Galatians 6

A Taëën Taeah Nën To Nep, Eß Varoe Kuru Nën Se Kon

Kën kea, me ra kën vamen, eöm se keh nat va nem manih pan, ta paeh va po kum peöm to nok voh ta hat, ke eöm varih to vavatet nem sih a Tuvuh Vasioß, eöm se nö manuh pa teß pamëh, ko to vatö keah paröm heß eah a soe vih, keß tavus vavih hah. Ivëhkëk, eöm se matop koman hah a nem. E susun po oraß hat tomeß punöß me en peöm. Köm kuß em manih pa taateß hat. Eöm se teß rakah o kamis pa vaßaus o teß varih to teß me ne a ma punis. Eöm se keh nonok va nem nën, a, eöm to vavatet rakah e nem pa taateß pe Ieesuß Kristo. Ivëh, ka ta pah teß se keh koman non pan, eß to vih oah e non po upöm teß, ivëhkëk, eß to hikta teß vih non, a, a teß pamëh to piuk koman hah ea. A teß koman se kiiki hah a taateß peß, a taateß peß vih e non, keß ahik. A teß to nonok va non nën, eß se vaeö suk rakah non a ma tah neß to nonok non, pareß koe a kiiki a taateß peß vaßpeh me a taateß pa meh teß. Ivëh, ka papaeh teß se matop koman non a ma taateß peß. Pareß teß koman a ma punis peß.

O teß varih to vavaasis ne o vavaasis pe Sosoenën, ea se vaßaus raoe pa ma tah na to vaneah no.

Eöm se koe a piuk ëm, eöm to hikta onöt nem a piuk in e Sosoenën. Eöß to soe vamanih, suk a napan to osoes varoe ko ne sih a ma taneah nee to nep. Ta pah teß se keh teß avoeß me e non pa taateß va po iu hat va pa komaneah, a, a taateß hat pamëh se miröß rakah en peß. Ivëhkëk, eß se keh teß varoe me non a taateß pa Tuvuh Vasioß, a, a Tuvuh Vasioß se heß en peß po toßtoß tamoaan. Ivëh, ka se nat no tetekö no pa vaßaus a napan pe Kristo. Ea se keh hikta tetekö no pa nok a kiu vaßaus pamëh, ko poen va pa kon a tapui tavus maß, ea se kon rakah ee pa tapui vih. 10 Ivëh, ko poen poanheh to vih non pea pa vaßaus ro o upöm teß, ea se vaßaus ee pee. Ivëhkëk, ea pet se teß eh rakah no pa vaßaus a napan varih to teß ne po kum teß varih to vaman ne e Ieesuß.

E Pöl To Vaeö Me Non A Kuruse Pe Ieesuß Kristo

11 Ep öm pa ma kiun apaßpuh varih nöß to nok, marën a kiun a ö soe vaßih. Eß a ö soe koman peöß nöß to kiun ka nös neöm. 12 Eöm se pënton vavih, o upöm teß to eheh e ne pan, eöm se pe a ma ö kokoaan varih to teß ne pa ma sionineöm. Ee to eheh rakah e ne pan, eöm se nok vamanih pö nee to iu va ne, marën a kon o ëhnan apuh manih pa matëëro upöm teß. Ee to nanaöp ne, pare koman va ne manih pan. “Eß to hat non pa ö no upöm teß se nat ka ra to vaman no sih a kuruse pe Ieesuß Kristo. Pare vakmis a ra.” 13 A napan varih to pe vahik voh a ma ö kokoaan pee, ee koman to hikta vavatet vavih ne o Vavaasis pe Mosës. Ivëhkëk, ee to kehkeh pe ne a ma teß ö kokoaan peöm, pan ee se kon o ëhnan apuh manih pa napan va Israël, pa ö ne eöm se pënton a soe pee. 14 Ivëhkëk, eöß koman to hikta iu kë hah a noß, me a teß ëhnan eteh. Ahik, eöß se kë varoe noß a ëhnan e Ieesuß Kristo. Eß to mët voh manih pa kuruse, köß haraß vaeö suk noß a mët peß to vahik o kikis pa ma taateß hat varih to mimiröß a no neoß. Ka tah pamëh teß ke non pan, eöß to mët me eoß manih pa kuruse, paröß hikta iu hah noß a vatet a ma taateß va po oeh vëh. Ka manih po kokoman peöß, eß to teß va non manih pan, eöß koman to mët voh eoß manih pa kuruse. 15 Ivëh, ka taateß va pa pe a ö kokoaan, me a taateß hikta pe, eß a tah akuk. E Sosoenën to vavoon voh en pea, ka tavus voh ee o teß voon, eß a tah man rakah ipamëh. 16 Eöß to hinhin noß e Sosoenën pan, eß se ururuan rakah en pa napan varih to öt vakis ne sih a ma soe poë varih, pare vavatet ne. Eß to vatö en pa ma kokoman pee, kee teß vakamöß e ne, ka napan poë varih, ee ra napan vamaman pe Sosoenën.

17 Eöß to hikta iu noß ta meh teß se heß hah a neoß to kamis, a napan to ip vamët voh ee peöß. Ka sionineoß pupu rakah en. Ka ma kamis varih to tavus manih peöß, ee to vataare rakah e ne peöß, a teß kikiu vamaman rakah pe Ieesuß Kristo.

18 Kën kea, me ra kën vamen, eöß to hinhin noß pan, e Apuh pea e Ieesuß Kristo se ururuan a ma apeneöm. Oman.

Copyright information for `TPZ