aSng 95:11
bJen 2:2
cSng 95:11
dSng 95:7-8

Hebrews 4

E Sosoenën to soe vaman voh ken pea, pa ö na se ho ee pa vöön va pa vanot. Ivëh, ke ea se matop rakah no ko naöp no e Sosoenën tomeß kiiki a ra, pa ö na to vatösoe no ko hikta tavus manuh pa vöön va pa vanot. Ea to pënton voh ee pa soe vih vamanih pa ö no a napan va Israël to pënton vavoh. Ivëhkëk, ee to pënton varo, pare hikta vaman voh ne ko hikta ho manuh pa vöön va pa vanot. Ka soe vih pamëh hikta vaßaus voh raoe. Ivëh, ke ea varih a napan to pënton para vaman no e Sosoenën, ea varoe to se ho manuh pa vöön vavanot vaßpeh me e Sosoenën. Suk ataeah, e Sosoenën to soe suk voh o teß to pënton varo, pareß soe pan,

“Eöß to heve voh paröß soepip raoe, ko soe pan,
‘Ee se nat ne nö pa vanot manih pa muhin va Keenan, vëh
nöß se heß raoe.’” a 
E Sosoenën to soe voh a soe pamëh, eß he vamatop vahik a vöön vanot peß po poen neß to nok o oeh, keß öök non kuru.
Ivëh, ka manih komön o Puk Vapenpen to kiun va non manih pan,

“Po tönim me o pöh poen neß to nok a ma moeh tah,
pareß vavuriah en komön o tönim me o pöök poen.
E Sosoenën to nok vahik en pa ma moeh tah,
pareß vavuriah en po poen pamëh.” b 
E Sosoenën to vavaato avoeß suk e non pa pah soe, ko soe pan,

“Ee se nat ne nö pa vanot manih pa muhin va Keenan, vëh
nöß se heß raoe.’” c 
A napan varih to pënton voh ee pa soe vih, pare hikta ho voh pa vöön va pa vanot, ee to hikta ho voh, suk ee to hikta vaman ne a tah ne Sosoenën to soe voh ke raoe. A nap tëtënan soe ne Sosoenën se vaonöt raoe, kee ho ee pa teß vaßpeh me poë. Ivëhkëk, eß to vateß en po meoh poen vëh na se nö ko vanot. Moaan voh manih pa ö neß to vavaato koe no maß pa rivon e Devit, keß kiun koman o Puk Vaëhëh pan,

“Eën se keh pënton a rivon e Sosoenën kuru,
koe a pënton varo.” d 
Ivëh, ka nat e no e Josuaß se keh me ho voh en pa napan pa vöön va pa vanot, e Sosoenën hikta se vavaato amot suk hah non to meoh poen vanot. Ivëh, ka nat e no po meoh vanot pa napan pe Sosoenën to teß avoeß e non. Eß to teß va non manih pa ö neß to vanot vavoh pa ö neß to nok vahik o oeh manih komön o tönim me o pöök poen. 10 A teß to vanot en pa ö neß to mët, eß to teß va non manih peß to vahik en pa kiu peß. A vanot pamëh to teß va non manih pa ö ne Sosoenën to vahik voh a kiu peß, ko vanot en. 11 Ivëh, kuru ne ea se kiu vakis pa ho manih pa vöön va pa vanot vaßpeh me Sosoenën. Ea se koe a pënton vamanih pa ö nee to pënton varo vavoh, pare hikta ho voh pa vöön va pa vanot.

12 A soe pe Sosoenën to kikis vi, pareß toßtoß. Eß to kakakni oah e non po rapis rë kakakni vapon. A soe pamëh se ruk rakah en po kokoman, me o iu, me o haharaß pea, vamanih po rapis rë. Eß to vateeraß rakah en pa ma taateß pea. 13 Ahik rakah ta pah tah manih po oeh se vakoaan in e Sosoenën. A pop pea manih po oeh ne Sosoenën to nat vavih e non peß, ivëh, ka se vamaaka a ma tah na to nok voh manih peß.

E Ieesuß E Susun Po Teß Ësës Heß

14 Ivëh, ka se ötöön vakis o vaman pea manih pe Ieesuß, pe eß e Susun po Teß Ësës Heß to nö voh manuh pa vöön va kin. Keß teß non e Koaß pe Sosoenën ko teß vatët tamoaan non pa havineah. 15 A Teß Susun po Teß Ësës Heß pea e Ieesuß, eß to inan e non pa ma punöß to tatavus a rora, ka hikta onöt no vöknah a ma punöß poë varih. Ivëh, keß se vaßaus en pea, suk a ma taateß punöß poë varih to tavus voh ee manih peß. Ivëhkëk, eß to hikta nok rakah voh ta pah hat. 16 Ivëh, ka se koe a naöp pa ö na to nö vatët manuh pe Sosoenën vëh to ururuan a rora sih. Ka se vaman vakis no e Ieesuß, para hinhin vatëh no eah, keß se vaßaus a ra pa ma punis na to teß me no.

Copyright information for `TPZ