aSng 8:4-6
bSng 22:22
cAis 8:17
dAis 8:18

Hebrews 2

E Sosoenën to Kon Hah A Ra

Ivëh, ka se pënton vavih rakah a soe man vëh na to pënton, suk ea tomaß këkëh amamot nö hah e no pa soe man, ko këh e Koaß pe Sosoenën. A soe man vëh no ankeroß to heß, eß o Vavaasis pe Mosës. Ketereh to pënton varo a soe pamëh, ee se kon kamis ee. A kamis pamëh, eß to teß totoopin e non. Ivëh, ke ea me se keh pënton varo ee pa soe apean pe Ieesuß se kon hah a ra, ea hikta onöt no a rusin këh a kiiki pe Ieesuß. E Ieesuß koman to soe voh ken pea, pa ö seß kon hah a ra. Ko teß varih to pënton voh ne poë to soe pan, a soe vaßih to teß man e non. Ea me to pënton a soe vëh to soe non pan, e Ieesuß se kon koe hah a ra pa ma vaasis po teß varih. E Sosoenën to vataare me en pan, a soe pamëh to man pa ö neß to heß a napan a ma vu vëknöm me o kikis apuh. Manih pa ma napan neß to nok a ma vu tah vatoksean. Eß to heß vakëkëh raoe a ma heß pa Tuvuh Vasioß pa ö neß to iu va non.

E Ieesuß to Kon Hah A Ra

Ivëh, ke Sosoenën to hikta vateß voh o ankeroß, pan ee se matop ne a pop pa napan. A pop pamëh na to vavahutët suk no. Suk manih po Puk Vapenpen pe Sosoenën, eß to sosoe suk non e Sosoenën pa ö neß to kiun va non pan,

“Suk ataeah, ka napan teß oah ne manih po kokoman pën,
kën matop nom raoe?
Eën to vöknah raoe,
kee teß ne paan o ankeroß,
ivëhkëk, eën to vasunön hah raoe,
parën heß raoe a tasun me o kikis.
A tasun va pa matop a ma tah.” a 
Ka soe pamëh to soe non pan. E Sosoenën to nok voh o teß se matop ne a ma tah kurus manih po oeh. Ivëhkëk, kuru na to hikta ep no o teß to matop ne a ma tah poë varih.
Ivëhkëk, ea to ep voh ee pe Ieesuß! Eß to vöknah voh ea ko kunah maß manih po oeh, pareß mët. Manih po poen pamëh, eß to vapaan ke non o ankeroß. Manih po ururuan pe Sosoenën, eß to kon kamis ko mët suk voh a napan kurus, pareß kon en po ëhnan apuh.

10 E Sosoenën, eß a Teß to nok voh a ma tah kurus, me eß to matop non a ma tah kurus poë varih. Eß to iu non a ma napan peo se nö manuh pa vöön va kin. Ivëh, keß vateß en pe Ieesuß se kon koe hah a ma napan kurus, pa ö neß to kon kamis voh. Eß to tavus voh a teß totoopin pa ö neß to vatet voh a taateß pamëh.

11 E Ieesuß to vavoon hah a ma napan, keßeß, me a ma napan varih to voon hah, ee to teß nee a pah tamëëre. Ivëh, ke Ieesuß hikta teß poet voh non, a pokaß raoe a kën kea peß. 12 Ivëh, keß soe pan,

“Sosoenën, eöß se vavaato suk noß a oah manih pa ma kea peöß.
Eöß se soe vavaeö ka oah manih pa ma vakum.” b 
13 Eß to soe pet en pan,

“Eöß se vahoß hah öß pa koren e Sosoenën,” c 
pareß soe hahah kov en pan,

“Eöß ivëh to teß me noß po koaß ne Sosoenën to heß a neoß.” d 
14 O teß poë varih, to teß me ne o sionin. Ivëh, ke Ieesuß tavus va en manih pee. Eß to tavus teß, ko mët pareß sun hah. A tah pamëh to vöknah o kikis va pa mët ne susun po oraß hat to teß me voh non. 15 E Ieesuß to tavus teß, pareß mët ko sun hah ko voen hah raoe. Ee to nanaöp ne a taateß mët. Ivëh, kee teß va e ne manih po teß kikiu akuk. 16 Eß to maaka rakah en, pa ö neß to hikta nö voh maß pa vaßaus o ankeroß, ivëhkëk, eß to nö maß pa vaßaus o pus koaß pe Abraham. 17 Ke Ieesuß tavus va en manih pa ma kea peß varih, a napan. Ivëh, keß tavus en a Teß Susun po Teß Ësës Heß to teß me non o ururuan, pareß vavatet non a soe pe Sosoenën. Ko nonok non a kiu peß. Ke Sosoenën se ihan anoe a ma hat pa ma napan. 18 E Ieesuß koman to kon kamis voh, pa ö ne susun po oraß hat to pupunöß voh non poan. Ivëh, keß se vaßaus en po teß varih, ne susun po oraß hat to pupunöß non raoe.

Copyright information for `TPZ