3 John 1

O itag ite Gaius, you ŋginiiŋ to lupuuŋ to Krisi to nambood rau tonene ilat tiom. Saveeŋ onoon ilup ghiit tanim ee moghon, tauto lolog payom kat. You nawatag: Nepooŋ tiam to anunumim, nene poia. Ve naghaze uneep poia ila mbeb to anoŋam paam, ghoro poia. Tovenen naghason Maaron naghaze ye mata payom, leso moroghooŋ eta igham ghom sob, ve tinim poia moghon, ve mbeb tisob tighur pooi payom. Onoon.

Copyright information for `TUCO