2 Timothy 3

O Poen No Oeh Se Hik

Eom se nat vakis rakah nem pa tah vaßih! Pa ma poen no oeh se hik, eß se teß non a ma punis peo oah se tavus maß. Suk a napan se teß ne pa ma poen no o oeh se hik, ee se iu koman hah a ne, pare iu öt rakah e ne pa moniß peo, ko teß ne pa taateß kë koman hah rea, pare teß ne pa taateß möh. Ee se teß ne pa soe vövöknah o upöm teß, pare hikta se tënan ne a ma soe pa ma tamëëre, me a ma sinëëre. Ee hikta se teß me ne a taateß soe vavihvih, pare se koe me ee pa vatet a ma taateß, ne Sosoenën to iu non. Ee hikta onöt ne a iu o upöm teß, pare hikta se ihan anoe ne a hat no upöm teß to nok manih pee. Ee se vöhioß tonun e ne po upöm teß, pare koe ee pa matop vavih koman hah rea. Ee se nonok vahat e ne po upöm teß, pare rës e ne pa ma tah vih. Ee se vikuh e ne pa ma vakamöß pee. Pare nok a ma taateß nun, no o teß hikto kokoman vih to nonok ne. Ee se koman ne pan, ee to apuh oah e ne po upöm teß, pare koman varoe a ne, pare iu kon vaeö ne pa ma moeh tah va po oeh vëh, ivëhkëk, manih pe Sosoenën, ahik. Ee se nonok vapoßkan ne pan, ee to nonok ne a kiu pe Sosoenën. Ivëhkëk, ee hikta se teß me ne o kikis pe Sosoenën. Eën se teß vaniu këh nom a pap teß poë varih.

A ma paeh pee to oho ne pa ma iuun, pare punöß ne pa matop o köövo varih, to hikta teß me ne o kokoman vih. O köövo poë varih to puh rakah ne pa nok a ma taateß hat, ka ma taateß hat poë varih to me koe ee pee po iu hat va po sionin. O köövo poë varih to kokon vavoon vatëh ne a ma vavaasis. Ivëhkëk, ee to hikta antoen ne a maaka vapuh pa soe man pe Sosoenën. Moaan voh ne Jënës pen Jëmprës to vakihat me voh ne e Mosës.
[Moaan voh ne Jënës pen Jëmprës to vakihat me voh ne e Mosës.] A poa tövakihat poë varih, ee a poa teß va Isip, ee a poa teß ororaß teß. Ep na manuh po Eks 7:11-22; 8:7-19; 9:11.
A ma napan se teß ne pa ma poen no oeh se hik, ee se vakihat pet me ne pa soe man. Ka ma kokoman pee to nun, kee kuß këh voh ee pa ö nee to pupunöß ne pa vatet o vaman pea manih pe Ieesuß.
Ivëhkëk, ee to hikta antoen ne pa kon ta pah tah, nee to nonok ne. Suk a taateß vëh nee to nok to vatoe me e non pa taateß pe Jënës pen e Jëmprës. A napan kurus se ep a taateß pamëh to teß va non manih, pa taateß pa teß papön.

E Timotiß Se Öt Vakis Non A Soe Pe Sosoenën

10 Ivëhkëk, eën to vatet vavih voh eom peöß, pa ma tah nöß to vavaasis voh noß oah. A pusun voh in a ma taateß varih, nöß to vatet voh noß, ivarih, a taateß vaman, a taateß anoeh, me a taateß iu teß. Eën to nat e nom, eöß to teßteß voh noß a ma punis, ko hikta koe rom voh ta pah tah. 11 Eën to nat e nom pa ma taateß hat no a napan to nok voh manih peöß, me a ma kamis nöß to taum voh manih pa ma voon varih, Antiök, Aëkoniam, me manih Listraß. Eën to nat e nom pa ma tah hat rakah to tavus voh manih peöß pa ma voon poë varih. Ivëhkëk, e Sunön to kon hah a neoß këh a ma punis poë varih, köß teß vavih e noß. 12 A napan kurus varih to iu vatös me ne e Ieesuß Kristo, me e Sosoenën, ee se taum a ma punis peo. 13 Ivëhkëk, a napan varih to pikpiuk ne, marën a kaveo a ma tah po upöm teß. Ee se taneo pa ma hat soneß, ko vapu vaßpuh ee pa ma taateß hat oah rakah. Ee se punöß pa piuk o upöm teß, ivëhkëk, ee to pikpiuk koman hah a ne.

14 Ivëhkëk, eën se vavatet nom o vavaasis vëh, nën to kon voh. Eën to nat e nom pan, o vavaasis pamëh o man, suk eën to vaman nom o teß varih to vavaasis voh a oah. 15 Pa ö ne eën to teß voh nom e koaß, eën to nat voh e nom pa Soe Vivihan to teß non po Puk pe Sosoenën, to antoen e non pa heß a oah o kokoman natsean. Ko kokoman natsean pamëh, to kon koe hah voh a oah po vaman pën manih pe Ieesuß Kristo. 16 A ma soe kurus to teß ne po Puk ne Sosoenën koman to heß voh, ka soe pamëh to vaßaus e non pa vavaasis a ra, me a vataare a ma napan a ma tah to hat ne po toßtoß pee. Me pa vatotoopin a ma tah to hat ne, me pa vavaasis a ra pa ö no toßtoß pea se teß vatotoopin vah va non. 17 Ivëh, ka teß vëh to kiu non pa vatvus a soe pe Sosoenën to teß non po Puk peß, eß to antoen e non pa kon kurus a ma tah neß to kökööt non. A soe pamëh to vamatop e non peß pa nok a ma vu kiu vihvih.

Copyright information for `TPZ