aMt 24:23+; 2Pe 3:3; Jud 18
bGnp 9:3; Mk 7:19; 1Kor 10:30+; Hib 13:4
cRo 14:14; 1Kor 10:25
d1Tim 1:4, 6:20; 2Tim 2:16,23
eMbo 84:11; Mt 6:33; 1Tim 6:6
f1Tim 2:4
g1Kor 16:10+; Tit 2:7,15; 1Pe 5:3
h1Tim 1:18; 2Tim 1:6
iMbaŋ 20:28

1 Timothy 4

Paulus isavia zeran karomŋa ŋgar toozi

Avuvu Patabuyaaŋ isaav ghazooŋa pait pataghaaŋ wa: Murei, avuvu sasaghati pale titombaan tamtamon ve tikau ŋgar toozi, leso tighur murizi pa saveeŋ onoon tau iit taghur ila na, ve tighur taliŋazi pa ŋgar karom naol, ve titaghon zi. a 

Zeran karomŋa tana, Ŋeer Saghati igham zi timin le wa. Tauta tiyamaan sosor toozi muul mako, ve tipapamir tauzi pa ghuruuŋ ila toozi. Yes tiŋgalsekin tamtamon pa vaiŋ, ve ghaniiŋ aniiŋ siriv. Eemon aniiŋ ta naol ne, Maaron ighur zi. Leso iit tau taghur ila tooni ve tawatagh saveeŋ onoon na, tagham zi ve taghan zi toman loloon poia pani. b 

Gabua naol isov tau Maaron ighur zi na, popoiazi mon. Tauvene tazor eta sov. Tagham zi ve taghan zi toman loloon poia pa Maaron. c 

Pasaa, saveeŋ to Maaron tomania suŋuuŋ toit tau izala aniiŋ paavo, ene ighamu imin gabua patabuyaaŋ to Maaron tau poia pa ghaniiŋ.

Paulus ipalot Timoti, leso imin besooŋa poia to Yesu Krisi

O Timoti, isaav ighe yo upaesia aliŋag isov tau igheen ila rau tane pa yes toŋvetaz to Krisi, ene aat umin besooŋa poia to Yesu Krisi. Ve saveeŋ poia tau iit taghur ila na, pale ipalot ghom imin aniiŋ poia. Saveeŋ tana, tipaghazoŋai ghom pani ve utaghoni wa. Eemon saveeŋ karom ve sisiiŋ soroksorok tau tisasavia itaghon taan ŋgara na, ughur taliŋam pani rigta sov. d 

Matam iŋgal Maaron ve uzuari ghom le utaghon duduŋai ŋgar tooni.
Isaav ighe tazuari ghiit pa ghamuuŋ anoŋaan tapiri ivot imin tiina, ene iuul ghiit ŋgiira mon. Ve isaav ighe tazuari ghiit pa taghoniiŋ ŋgar to Maaron, ene iuul ghiit kat. Pasaa, iuul ghiit pa lepoghaan to aazne, ve lepoghaan to murei paam. e 

Saveeŋ tane, ene onoon mon. Irau taghur ila kat. 10 Maaron maata yaryaare, i iuluul tamtamon tisov. Ve yes tau tighur ila tooni na, i imin Uleeŋa tauu toozi, ve igham mulin zi. Iit taghurghur mataan pani ve lepoogh poia tau i pale igham pait. Tauta tazuari ghiit ve tagham katin uraat. f 

11 Saveeŋ tsiau isov tane, upaduduuŋ tamtamon pani, ve avom iyaryaaŋ pazi leso titaghoni. 12 Onoon, yo ŋeer paghum. Eemon tamtamon matazi tatanin ghom sov. Yo irau umin totoyaaŋ poia ee pa yes tau tighur ila to Krisi na. Saveeŋ tsio tomania gabuam isov aat iduduuŋ mon. Tauvene lolom pa tamtamon ve ugham poghani zi, utotoi ghuruuŋ ila tsio ivot ighazooŋ, ve ugham ŋgar ŋgalaaŋa mon. Leso tamtamon tighita ŋgar tau yo ughamghamu na, ve titaghon ghom. g 

13 Ta aazne ve ila, uwatwaat Maaron aliiŋa pa tamtamon, upaghazoŋai zi pani ve upalot zi to titaghoni, le irau nalat navot.

14 Muuŋ, saawe tau yes ŋginiiŋa tighur nimazi izala pavom ve tighur ghom pa uraat, Avuvu Patabuyaaŋ ipaburigin tamtamon siriv gha tivotia Maaron aliiŋa payo. Saawe tana, Maaron Avuvu irei tapiri ve ŋgar popoia siriv payo, leso upalot lupuuŋ to Krisi pani. Tauvene uyooz ariaaŋ ve ugham uratoini. Tinim iŋgal sov. h 

15 Ŋgar isov tau nasavi zi payo ila rau tane, matam kisin zi, ve utaghon duduŋai zi. Upul taum kat pa taghoniiŋ zi. Leso tamtamon tisov tau matazi ilatlat payo na, tighilaal tighe yo uzuari ghom ila ila le ŋgar tsio tomania uraat tsio ivot kat. 16 Tauvene matam imomoos poi pa taum, tomania saveeŋ tau upaduduuŋ tamtamon pani na. Ighe ukis ŋgar tauvene, ene pale Maaron igham mulin ghom, ve yes tau tiloŋlooŋ saveeŋ tsio na paam. i 

Copyright information for `TUCT