Titus 3

E Sosoenën To Nok Vavih Rakah Voh A Ra, Ivëh, Ka Se Nonok No A Ma Taateß Vih

Eën se sosoe vanat tamoaan ke nom o teß va po vaman, kee teß rakah ne paan a ma teß susunön, me a ma kaman, kee se vavatet ne a ma soe pee. Ka ma poen kurus nee se vamatop ne a nok a ma kiu vih. Ee se nat ne vöhioß tonun ne ta pah teß, pare nat ne a vasosöëri ne. Ee se teß vatö ne, ko kamöß ne o upöm teß.

Eën to nat e nom, moaan voh ea me to hikta teß voh no to kokoman vih, para pënton varo voh e no pa soe pe Sosoenën. E susun po oraß hat to piuk voh ka ra, ko iu hat va pa komaara to matop voh e non pea pa nok a ma tah hat. A ma toßtoß pea to puh voh non pa ma taateß hat, me a taateß manin pa kon a ma tah peo vamanih pa ö no upöm teß to öt va ne. Ea to teß voh no pa rës o upöm teß, kee teß voh ne pa rës varuß ka ra.

Ivëhkëk, e Sosoenën, eß A Teß Va Pa Hehe A Ra to iu rakah a rora, pareß ururuan a ra ko nok en pa taateß vih manih pea. Ko poen no a taateß iu peß to tavus vateeraß, eß to hehe a ra po ururuan koman peß. Eß to hikta hehe a ra, suk a ma taateß totoopin na to nok voh. Ahik, eß to pupui a ra ka tavus va ee manih po koaß voon, ka Tuvuh Vasioß heß a ra o toßtoß voon. Manih pa kiu pe Ieesuß Kristo, eß A Teß Va Pa Hehe A Ra, e Sosoenën to koep maß o kikis pa Tuvuh Vasioß manih pea. E Kristo to ururuan a ra ko nok a ra, ka tavus ee a nap totoopin pa matan e Sosoenën. Ka manih pa taateß pamëh ne Sosoenën to vateß a ra, marën a kon o toßtoß tamoaan. Keß o toßtoß pamëh ne ea to anoeh no a kon vamanih po pus koaß peß.

A soe vaßih to man. Eöß to iu noß pan, eën se to tavus vakis a ma tah varih, ka napan to vaman ne e Sosoenën, ee se antoen ne a kiu vakis pa nok a ma taateß vih. O vu taateß pamëh to vih, pareß vaßaus non sih a napan.

Ivëhkëk, eën se nat nom heß tenan nom pa ma soe piuk pa napan to iu vörep ne sih a vaato vaheve, me a vaato vasukaß po rivon, me a vaato suk a ma taateß pa ma kën sipuiire, me a vapus manih pa vaato suk a pusun in a ma soe to teß ne po Vavaasis pe Mosës. Ea to nat e no, a ma vu soe poë varih to hikta onöt ne a vaßaus a ra pa vateß a taateß vih. 10 Ta pah teß se keh nok a taateß va pa kök o kum teß varih to vaman ne e Sosoenën, eën se heß eah a soe, marën a vatotoopin o kokoman peß. Parën heß eah a soe pa pah tëëm, keß a poa tëëm, keß se keh hikta pënton, a, eën se heß tonun eom peß. 11 Eën to nat e nom, a pap teß poë varih to këh voh ee pa hanan, pare tavus ee o teß nonok hat. Ka hat koman pee se vateß raoe po vahutët.

E Taëtus Se Nö Rakah Maß Pa Ep E Pöl

12 Eöß se keh vanö nös e Atemus, keß e Takikus manem pën, eën se punöß vëhvaß rakah pa nö maß manih peöß manih pa vöön va Nikopolis. Suk ataeah, eöß to iu teß noß manih Nikopolis, pa tëëm tutuvuh me a tuvuh apuh. 13 Eën se matop vavih rakah nom e Apölos, me e Sënas. E Sënas, eß a teß natnat va pa taateß va Room. Eën se vaßaus raoe pa ma tah varih, nee se teß manih pa nö pee. 14 A napan pea varih to vaman ne, nën se vavaasis raoe, kee kon vavih rakah o nat pa taateß va pa nok a kiu vih, marën a vaßaus a napan to kökööt ne pa ma tah. A pop pa napan to vaman ne e Ieesuß Kristo se pu vaßpuh po vaman, kee se vavatet vavih ne a taateß pe Sosoenën.

15 A napan kurus to teß me a no neoß, to vanö nös a potan avih pee manem pën, kën se heß a potan avih pemöm manem pa napan to vaman ne e Ieesuß, pare iu ne sih a möm

Eöß to hinhin noß pan e Sosoenën se heß a neöm kurus o ururuan peß.

Copyright information for `TPZ