko nö en. Ko poen pamëh no a Teß Hat se tavus vateeraß en maß, ke Sunön pea Ieesuß Kristo ip vamët en peß pa tuvuh neß to piu, keß tavus taneß maß pa rivoneah. Me eß se miröß en peß, po kikis apuh va pa hah peß. A Teß Hat se nö maß po kikis pe susun po oraß hat. Eß se teß me non o kikis apuh rakah. Eß se piuk ka neöm, pareß nok a ma vu vëknöm vatoksean to hikta teß man ne, me a ma vu vëknöm nee se ep, me a ma vu kikis apuh. 10 Eß se pikpiuk non a ma napan varih to hikta teß me ne o vaman, kee mët ee. Suk ataeah, ee to hikta iu vatet ne a soe man. Ee se keh iu ne a soe man, e Sosoenën se kon taneß hah en pee manih pa hat, kee se hikta antoen ne a mët. 11 Keßeß kuru, a pusun in a tah ne Sosoenën to vanö suk maß a tah eh pamëh, pan eß se vanun a ma kokoman pee, kee vaman ne a ma soe piuk. 12 Ivëh, ka napan kurus varih to hikta vaman voh ne a soe man pe Sosoenën, ee se sun po vahutët, ko teen ee pa hat. Suk eße to teß varoe voh ne pa vaeö pa nok a ma taateß hat.

E Sosoenën To Eöß En Peöm A Napan Peß Neß Se Voen Hah

13 Kën kea me ra kën vamen varih ne Sunön to iu non, po taneo rakah, ne Sosoenën to kon voh en peöm, pan eß se voen hah a neöm. Keß a tah pamëh, na se soe vavihvih suk rakah ke na e Sosoenën. A Tuvuh Vasioß to vaßaus voh en peöm, köm tavus em o teß vivihan. Me eöm to vaman e nem pa soe man, ivëh, ne Sosoenën to voen hah suk voh a neöm. 14 E Sosoenën to vaoe koe ka neöm manih pa Soe Vih vëh, nemöm to vatvus ka neöm. Köm onöt e nem pa pet kon kurus o maaka apuh pe Sunön pea Ieesuß Kristo. 15 Ivëh, kën kea, me ra kën vamen, eöm se sun vakis rakah po vaman. Paröm vaman tamoaan nem o vavaasis vëh, nemöm to heß koe voh ka neöm pa ma vavaasis, me manih pa ma kiun pemöm.

16 Eöß to hinhin noß e Sunön pea Ieesuß Kristo pen e Tamaara Sosoenën, pan ee se kat a ma kupu peöm. Ko vaeh a ma kokoman peöm manih pa ma taateß vih, nöm to nonok nem, paröm sosoe nem. E Sosoenën to iu a rora sih, ka manih po ururuan peß, neß to heß en pea pa taateß anoeh vëh se teß tamoaan non. Pareß kunkuin e non pa ma kupu pea.

Copyright information for `TPZ