aEks 25:40
bJer 31:31-34

Hebrews 8

E Ieesuß A Teß Susun Po Teß Ësës Heß Va Pa Vöön Va Kin

Ivaßih, a pusun in a ma soe nöß to heß varuß a neöm. Ka teß me e no pa Teß Susun po Teß Ësës Heß vëh to ihoß non pa papmatö pa ö ihihoß vasioß pe Sosoenën. A teß ësës heß pea e Ieesuß, to kiu non pa ö vivihan teßteß pe Sosoenën, no a hikta teß to nok voh.

O teß susun po teß ësës heß to teß ne pa heß a ma heß me a ës ke na e Sosoenën o vönaß. Ka Teß Susun po Teß Ësës Heß pea e Ieesuß, to teß me e non po heß neß se heß na e Sosoenën, o heß pamëh, ivëh eßeß koman. Ivëh, keß se keh teß voh non po oeh, eß hikta se teß voh non a teß ësës heß manih po oeh. Suk ataeah, o teß ësës heß manih po oeh to heß vahik voh ee na pa ma heß to vatet ne a kiu po teß ësës heß varih o Livaë. A iuun teßteß vah vëh no teß ësës heß to kiu ne koman, to vëknöm non a iuun vivihan teßteß pe Sosoenën manuh pa vöön va kin. Eß to vatoe akuk va kov e non manih pa ö ne Mosës to ekeok vavoh non a ö teßteß pe Sosoenën, vamanih pa ö ne Sosoenën to vataare voh ke poan, pareß soe pan,

“Eën se eok suk a ö nöß to vataare vavoh ka oah manuh kin pa tope.” a 
Ivëhkëk, a kiu pa teß ësës heß ne Ieesuß to kon voh, to apuh oah e non pa ma meh teß ësës heß, me eß a teß vatopnin. Eß to teß akuk va kov e non manih po vatompoan voon neß to nok topnin e Sosoenën me a napan peß. Suk ataeah, a ma soe vaman vakuru ne Sosoenën to heß, kee teß vavih oah e ne pa ma teß vamomoaan.

O vatompoan vamoaan pe Sosoenën me a napan se keh teß onöt voh e non pa vahik a ma hat pa napan, e Sosoenën hikta se iu hah non to meoh vatompoan. Ivëh, ke Sosoenën taum voh a ma hat manih pa napan peß, pareß soe voh pan,

“Amot nöß se nö maß,
ko nok o vatompoan voon me ra napan to teß ne pa muhin va Israël,
me o vuteß pe Judaß.
O vatompoan pamëh hikta se teß va non manih po teß voh pa kën sipuiire.
Manih pa koreneoß, nöß to me tavus këh maß raoe pa muhin va Isip.
Eße to hikta matop voh ne o vatompoan möm to nok voh.
Ivëh, nöß to heß tonun suk voh raoe.
10 O vatompoan nöß se nok me a napan va Israël ivëh,
eöß se vateß a taateß peöß manih po kokoman pee,
paröß kiun eah manih pa komëëre,
kee se pënton a soe, ko vatet a taateß peöß,
eöß se teß noß e Sosoenën pee,
kee se teß ne a napan peöß.
11 Ahikta paeh va pee se vavaasis non o upöm pee,
suk ataeah ee se nat e ne peöß,
taneo no maß po koaß,
ko öök no maß pa nap apaßpuh.
12 Eöß se ururuan a ma taateß hat pee,
paröß ihan anoe eoß pa ma hat pee.” b 
13 E Sosoenën to vavaato suk non o vatompoan voon, pareß soe pan, “O vatompoan vamoaan no a napan to hikta matop voh ne.” Ivëh, ke Sosoenën soe pan, o vatompoan pamëh to vamoaan ko se hik en.

Copyright information for `TPZ