Titus 1

A Ma Tah Ne Taëtus Se Nok Manih Pa To Va Krit

Eöß e Pöl, eöß a teß kikiu pe Sosoenën, me eöß a teß kikiu ne Ieesuß Kristo to vanö. Eß to vanö voh a neoß pa vakikis o vaman pa napan kurus varih, neß to vateß voh a ma napan koman peß, pa ö nee to vavatet ne poë. Me pa vaßaus raoe pa kon o nat pa nat in a soe man, me a vatet a taateß pe Sosoenën. Eöß to vavaßaus noß raoe pa ö nee se vaman vakis, ko anoeh ne e Sosoenën se heß raoe o toßtoß tamoaan. Moaan rakah voh ne Sosoenën to meß avoeß voh e non pa nok ta pah tah, eß to soe vovoh voh en, pa ö neß se heß o toßtoß pamëh manih pea. Keß hikta onöt non a ö seß piuk. Ka murin in o poen ne eß koman to vateß voh, e Sosoenën koman to kunkuin o nat pa ma pah teß marën a vatvus a soe va po toßtoß tamoaan manih pa ma napan kurus. Ka manih pa taateß pamëh, neß to vatvus vateeraß a soe peß. E Sosoenën, eß a teß va pa kon hah a ra, eß to soe köß kon a kiu va pa vatvus a soe.

Eöß to kiun nös o kiun vëh manih pën Taëtus, eën to teß va nom manih pe koaß rakah peöß manih pa taateß va po vaman, parën teß me nom o pöh vu vaman nemöm to teß me nem. Eöß to hinhin noß pan, e Sosoenën Taman, me e Ieesuß Kristo a teß va pa kon hah a ra, ee pon se ururuan a oah, ko heß a oah a taateß moomo.

A Kiu Ne Taëtus Se Nok Manuh Pa To Va Krit

Eöß to këh voh maß oah pa to va Krit, pan eën se vahik a kiu pea manem, parën vateß a nap susunön va po rotuß pa ma vöön apaßpuh kurus varih, no o teß va po vaman to teß ne. Eën se nat nom anoe a soe pa ö nöß to heß vavoh ka oah. Eöß to soe voh ka oah pan, eën se vateß varoe rakah a nap susunön va po rotuß varih to hikta teen ne ta ma hat manih pa napan, me ee to me ne a ma pah köövo ro. Ka ma koaß po teß poë varih se vaman rakah ne e Kristo. Ka napan hikta se vöhioß suk ne ta ma hat nee to nok voh, pare nat ne nonok ne ta ma taateß hat, pare nat ne vavatet ne a taateß vatösoe, a soe pe taman me sinan. Eën to nat e nom, a teß sunön va po rotuß eß a teß ne Sosoenën to vateß poan pa matop a napan pe Sosoenën. Ivëh, keß se teß vatotoopin rakah non, ka napan hikta se nat ne poë to teen non ta hat. Eß se nat non teß non pa taateß möh, ko kë non a ëhnaneah. Eß se nat non teß non a teß heheve vëhöß. Eß se nat non teß non a teß kakaak, me eß se nat non teß non a teß vavapus. Eß se nat non iu tiroëß non a kon koe ta ma moniß peo manih pa taateß piuk. Eß se matop vavih non a napan to nö maß pa iuun peß. Eß se iu rakah non a ma taateß vih, pareß vavatet varoe non a ma kokoman vih. Eß se vavatet rakah non a ma taateß totoopin. Eß se teß non pa taateß vivihan. Pareß vöknah non o iu va po sionin. Eß se öt vakis rakah non a soe man vëh, nee to vavaasis voh poë. Keß se antoen poß non a vakikis o upöm teß po vavaasis man. Pareß vataare non o teß varih to vakihat me ne o vavaasis man, kee se inan vamanih pan, ee to nönö vapiun e ne.

Eöm Se Matop Nem Pa Napan Varih, To Mimiröß Ne O Vaman Pa Napan Manuh Pa To Va Krit

10 Eß to teß non o teß peo to koe ee pa kiu vatös. Ee to teß ne sih pa mokoß rivon akuk, pare meeme vapiun e ne pa napan. Hoe këk non pa napan pe Kristo varih to teß ne paan o vavaasis po Jiuß, a napan varih to eh ne sih pa pe a ö kokoaan. 11 Eën se soepip rakah a napan poë varih to iu vavaasis ne a taateß pe a ö kokoaan, marën a rëh a ma moniß pa napan. Ee to teß ne sih pa miröß o vaman po upöm teß, me a ma kën tom sinan kurus pee pa taateß pamëh. Ivëh, kee sih nat ne vatvus ne a ma vu vavaasis poë varih. 12 Moaan voh a pah teß natnat va Krit koman to soe vavoh manih pan, “A napan va Krit ee a nap pikpiuk. Ee a nap hat rakah, ee to teß va ne manih po tah poa ënëën teß, to vavarauß ne a napan. Ee a napan o karauh, to teß varoe ne sih pa ëën.” 13 A ma soe no a teß natnat pamëh to soe voh to man. Ivëh, kën se heß a soe kikis manih pa nap pikpiuk poë varih, marën a vatotoopin a ma taateß pee. Kee se vaman vamaman e Sosoenën. 14 Pare nat ne heß tenan ne pa ma vu vöhioß akuk po teß varih, to teß ne paan o vavaasis po Jiuß to heß tonun ne sih a soe man. 15 A napan koman se keh teß vivihan ne pa matan e Sosoenën, a ma moeh tah me se teß vivihan ke ne pee. Ivëhkëk, a napan se keh vavatet ne a taateß popoen pa matan e Sosoenën, pare hikta vaman ne e Kristo, ahik ta pah tah se teß vivihan ke non raoe. Suk ataeah, a ma kokoman pee, me a ma komëëre to popoen rakah e ne pa matan e Sosoenën. 16 A rivoeere to sosoe va non sih manih pan, “Eöß to nat e noß pe Sosoenën.” Ivëhkëk, a ma taateß pee to vataare va e non manih pee, to heß tonun voh e peß. Ee a nap rërës teß, ee to hikta iu pënton ne, pare hikta antoen rakah ne a nok ta pah tah vih.

Copyright information for `TPZ